Grudzień 2012

Opis


1

Advanced capital budgeting : refinements in the economic analysis of investment projects / Harold Bierman Jr. and Seymour Smidt
New York : Routledge, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Analiza danych przemysłowych - jakość i innowacyjność w praktyce
Kraków : StatSoft, 2009
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Angielski : quiz językowy / [tł. i adapt. Ewa Czarnowska-Fenrych ]
Warszawa : Langenscheidt Polska, 2008
(Berlitz)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Atlas zespołów bólowych / Steven D. Waldman.- Wyd. 1 pol. / red. Jacek Smereka
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz.- Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r
Warszawa : Difin, 2011
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Capital of the mind : how Edinburgh changed the world / James Buchan
Edinburgh : Birlinn, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Choroby łojotokowe skóry : procedury zabiegów kosmetycznych / Danuta Nowicka
Wrocław : KosMeD Danuta Nowicka, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 1 / Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Kuna
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 2 / Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Kuna
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Civilization and social diseases / ed. by Barbara Sokołowska ; Pope John II University in Biała Podlaska. Institute of Health
Biała Podlaska : Instytut Zdrowia. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Deutsche und europäische Romantik / Gerhart Hoffmeister.- 2., durchges. und erw. Aufl.
Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1990
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur ; ISSN 0558-3667 Bd. 170)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Diabetologia / pod red. Dariusza Moczulskiego ; [aut. Aleksandra Araszkiewicz et al.]
Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010?]
(Wielka Interna ; t. 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Dlaczego toniemy, czyli Jeszcze nowsze Średniowiecze / Lech Jęczmyk
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2011
(Antropos)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Dodatkowe źródła kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu człowieka / Wojciech Kolanowski
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Das Dritte Reich / von Klaus Hildebrand.- 5. Aufl.
München : R. Oldenbourg Verlag, 1995
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte Bd. 17)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Duden : das Synonymwörterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter / Hrsg. von Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln ; [Red., Bearb.: Christine Beil et al.].- 4. Aufl.
Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2007
(Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 8)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Dzieje kultury chińskiej / Mieczysław Jerzy Künstler
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Einführung in die psychoanalitische Literaturwissenschaft / Walter Schönau, Joachim Pfeiffer.- 2., aktualisierte und erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 2003
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 259)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen / Bernd Naumann.- 3., neubearb. Aufl.
Tübingen : Max Niemeyer Verl., 2000
(Germanistische Arbeitshefte, ISSN 0344-6697 ; 44)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Fizjologia człowieka / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Michał Caputa [et al.]- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej / [red.] Sheila Lennon, Maria Stokes ; [tł. z jęz. ang. Mirosław Kokosz].- Wyd. 1 pol. / red. Andrzej J. Kwolek
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Franz Kafka : der ewige Sohn : eine Biographie / Peter-André Alt
München : C. H. Beck, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland : vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / Andreas Gardt
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1999
(De Gruyter Studienbuch)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Handbook to life in America. Vol. 5, The Age of Reform 1890 to 1920 / Rodney P. Carlisle, general editor
New York : Facts On File, c. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Handbook to life in America. Vol. 6, The Roaring Twenties 1920 to 1929 / Rodney P. Carlisle, general editor
New York : Facts On File, c. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Head first JavaScript / Michael Morrison ; [tł. Piotr Rajca].- Ed. polska
Gliwice : Helion, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Hematologia w praktyce pediatrycznej / pod red. Michała Matysiaka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002
(Biblioteka Pediatry, ISSN 0303-7827 ; 41)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego : praca zbiorowa / pod red. Jana Żeromskiego ; aut. Anna Bręborowicz [et al. ] ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Islam / Gabriele Mandel Khân ; [tł. Agnieszka Gołębiowska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010
(Leksykon : religie)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson ; przekł. Joanna Holzman
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Język angielski : czasy i formy czasowników : praktyczne ćwiczenia dla początkujących i średniozaawansowanych + kompendium wiedzy o czasach / Maciej Matasek
Poznań : Handybooks, [post 2005], 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Kardiologia u osób w wieku podeszłym : wybrane zagadnienia / pod red. Tomasza Grodzickiego, Barbary Gryglewskiej, Jacka S. Dubiela
Gdańsk : Medical Press, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Klinimetria w neurorehabilitacji : ocena wyników rehabilitacji neurologicznej / Józef Opara
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Teresa Kupczyk
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Komunikacja w grupach / K. Adams, G. J. Galanes ; przekł. Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Koszty uzyskania przychodów : zasady ogólne / Andrzej Gomułowicz
Warszawa : Difin, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Leczenie krwią : podręcznik dla studiów medycznych / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Trzaskalika ; poszczególne rozdz. i podrozdz. napisali Bogdan Ciupek [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Michnikowszczyzna : zapis choroby / Rafał A. Ziemkiewicz.- Wyd. 3
Lublin : Fabryka Słów, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów : zasady i przykłady konstrukcji modeli dynamicznych obiektów automatyki / Anna Czemplik
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Modelowanie ekonometryczne : studium przypadku / Barbara Gładysz, Jacek Mercik.- Wyd. 2
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Modern jazz voicings : arranging for small and medium ensembles / Ted Pease and Ken Pullig ; edited by Michael Gold
Boston : Berklee Press ; Milwaukee : Hal Leonard, cop. 2001
(Arranging: Jazz)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego : zarys podstawowych zasad diagnostyki i leczenia / Andrzej Januszewicz
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Od matematyki do programowania : wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien / Wiesław Rychlicki
Gliwice : Helion, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Osteoporoza : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz ; aut. Mirosław Jarosz [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
(Instytut Żywności i Żywienia Zaleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa / pod red. Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Pops : życie Louisa Armstronga / Terry Teachout ; przeł. z ang.: Piotr Grzegorzewski, Marcin Wróbel
Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata / Robert Kagan ; [wstęp Adam Szostkiewicz ; tł. Witold Turopolski]
Warszawa : Studio Emka, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Problemy architektury polskiej : schematy planów budynków mieszkalnych / Witold Krassowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek
Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010
(Miasto, Metropolia, Region)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim-powietrze i wentylacja : monografia / autorzy: Andrzej Kłos [et al.]
Opole : ATMOTERM, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Procedury zabiegowe / red. nauk. Tim Nutbeam, Ron Daniels ; [aut.: Matt Boylan et al.] ; red. nauk. tł. Leon Drobnik, Iwona Trojanowska ; tł. z jęz. ang. Alicja Bartkowska-Śniatkowska [et al.] ; rozdz. 2 i 3 przypisami prawnymi opatrzyła Karolina Kierus-Jankowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Metodologia) (Niezbędnik badacza)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

55

Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz.- Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Przekład, Mity i Rzeczywistość)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Rozmowa kwalifikacyjna : co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć / Ros Jay ; tł. Małgorzata Mackiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Słownik biochemiczny : angielsko-polski i polsko-angielski / Edward Bańkowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Słownik nazw geograficznych : z odmianą i wyrazami pochodnymi / Jan Grzenia ; [oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Spotlight on the USA / Randee Falk.- Print. (last digit) 20
New York : Oxford University Press, [2007]
(Oxford American English)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Świat na wyciągnięcie myśli / Grzegorz W. Kołodko
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

61

Windows Vista PL / Alan Simpson ; [tł. Wojciech Moch]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
(Biblia : wiedza obiecana)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

62

Wlewy podskórne / Izabela Bętkowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Wood design / [ed. Sabina Mareiros, Lea Bauer ; eng. transl. dr. Andrea Adelung, fre. transl. Jacelyne Aborca, spa. transl. Margarita Celdran-Kuhl, ita. transl. Vincenzo Ferrara]
Cologne [etc.] : Daab, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

64

Współczesna kosmetologia : nowoczesne urządzenia : praca zbiorowa / [konsult. Irmina Wiśniewska ; współpr. Katarzyna Kuszkowska, Beata Łukasiewicz]
[Warszawa] : Wydawnictwo Atena, [2012]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

65

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych = modern repair methods in buildings and constructions : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Kamińskiego [et al.]
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

66

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego : [praca zbiorowa / pod red. Zbysława Wojciecha Grajka]
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

67

Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywności / pod red. Andrzeja Jarczyka i Elżbiety Dłużewskiej
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

68

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem