Styczeń 2012

Opis


1

50 teorii architektury, które powinieneś znać / Philip Wilkinson ; [tł. Krystyna Knap-Paszkowska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny : transport i logistyka = English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics / Teresa Kacperska
Zielona Góra : "Kanion", 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Architecture inspirations / [ed. Cristina Paredes Benítez ; transl.: Jane Wintle (Engl.), Michael Ficerai (Fr.), Donatella Talpo (Ita), Susanne Engler (Germ.)]
Barcelona : Loft Publications, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Business language approaches : between term and metaphor in business English / joint work edited by Julian Maliszewski
Nysa : Publishing Office The School of Higher Vocational Education in Nysa, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

C i C++ : bezpieczne programowanie : receptury / John Viega, Matt Messier ; [tł. Bartłomiej Garbacz, Krzysztof Mieśniak, Mikołaj Szczepaniak]
Gliwice : Helion, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Choroby wewnętrzne : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii : praca zbiorowa / pod red. Bogny Wierusz-Wysockiej [et al.] ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder / Peter Hoffmann.- Sonderausg
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Cukrzyca / Wiesława Fabian, Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Ireneusz Szymczyk ; red. nauk. Krzysztof Strojek
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
(Praktyka Lekarza Rodzinnego)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Depresja u osób w wieku podeszłym : współwystępowanie z innymi chorobami / Cornelius Katona, Gill Livingston ; tł. Beata Godlewska
Gdańsk : Via Medica, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen / Franz Dornseiff.- 8., völlig neu bearb. und mit einem vollständingen alphabetischen Zugriffsregister versehene Aufl. / von Uwe Quasthoff
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Diety niskoenergetyczne / Zofia Wieczorek-Chełmińska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz.- Wyd. 3, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Encyklopedia sztuki niemieckiej : Austria, Niemcy, Szwajcaria / Andrzej Dulewicz
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
(Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Graficzny zapis konstrukcji maszyn : zagadnienia praktyczne / Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga, Piotr Czech.- Wyd. 2
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Gramatyka języka angielskiego : [podstawy gramatyki, słownik gramatyczny, 300 ćwiczeń z kluczem] / Jacques Marcelin [et al.] ; oprac. wersji pol. Elżbieta Sielanko ; tł. Andrzej Pawlik
Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki / Mirosław Wieczorek.- Wyd. 5
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

"Ich versuche jeden zu retten" : das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern / Wilm Hosenfeld ; im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Thomas Vogel
München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Inżynieria wiatrowa : podstawy i zastosowania / Andrzej Flaga
Warszawa : Arkady, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Journey on the Nursery Rhyme Bus : nowa metoda wprowadzająca dzieci w naukę języka angielskiego / Maria Molicka, Mark Akhurst, Roman Martynów
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2008
(Podręczniki i Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ; nr 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924-1953 / Krzysztof Grygajtis
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek].- 25. wyd., stan prawny: styczeń 2012 r.
Warszawa : C. H. Beck, cop. 2012
(Twoje Prawo)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Konstrukcje stalowe : podstawy i elementy / Kazimierz Rykaluk.- Wyd. 2 zm.
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Konsument na rynku nowej żywności : wybrane uwarunkowania spożycia / Marzena Jeżewska-Zychowicz, Ewa Babicz-Zielińska, Wacław Laskowski
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Kosmetolog - zawód XXI wieku : materiały I ogólnopolskiej konferencji naukowej, Nałęczów 10 czerwca 2008 / red. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Losy historii : badanie przeszłości od Herdera do Huizingi / Donald R. Kelley ; tł. Jacek Dobrowolski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Klio)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Łuszczyca / pod red. Hanny Wolskiej i Andrzeja Langnera ; [aut. Enno Christophers et al.]
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno-gospodarczej / Elżbieta Kasperska
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009
(Monografia / Politechnika Śląska ; 196)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Zofia Sekuła
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Nietzsche : eine Einführung / Gianni Vattimo ; aus dem Italienischen übersetzt von Klaus Laermann
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, cop. 1992
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 268)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

O sztuce nowej i najnowszej : główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku / Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
(Szkoła Dziś i Jutro)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym / Aldona Małgorzata Dereń
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów / red. Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Małecka-Tendera
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej : kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Podręcznik rehabilitacji medycznej / Michael P. Barnes, Anthony B. Ward ; [tł. z jęz. ang. Józef Opara, Mariusz Siemiński].- Wyd. 1 pol. / red. Józef Opara
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.- Wyd. 9, stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Północne sąsiedztwo : historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego / Alan Palmer ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko
Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Prawniczy słownik wyrazów trudnych / pod red. Jana Bocia ; [napisali Andrzej Bator et al.]
[Wrocław] : Kolonia Limited, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Prinzipien der Chemie / Dickerson [et al.] ; übers. und bearb. von Hans-Werner Sichting.- 2., bearb. und erw. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1988
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Profilaktyka w pediatrii / red. nauk. Barbara Woynarowska ; aut. Marta Barańska [et al.].- Wyd. 2 uaktualnione i rozsz.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka / Immanuel Kant ; przeł., oprac. i posł. opatrzył Artur Banaszkiewicz
Kraków : Zielona Sowa, 2005
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka.- Wyd. 2, popr.
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 99)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Reklama : podręcznik / Robert Nowacki.- Wyd. popr.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
(E Edukacja)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo
Piła : Wydawnictwo Tekst, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

Ryzyko w rachunkowości / red. nauk. Anna Karmańska
Warszawa : Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Samoloty : od roku 1914 do współczesności / Robert Jackson, Jim Winchester ; [tł. z jęz. ang. Jarosław Dobrzyński]
Bremen : MAK Verlag, cop. 2010
(Świat Oręża : porównania i kontrasty)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

The sound of brushes / by Ed Thigpen.- Rev.
[Kopenhaga] : Ed Thigpen Productions, 1999
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Strajki łódzkie w lutym 1971 : geneza, przebieg i reakcje władz / wybór, wstęp i oprac.: Ewa Mianowska, Krzysztof Tylski
Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 24)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Tablice czasowników niemieckich / Krzysztof Tkaczyk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Tangram : Zertifikat Deutsch : Kursbuch und Arbeitsbuch Z / Rosa-Maria Dallapiazza [et al.]
Ismaning : Max Hueber, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Theorie des Romans : Erzählstrategien der Neuzeit / Bruno Hillebrand.- 3. erw. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1993
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Training TestDaF : Material zur Prüfungsvorbereitung : Trainingsbuch / Gabriele Kniffka, Bärbel Gutzat
Berlin [etc.] : Langenscheid, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

54

W zwierciadle ogłoszeń drobnych : życie codzienne na Śląsku w latach 1945-1949 / Sebastian Ligarski ; Instytut Pamięci Narodowej
Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Wasser : Nutzung im Kreislauf, Hygiene, Analyse und Bewertung / Karl Höll ; hrsg. von Andreas Grohmann.- 8., völlig neu bearb. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

56

Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa ; [tł. Ewa Ciszkowska, Bożena Mierzejewska, Justyna Strzeszewska-Pęzik]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Wortschatz & Grammatik : üben mit Bildern : A1 - B1 / von Michael Dreke, Sofia Prestes-Salgueiro
Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego / Witold Stefański
Toruń : Wydaw. UMK, 2001
(Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.- Wyd. 6
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Wybrane procesy w technologii żywności / Elżbieta Biller, Agnieszka Wierzbicka
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

62

Wytyczne resuscytacji 2010 / [red. nauk. wyd. pol. Janusz Andres ; tł. Janusz Andres et al.] ; Europejska Rada Resuscytacji ; Polska Rada Resuscytacji
Kraków : Polska Rada Resuscytacji, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

63

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam Stabryła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

64

Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / John B. Taylor ; przek. Łukasz Goczek ; [przedm. do wyd. pol. Leszek Balcerowicz]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog