Styczeń 2012

Opis


1

50 teorii architektury, które powinieneś znać / Philip Wilkinson ; [tł. Krystyna Knap-Paszkowska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny : transport i logistyka = English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics / Teresa Kacperska
Zielona Góra : "Kanion", 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Architecture inspirations / [ed. Cristina Paredes Benítez ; transl.: Jane Wintle (Engl.), Michael Ficerai (Fr.), Donatella Talpo (Ita), Susanne Engler (Germ.)]
Barcelona : Loft Publications, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Business language approaches : between term and metaphor in business English / joint work edited by Julian Maliszewski
Nysa : Publishing Office The School of Higher Vocational Education in Nysa, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

C i C++ : bezpieczne programowanie : receptury / John Viega, Matt Messier ; [tł. Bartłomiej Garbacz, Krzysztof Mieśniak, Mikołaj Szczepaniak]
Gliwice : Helion, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Choroby wewnętrzne : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii : praca zbiorowa / pod red. Bogny Wierusz-Wysockiej [et al.] ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder / Peter Hoffmann.- Sonderausg
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Cukrzyca / Wiesława Fabian, Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Ireneusz Szymczyk ; red. nauk. Krzysztof Strojek
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
(Praktyka Lekarza Rodzinnego)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Depresja u osób w wieku podeszłym : współwystępowanie z innymi chorobami / Cornelius Katona, Gill Livingston ; tł. Beata Godlewska
Gdańsk : Via Medica, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen / Franz Dornseiff.- 8., völlig neu bearb. und mit einem vollständingen alphabetischen Zugriffsregister versehene Aufl. / von Uwe Quasthoff
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Diety niskoenergetyczne / Zofia Wieczorek-Chełmińska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz.- Wyd. 3, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Encyklopedia sztuki niemieckiej : Austria, Niemcy, Szwajcaria / Andrzej Dulewicz
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
(Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Graficzny zapis konstrukcji maszyn : zagadnienia praktyczne / Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga, Piotr Czech.- Wyd. 2
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Gramatyka języka angielskiego : [podstawy gramatyki, słownik gramatyczny, 300 ćwiczeń z kluczem] / Jacques Marcelin [et al.] ; oprac. wersji pol. Elżbieta Sielanko ; tł. Andrzej Pawlik
Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki / Mirosław Wieczorek.- Wyd. 5
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

"Ich versuche jeden zu retten" : das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern / Wilm Hosenfeld ; im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Thomas Vogel
München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Inżynieria wiatrowa : podstawy i zastosowania / Andrzej Flaga
Warszawa : Arkady, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Journey on the Nursery Rhyme Bus : nowa metoda wprowadzająca dzieci w naukę języka angielskiego / Maria Molicka, Mark Akhurst, Roman Martynów
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2008
(Podręczniki i Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ; nr 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924-1953 / Krzysztof Grygajtis
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek].- 25. wyd., stan prawny: styczeń 2012 r.
Warszawa : C. H. Beck, cop. 2012
(Twoje Prawo)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Konstrukcje stalowe : podstawy i elementy / Kazimierz Rykaluk.- Wyd. 2 zm.
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Konsument na rynku nowej żywności : wybrane uwarunkowania spożycia / Marzena Jeżewska-Zychowicz, Ewa Babicz-Zielińska, Wacław Laskowski
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Kosmetolog - zawód XXI wieku : materiały I ogólnopolskiej konferencji naukowej, Nałęczów 10 czerwca 2008 / red. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Losy historii : badanie przeszłości od Herdera do Huizingi / Donald R. Kelley ; tł. Jacek Dobrowolski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Klio)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Łuszczyca / pod red. Hanny Wolskiej i Andrzeja Langnera ; [aut. Enno Christophers et al.]
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno-gospodarczej / Elżbieta Kasperska
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009
(Monografia / Politechnika Śląska ; 196)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Zofia Sekuła
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Nietzsche : eine Einführung / Gianni Vattimo ; aus dem Italienischen übersetzt von Klaus Laermann
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, cop. 1992
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 268)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

O sztuce nowej i najnowszej : główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku / Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
(Szkoła Dziś i Jutro)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym / Aldona Małgorzata Dereń
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów / red. Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Małecka-Tendera
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej : kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Podręcznik rehabilitacji medycznej / Michael P. Barnes, Anthony B. Ward ; [tł. z jęz. ang. Józef Opara, Mariusz Siemiński].- Wyd. 1 pol. / red. Józef Opara
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.- Wyd. 9, stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Północne sąsiedztwo : historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego / Alan Palmer ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko
Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Prawniczy słownik wyrazów trudnych / pod red. Jana Bocia ; [napisali Andrzej Bator et al.]
[Wrocław] : Kolonia Limited, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Prinzipien der Chemie / Dickerson [et al.] ; übers. und bearb. von Hans-Werner Sichting.- 2., bearb. und erw. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1988
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Profilaktyka w pediatrii / red. nauk. Barbara Woynarowska ; aut. Marta Barańska [et al.].- Wyd. 2 uaktualnione i rozsz.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka / Immanuel Kant ; przeł., oprac. i posł. opatrzył Artur Banaszkiewicz
Kraków : Zielona Sowa, 2005
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka.- Wyd. 2, popr.
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 99)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Reklama : podręcznik / Robert Nowacki.- Wyd. popr.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
(E Edukacja)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo
Piła : Wydawnictwo Tekst, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

Ryzyko w rachunkowości / red. nauk. Anna Karmańska
Warszawa : Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Samoloty : od roku 1914 do współczesności / Robert Jackson, Jim Winchester ; [tł. z jęz. ang. Jarosław Dobrzyński]
Bremen : MAK Verlag, cop. 2010
(Świat Oręża : porównania i kontrasty)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

The sound of brushes / by Ed Thigpen.- Rev.
[Kopenhaga] : Ed Thigpen Productions, 1999
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Strajki łódzkie w lutym 1971 : geneza, przebieg i reakcje władz / wybór, wstęp i oprac.: Ewa Mianowska, Krzysztof Tylski
Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 24)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Tablice czasowników niemieckich / Krzysztof Tkaczyk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Tangram : Zertifikat Deutsch : Kursbuch und Arbeitsbuch Z / Rosa-Maria Dallapiazza [et al.]
Ismaning : Max Hueber, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Theorie des Romans : Erzählstrategien der Neuzeit / Bruno Hillebrand.- 3. erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1993
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Training TestDaF : Material zur Prüfungsvorbereitung : Trainingsbuch / Gabriele Kniffka, Bärbel Gutzat
Berlin [etc.] : Langenscheid, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

54

W zwierciadle ogłoszeń drobnych : życie codzienne na Śląsku w latach 1945-1949 / Sebastian Ligarski ; Instytut Pamięci Narodowej
Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Wasser : Nutzung im Kreislauf, Hygiene, Analyse und Bewertung / Karl Höll ; hrsg. von Andreas Grohmann.- 8., völlig neu bearb. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

56

Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa ; [tł. Ewa Ciszkowska, Bożena Mierzejewska, Justyna Strzeszewska-Pęzik]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Wortschatz & Grammatik : üben mit Bildern : A1 - B1 / von Michael Dreke, Sofia Prestes-Salgueiro
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego / Witold Stefański
Toruń : Wydaw. UMK, 2001
(Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.- Wyd. 6
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Wybrane procesy w technologii żywności / Elżbieta Biller, Agnieszka Wierzbicka
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

62

Wytyczne resuscytacji 2010 / [red. nauk. wyd. pol. Janusz Andres ; tł. Janusz Andres et al.] ; Europejska Rada Resuscytacji ; Polska Rada Resuscytacji
Kraków : Polska Rada Resuscytacji, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam Stabryła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

64

Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / John B. Taylor ; przek. Łukasz Goczek ; [przedm. do wyd. pol. Leszek Balcerowicz]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem