Grudzień 2012

Opis


1

Advanced capital budgeting : refinements in the economic analysis of investment projects / Harold Bierman Jr. and Seymour Smidt
New York : Routledge, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Analiza danych przemysłowych - jakość i innowacyjność w praktyce
Kraków : StatSoft, 2009
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Angielski : quiz językowy / [tł. i adapt. Ewa Czarnowska-Fenrych ]
Warszawa : Langenscheidt Polska, 2008
(Berlitz)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Atlas zespołów bólowych / Steven D. Waldman.- Wyd. 1 pol. / red. Jacek Smereka
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz.- Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r
Warszawa : Difin, 2011
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Capital of the mind : how Edinburgh changed the world / James Buchan
Edinburgh : Birlinn, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Choroby łojotokowe skóry : procedury zabiegów kosmetycznych / Danuta Nowicka
Wrocław : KosMeD Danuta Nowicka, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 1 / Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Kuna
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 2 / Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Kuna
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Civilization and social diseases / ed. by Barbara Sokołowska ; Pope John II University in Biała Podlaska. Institute of Health
Biała Podlaska : Instytut Zdrowia. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Deutsche und europäische Romantik / Gerhart Hoffmeister.- 2., durchges. und erw. Aufl.
Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1990
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur ; ISSN 0558-3667 Bd. 170)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Diabetologia / pod red. Dariusza Moczulskiego ; [aut. Aleksandra Araszkiewicz et al.]
Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010?]
(Wielka Interna ; t. 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Dlaczego toniemy, czyli Jeszcze nowsze Średniowiecze / Lech Jęczmyk
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2011
(Antropos)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Dodatkowe źródła kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu człowieka / Wojciech Kolanowski
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Das Dritte Reich / von Klaus Hildebrand.- 5. Aufl.
München : R. Oldenbourg Verlag, 1995
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte Bd. 17)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Duden : das Synonymwörterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter / Hrsg. von Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln ; [Red., Bearb.: Christine Beil et al.].- 4. Aufl.
Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2007
(Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 8)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Dzieje kultury chińskiej / Mieczysław Jerzy Künstler
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Einführung in die psychoanalitische Literaturwissenschaft / Walter Schönau, Joachim Pfeiffer.- 2., aktualisierte und erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 2003
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 259)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen / Bernd Naumann.- 3., neubearb. Aufl.
Tübingen : Max Niemeyer Verl., 2000
(Germanistische Arbeitshefte, ISSN 0344-6697 ; 44)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Fizjologia człowieka / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Michał Caputa [et al.]- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej / [red.] Sheila Lennon, Maria Stokes ; [tł. z jęz. ang. Mirosław Kokosz].- Wyd. 1 pol. / red. Andrzej J. Kwolek
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Franz Kafka : der ewige Sohn : eine Biographie / Peter-André Alt
München : C. H. Beck, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland : vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / Andreas Gardt
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1999
(De Gruyter Studienbuch)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Handbook to life in America. Vol. 5, The Age of Reform 1890 to 1920 / Rodney P. Carlisle, general editor
New York : Facts On File, c. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Handbook to life in America. Vol. 6, The Roaring Twenties 1920 to 1929 / Rodney P. Carlisle, general editor
New York : Facts On File, c. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Head first JavaScript / Michael Morrison ; [tł. Piotr Rajca].- Ed. polska
Gliwice : Helion, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Hematologia w praktyce pediatrycznej / pod red. Michała Matysiaka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002
(Biblioteka Pediatry, ISSN 0303-7827 ; 41)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego : praca zbiorowa / pod red. Jana Żeromskiego ; aut. Anna Bręborowicz [et al. ] ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Islam / Gabriele Mandel Khân ; [tł. Agnieszka Gołębiowska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010
(Leksykon : religie)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson ; przekł. Joanna Holzman
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Język angielski : czasy i formy czasowników : praktyczne ćwiczenia dla początkujących i średniozaawansowanych + kompendium wiedzy o czasach / Maciej Matasek
Poznań : Handybooks, [post 2005], 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Kardiologia u osób w wieku podeszłym : wybrane zagadnienia / pod red. Tomasza Grodzickiego, Barbary Gryglewskiej, Jacka S. Dubiela
Gdańsk : Medical Press, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Klinimetria w neurorehabilitacji : ocena wyników rehabilitacji neurologicznej / Józef Opara
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Teresa Kupczyk
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Komunikacja w grupach / K. Adams, G. J. Galanes ; przekł. Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Koszty uzyskania przychodów : zasady ogólne / Andrzej Gomułowicz
Warszawa : Difin, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Leczenie krwią : podręcznik dla studiów medycznych / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Trzaskalika ; poszczególne rozdz. i podrozdz. napisali Bogdan Ciupek [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Michnikowszczyzna : zapis choroby / Rafał A. Ziemkiewicz.- Wyd. 3
Lublin : Fabryka Słów, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów : zasady i przykłady konstrukcji modeli dynamicznych obiektów automatyki / Anna Czemplik
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Modelowanie ekonometryczne : studium przypadku / Barbara Gładysz, Jacek Mercik.- Wyd. 2
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Modern jazz voicings : arranging for small and medium ensembles / Ted Pease and Ken Pullig ; edited by Michael Gold
Boston : Berklee Press ; Milwaukee : Hal Leonard, cop. 2001
(Arranging: Jazz)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego : zarys podstawowych zasad diagnostyki i leczenia / Andrzej Januszewicz
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Od matematyki do programowania : wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien / Wiesław Rychlicki
Gliwice : Helion, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Osteoporoza : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz ; aut. Mirosław Jarosz [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
(Instytut Żywności i Żywienia Zaleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa / pod red. Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Pops : życie Louisa Armstronga / Terry Teachout ; przeł. z ang.: Piotr Grzegorzewski, Marcin Wróbel
Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata / Robert Kagan ; [wstęp Adam Szostkiewicz ; tł. Witold Turopolski]
Warszawa : Studio Emka, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Problemy architektury polskiej : schematy planów budynków mieszkalnych / Witold Krassowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek
Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010
(Miasto, Metropolia, Region)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim-powietrze i wentylacja : monografia / autorzy: Andrzej Kłos [et al.]
Opole : ATMOTERM, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Procedury zabiegowe / red. nauk. Tim Nutbeam, Ron Daniels ; [aut.: Matt Boylan et al.] ; red. nauk. tł. Leon Drobnik, Iwona Trojanowska ; tł. z jęz. ang. Alicja Bartkowska-Śniatkowska [et al.] ; rozdz. 2 i 3 przypisami prawnymi opatrzyła Karolina Kierus-Jankowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Metodologia) (Niezbędnik badacza)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

55

Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz.- Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Przekład, Mity i Rzeczywistość)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Rozmowa kwalifikacyjna : co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć / Ros Jay ; tł. Małgorzata Mackiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Słownik biochemiczny : angielsko-polski i polsko-angielski / Edward Bańkowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Słownik nazw geograficznych : z odmianą i wyrazami pochodnymi / Jan Grzenia ; [oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Spotlight on the USA / Randee Falk.- Print. (last digit) 20
New York : Oxford University Press, [2007]
(Oxford American English)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Świat na wyciągnięcie myśli / Grzegorz W. Kołodko
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

61

Windows Vista PL / Alan Simpson ; [tł. Wojciech Moch]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
(Biblia : wiedza obiecana)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

62

Wlewy podskórne / Izabela Bętkowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Wood design / [ed. Sabina Mareiros, Lea Bauer ; eng. transl. dr. Andrea Adelung, fre. transl. Jacelyne Aborca, spa. transl. Margarita Celdran-Kuhl, ita. transl. Vincenzo Ferrara]
Cologne [etc.] : Daab, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

64

Współczesna kosmetologia : nowoczesne urządzenia : praca zbiorowa / [konsult. Irmina Wiśniewska ; współpr. Katarzyna Kuszkowska, Beata Łukasiewicz]
[Warszawa] : Wydawnictwo Atena, [2012]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

65

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych = modern repair methods in buildings and constructions : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Kamińskiego [et al.]
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

66

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego : [praca zbiorowa / pod red. Zbysława Wojciecha Grajka]
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

67

Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywności / pod red. Andrzeja Jarczyka i Elżbiety Dłużewskiej
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

68

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem