Kwiecień 2012

Opis


1

Anatomia człowieka : 1500 pytań testowych / Florian Czerwiński, Grzegorz Sławiński, Wojciech Kozik ; red. nauk. Florian Czerwiński.- Wyd. 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii / pod red. Ryszarda Terleckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa : IPN KŚZpNP, 2005
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 19)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Architektura XIX wieku na ziemiach polskich / Krzysztof Stefański
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Der Auftrag : [Deutsch auffrischen und festigen] / Volker Eismann ; [H. M. Enzensberger]
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Bertolt Brecht / Günter Berg, Wolfgang Jeske
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1998
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 310)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Choroby wewnętrzne : kompendium medycyny praktycznej / pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Czym jest projektowanie publikacji? : podręcznik projektowania / Lakshmi Bhaskaran ; [tł. Katarzyna Więcek]
Warszawa : ABE Dom Wydawniczy, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
(Psychologia Kliniczna)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Deutsch für mediziner : podręcznik / Marceli Szafrański
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Deutsche Dichter : Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart / hrsg. von Gunter E. Grimm und Frank Rainer Max.- 2, durchges. Aufl.
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1995
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Diabetologia kliniczna / Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Das Drama des Naturalismus / Sigfrid Hoefert.- 4., überarb. und erg. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1993
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 75)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Einfach Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1 / von Paul Rusch und Helen Schmitz ; [Illustrationen: Daniela Kohl]
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Enzyklopädie Philosophie. Bd. 1. A-N / unter Mitwirkung von Detlev Pätzold, Arnim Regenbogen und Pirmin Stekeler-Weithofer ; hrsg. von Hans Jörg Sandkühler
Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Enzyklopädie Philosophie. Bd. 2. O-Z / unter Mitwirkung von Detlev Pätzold, Arnim Regenbogen und Pirmin Stekeler-Weithofer ; hrsg. von Hans Jörg Sandkühler
Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Farmakologia po prostu / pod red. Ryszarda Korbuta ; aut. Beata Bujak-Giżycka [et al.]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Finanse : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Ostaszewskiego ; [aut.: Zdzisław Fedorowicz et al.].- Wyd. 4
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne / Arkadiusz Januszewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence / Arkadiusz Januszewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna Karwińska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

The great warriors / Edward S. Curtis ; [tekst] Christopher Cardozo ; forew. by Hartman Lomawaima ; afterw. by Anne Makepeace
New York : Bulfinch Press, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Günter Grass / Volker Neuhaus.- 2., überarb. und erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1993
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 179)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

The handbook of diabetes mellitus and cardiovascular disease / ed. Steven P. Marso
London ; Chicago : Remedica Publishing, cop. 2003
(State of the Art / Remedica Publishing, ISSN 1472-4626)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Histologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Macieja Zabla ; [aut.: Marek Cegielski et al. ].- Wyd. 1, dodr.
Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Idea samorządności : wspomnienia - rozmowy - fakty : o historii powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Polsce we wspomnieniach i rozmowach z liderami naszych zawodów z tamtych czasów / Urszula Krzyżanowska-Łagowska
Warszawa : Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Skowrońskiego ; aut. haseł: Wojciech Skowroński [et al.]
Warszawa : Arkady, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Inteligencja emocjonalna w praktyce / Daniel Goleman ; przeł. Andrzej Jankowski
Poznań : Media Rodzina, [ca 2007]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Klasycyzm i romantyzm 1770-1840 / Silvestra Bietoletti ; [tł. Tamara Łozińska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
(Wielkie epoki w dziejach sztuki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Kompendium wiedzy o handlu / red. nauk. Maria Sławińska ; aut. Barbara Borusiak [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Kompendium Wiedzy o ...)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Kultura studencka : zjawisko - twórcy - instytucje/ pod redakcją Edwarda Chudzińskiego
Kraków : Fundacja STU, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Langenscheidt Deutsch in 30 Tagen=German in 30 days / von Angelika G. Beck
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Leki hamujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach serca, naczyń i nerek / pod red. Eberharda Ritza, Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza ; [aut.: Marcin Adamczak et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

A living language : selected aspects of Tok Pisin in the press : (on the basis of Wantok newspaper) / Marcin Walczyński
Nysa : Publishing Office PWSZ, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Medycyna sportowa : współczesne metody diagnostyki i leczenia / red. nauk. Patrick J. McMahon ; red. nauk. tł. Krzysztof Klukowski ; z jęz. ang. tł. Jolanta Wilkans, Krzysztof Klukowski
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Nadciśnienie tętnicze : vademecum lekarza praktyka / Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; [zespół tłumaczy Jarosław Ferenc et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska.- Wyd. 1 (dodr.)
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu / Ewa Czarniecka-Skubina
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec.- Wyd. 2, dodr.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Phonothek intensiv : Aussprachetraining / Aut. Ursula Hirschfeld [et al.] ; Hrsg. Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego / [red.] Christopher S. Wilcox, C. Craig Tisher ; red nauk. wyd. pol. Andrzej Więcek ; [tł. Antoni Wystrychowski et al.]
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Powstanie '44 / Norman Davies ; przeł. Elżbieta Tabakowska.- Wyd. 2. dodr. 2010
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Niezbędnik badacza) (Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii / Włodzimierz Meissner
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Public relations / Anthony Davis ; tł. Grzegorz Dąbkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

51

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.]
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2012
(Meritum)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej / Eliza Lamer-Zarawska, Cezary Chwała, Antoni Gwardys
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Salon niepodległości : [11 XI 1918] / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Samoloty wojskowe : ilustrowana encyklopedia / [Jim Winchester ; przekł. Radosław Kot]
Poznań : Wydawnictwo Vesper, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Krystyny Gomółki ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblagu]
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Słownik ekonomii / John Black
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki / red. Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.- Wyd. 8, dodr. 3
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji / Tadeusz Sałaciński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Symbole władzy i wielkie dynastie / Paola Rapelli ; [tł. Anna Wieczorek-Niebielska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2008
(Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Toksykologia narządowa / Andrzej Starek
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (2006)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

62

Witryny nie do ukrycia : jak zbudować stronę, którą znajdzie każda wyszukiwarka / Aarron Walter ; [tł.: Jan Lipka]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009
(Autorytety Informatyki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda Rużyłło [et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

64

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności / pod red. Stanisława Błażejaka i Iwony Gientki ; [aut. Stanisław Błażejak et al.]
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

65

Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich / Andrzej Antoszewski
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2592)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

66

Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce : próba ogólnej teorii na tle estetyki Suzanne Langer / Krzysztof Guczalski.- Wyd. 3, z uaktual. bibliografią
Kraków : Musica Iagellonica, 2002
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

67

"Zróbmy coś razem - PWSZ w Nysie i sektor MŚP" /red. Danuta Seretna-Sałamaj
Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem