Kwiecień 2012

Opis


1

Anatomia człowieka : 1500 pytań testowych / Florian Czerwiński, Grzegorz Sławiński, Wojciech Kozik ; red. nauk. Florian Czerwiński.- Wyd. 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii / pod red. Ryszarda Terleckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa : IPN KŚZpNP, 2005
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 19)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Architektura XIX wieku na ziemiach polskich / Krzysztof Stefański
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Der Auftrag : [Deutsch auffrischen und festigen] / Volker Eismann ; [H. M. Enzensberger]
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Bertolt Brecht / Günter Berg, Wolfgang Jeske
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1998
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 310)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Choroby wewnętrzne : kompendium medycyny praktycznej / pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Czym jest projektowanie publikacji? : podręcznik projektowania / Lakshmi Bhaskaran ; [tł. Katarzyna Więcek]
Warszawa : ABE Dom Wydawniczy, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
(Psychologia Kliniczna)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Deutsch für mediziner : podręcznik / Marceli Szafrański
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Deutsche Dichter : Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart / hrsg. von Gunter E. Grimm und Frank Rainer Max.- 2, durchges. Aufl.
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1995
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Diabetologia kliniczna / Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Das Drama des Naturalismus / Sigfrid Hoefert.- 4., überarb. und erg. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1993
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 75)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Einfach Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1 / von Paul Rusch und Helen Schmitz ; [Illustrationen: Daniela Kohl]
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Enzyklopädie Philosophie. Bd. 1. A-N / unter Mitwirkung von Detlev Pätzold, Arnim Regenbogen und Pirmin Stekeler-Weithofer ; hrsg. von Hans Jörg Sandkühler
Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Enzyklopädie Philosophie. Bd. 2. O-Z / unter Mitwirkung von Detlev Pätzold, Arnim Regenbogen und Pirmin Stekeler-Weithofer ; hrsg. von Hans Jörg Sandkühler
Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Farmakologia po prostu / pod red. Ryszarda Korbuta ; aut. Beata Bujak-Giżycka [et al.]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Finanse : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Ostaszewskiego ; [aut.: Zdzisław Fedorowicz et al.].- Wyd. 4
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne / Arkadiusz Januszewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence / Arkadiusz Januszewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna Karwińska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

The great warriors / Edward S. Curtis ; [tekst] Christopher Cardozo ; forew. by Hartman Lomawaima ; afterw. by Anne Makepeace
New York : Bulfinch Press, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Günter Grass / Volker Neuhaus.- 2., überarb. und erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1993
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 179)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

The handbook of diabetes mellitus and cardiovascular disease / ed. Steven P. Marso
London ; Chicago : Remedica Publishing, cop. 2003
(State of the Art / Remedica Publishing, ISSN 1472-4626)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Histologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Macieja Zabla ; [aut.: Marek Cegielski et al. ].- Wyd. 1, dodr.
Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Idea samorządności : wspomnienia - rozmowy - fakty : o historii powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Polsce we wspomnieniach i rozmowach z liderami naszych zawodów z tamtych czasów / Urszula Krzyżanowska-Łagowska
Warszawa : Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Skowrońskiego ; aut. haseł: Wojciech Skowroński [et al.]
Warszawa : Arkady, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Inteligencja emocjonalna w praktyce / Daniel Goleman ; przeł. Andrzej Jankowski
Poznań : Media Rodzina, [ca 2007]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Klasycyzm i romantyzm 1770-1840 / Silvestra Bietoletti ; [tł. Tamara Łozińska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
(Wielkie epoki w dziejach sztuki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Kompendium wiedzy o handlu / red. nauk. Maria Sławińska ; aut. Barbara Borusiak [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Kompendium Wiedzy o ...)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Kultura studencka : zjawisko - twórcy - instytucje/ pod redakcją Edwarda Chudzińskiego
Kraków : Fundacja STU, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Langenscheidt Deutsch in 30 Tagen=German in 30 days / von Angelika G. Beck
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Leki hamujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach serca, naczyń i nerek / pod red. Eberharda Ritza, Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza ; [aut.: Marcin Adamczak et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

A living language : selected aspects of Tok Pisin in the press : (on the basis of Wantok newspaper) / Marcin Walczyński
Nysa : Publishing Office PWSZ, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Medycyna sportowa : współczesne metody diagnostyki i leczenia / red. nauk. Patrick J. McMahon ; red. nauk. tł. Krzysztof Klukowski ; z jęz. ang. tł. Jolanta Wilkans, Krzysztof Klukowski
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Nadciśnienie tętnicze : vademecum lekarza praktyka / Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; [zespół tłumaczy Jarosław Ferenc et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska.- Wyd. 1 (dodr.)
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu / Ewa Czarniecka-Skubina
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec.- Wyd. 2, dodr.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Phonothek intensiv : Aussprachetraining / Aut. Ursula Hirschfeld [et al.] ; Hrsg. Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego / [red.] Christopher S. Wilcox, C. Craig Tisher ; red nauk. wyd. pol. Andrzej Więcek ; [tł. Antoni Wystrychowski et al.]
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Powstanie '44 / Norman Davies ; przeł. Elżbieta Tabakowska.- Wyd. 2. dodr. 2010
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Niezbędnik badacza) (Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii / Włodzimierz Meissner
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Public relations / Anthony Davis ; tł. Grzegorz Dąbkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

51

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.]
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2012
(Meritum)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej / Eliza Lamer-Zarawska, Cezary Chwała, Antoni Gwardys
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Salon niepodległości : [11 XI 1918] / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Samoloty wojskowe : ilustrowana encyklopedia / [Jim Winchester ; przekł. Radosław Kot]
Poznań : Wydawnictwo Vesper, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Krystyny Gomółki ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblagu]
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Słownik ekonomii / John Black
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki / red. Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.- Wyd. 8, dodr. 3
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji / Tadeusz Sałaciński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Symbole władzy i wielkie dynastie / Paola Rapelli ; [tł. Anna Wieczorek-Niebielska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2008
(Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Toksykologia narządowa / Andrzej Starek
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (2006)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

62

Witryny nie do ukrycia : jak zbudować stronę, którą znajdzie każda wyszukiwarka / Aarron Walter ; [tł.: Jan Lipka]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009
(Autorytety Informatyki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda Rużyłło [et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

64

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności / pod red. Stanisława Błażejaka i Iwony Gientki ; [aut. Stanisław Błażejak et al.]
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

65

Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich / Andrzej Antoszewski
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2592)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

66

Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce : próba ogólnej teorii na tle estetyki Suzanne Langer / Krzysztof Guczalski.- Wyd. 3, z uaktual. bibliografią
Kraków : Musica Iagellonica, 2002
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

67

"Zróbmy coś razem - PWSZ w Nysie i sektor MŚP" /red. Danuta Seretna-Sałamaj
Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog