Czerwiec 2010

Opis


1

Ajax : wzorce projektowe / Michael Mahemoff ; tł. z ang. Tomasz Walczak
Gliwice : Helion, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

An Introduction to Language and Society / Martin Montgomery. - 2 ed. 2 repr.
London : Routledge, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku / Bożena Grzegorczyk
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Atlas chirurgii dziecięcej / red. nauk. Czesław Stoba, Günter H. Willital ; współudz. red. nauk. Piotr K. Sołtysiak ; Marcia A. Cavalaro Pereira da Silva [et al.]. - Wyd. pol.
Pelplin : Bernardinum, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Choroba poresuscytacyjna / red. Andrzej Kübler, Andrzej Mysiak ; Bernd Böttiger [et al.]
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Choroba stłuszczeniowa wątroby : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz, Ewa Godziemba-Maliszewska [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Choroby tarczycy : kompendium / red. Leszek Królicki, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Andrzej Lewiński ; Ewa Sewerynek [et al.]
Lublin : Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Cukrzyca : skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego / red. Barbara Kowal-Gierczak ; Paweł Alexewicz [et al.] ; Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wrocław : Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka / Napoleon Wolański
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006

T. 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze
T. 2. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Francja / Jan Baszkiewicz
Warszawa : Wydaw. Trio, 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Fundamental Considerations in Language Testing / Lyle F. Bachman. - 8 [impr.]
Oxford : Oxford University Press, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Genetyka medyczna : notatki z wykładów / John R. Bradley, David R. Johnson, Barbara R. Pober ; red. nauk. tł. Tadeusz Mazurczak ; tł. z ang. Jakub Klapecki [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Historia Imperium Rosyjskiego / Michaił Heller ; tł. z ros. Eugeniusz Melech, Tadeusz Kaczmarek. - Wyd. 2
Warszawa : Książka i Wiedza, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Ilustrowane pytania testowe : przygotowanie do praktycznych egzaminów klinicznych = MRCP part 2 : best of five illustrated questions and answers / Huw Beynon, Luke Gompels ; red. wyd. pol. i tł. z ang. Stanisław Filipecki. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Language Testing / Tim McNamara. - 5 [impr.]
Oxford : Oxford University Press, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Legendy gitary : kompendium wiedzy o najwybitniejszych gitarzystach świata / Chris Gill ; tł. z ang. Paweł Marciniak, Krzysztof Sawala
Poznań : Oficyna Wydawnicza Atena, cop. 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / red. Andrzej Szmyt ; Krzysztof Grajewski [et al.]
Warszawa : C.H. Beck, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych : zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania / Marian A. Partyka
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Nauczanie nauczycieli : podręcznik dla edukatorów i dyrektorów szkół / Irena Dzierzgowska ; współpr. Maria Kotowska. - Wyd. 2 zm.
Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Niebezpieczne dioksyny / Zbigniew Makles, Andrzej Świątkowski, Sylwia Grybowska
Warszawa : Arkady, 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Onkologia dla stomatologów / red. nauk. Arkadiusz Jeziorski ; Jacek Fijuth [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Patofizjologia chorób serca : wspólne opracowanie studentów i wykładowców = Pathophysiology of heart disease : a collaborative project of medical students and faculty / red. Leonard S. Lilly ; red. 2 wyd. pol. Piotr Salomon ; tł. z ang. Jan Biegus [et al.] ; Elliott M. Antman [et al.]. - Wyd. 2 pol.
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3, dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Podstawy mechaniki budowli / Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski. - Wyd. 2 zm.
Warszawa : Arkady, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Pomiar ryzyka kredytowego banku : aspekty finansowe i rachunkowe / Radosław Kałużny
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Prawo miejscowe / Dorota Dąbek. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Repetytorium leksykalne : Fachsprache Wirtschaft / Maciej Ganczar, Przemysław E. Gębal. - Wyd. 2
Poznań : Wydaw. LektorKlett, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Sounds and scores : a practical guide to professional orchestration : all music composed and arranged by the author / Henry Mancini
[New York] : Northridge Music, 1986
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Symboltheorien : der Symbolbegriff im Theoriekontext / Eckard Rolf
Berlin : Walter de Gruyter, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Sztuka inwestowania : analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW / Paweł Perz
Warszawa : K.E. Liber, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Testing for Language Teachers / Arthur Hughes. - 2 ed., 6 print.
Cambridge : Cambridge University Press, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Uczta / Platon ; tł. oraz wstęp i objaśn. Władysław Witwicki
Kęty : Wydaw. Antyk, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Ultrasonografia tarczycy = Schilddrüsen-Sonographie / Gert Klima ; il. W. Langsteger, P. Lind ; tł. z niem. Michał Jerzy Sobczak, Henryk Widawski. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Urban & Partner, 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem