Grudzień 2013

Opis


1

100 najsłynniejszych obrazów świata / red. Bartłomiej Kaczorowski ; aut. tekstu: Dariusz Konstantynów [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Kolekcja PWN)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Aleje przydrożne : historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona / Krzysztof A. Worobiec, Iwona Liżewska (red.)
Kadzidłowo : Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" ; Olsztyn : Stowarzyszenie WK "Borussia", 2009
(Ślady w Krajobrazie)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Algorytmy żywienia dzieci / red. David L. Suskind, Polly Lenssen ; [tł. z jęz. ang.: Konrad Babij, Paweł Krupa].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Jan Jeszka, Marian Krawczyński
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz
Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Anestezja bariatryczna / Tomasz Gaszyńki
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010 / Bogdan Wojtyniak [et al.] ; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010 : [dodatek tabelaryczny] / Bogdan Wojtyniak [et al.] ; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Choroby krwi / Michał Matysiak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
(Centrum Zdrowia Dziecka Poleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Cooking. B. 1-3 / Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley
Newbury : Express Publishing, 2013
(Career Paths)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Człowiek w sztuce, sztuka w człowieku : praca zbiorowa, almanach / [red. Monika Tokarz]
Warszawa : Instytut Jagielloński, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Echokardiografia / Catherine M. Otto, Rebecca Gibbons Schwaegler ; [tł. z jęz. ang. Lucyna Lenartowska et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Hoffman
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

The eighteenth-century Commonwealthman : studies in the transmission, development and circumstance of English liberal thought from the restoration of Charles II until the war with the thirteen colonies / Caroline Robbins
Indianapolis : Liberty Fund, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Einsamkeit und Sex und Mitleid : Roman / Helmut Krausser.- 2. Aufl.
Köln : DuMont , 2011
(DuMont Taschenbücher ; 6143)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Europa - Slavia -Germania : w poszukiwaniu tożamości / pod red. Wojciecha J. Burszty, Macieja J. Dudziaka i Roberta Piotrowskiego ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ; Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 : przewodnik / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Financing and deregulation in higher education / ed. by Jerzy Woźnicki ; Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation
Warsaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart / von Wilfried Barner [et al.] ; hrsg. von Wilfried Barner.- 2., aktualisierte und erw. Aufl.
München : C.H. Beck, 2006
(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart / begr. von Helmut de Boor und Richard Newald ; Bd. 12)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918 : von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs / von Peter Sprengel
München : C. H. Beck, 2004
(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart / Helmut de Boor und Richard Newald ; Bd. 9, 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji / Janusz W. Mazur, Krzysztof Polakowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku / Henryk Seroka
Warszawa : Wydaw. DiG, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Inwestycje giełdowe : szanse i pułapki : przewodnik inwestora / Henry Blodget ; [tł. Przemysław Janicki]
Gliwice : Wydawnictwo Helicon, 2008
(Onepress Exclusive)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Kierowanie klasą i interakcja na lekcji języka obcego : przewodnik praktykanta / Anna Konieczna ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów / [red.: Nalini Visvanathan et al. ; red. merytoryczna Katarzyna Pabijanek ; z jęz. ang. przeł.: Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska]
Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Kompendium wiedzy o konkurencyjności / red. nauk.: Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska ; aut.: Marian Gorynia [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
(Kompendium Wiedzy o ...)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Mam już pracę! : prawo w pracy / Magdalena Stojek-Siwińska
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2007
(Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Mechatronic systems and materials V / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza
Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, cop. 2013
(Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394 ; vol. 199)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Metodologia projektowania realizacji budowy / Kazimierz M. Jaworski.- Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Mobile Web / Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby ; [tł. Aleksander Lamża]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013
(Rusz Głową!)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

O harmonii jazzowej : zapiski z szuflady / Bogdan Hołownia
[Toruń] : HoBo Records, [2013]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Podstawy położnictwa : przed porodem / Helen Baston, Jennifer Hall ; wstęp Deirdre Daly ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Szaflarska].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Podstawy zarządzania operacyjnego / pod red. Zdzisława Jasińskiego ; [aut. Zdzisław Jasiński et al.].- Dodr
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej / Andrzej Kaźmierczak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(FFF)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL / [aut.: Irena Wolińska, Marcin Dygoń, Agnieszka Siekiera ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich].- Wersja zaktualizowana
Warszawa : Centrum Projektów Europejskich, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Kraków : StatSoft Polska, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Projektowanie architektoniczne : wprowadzenie do zawodu architekta / Tomasz Malec
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Psychiatria : sedno. T. 1 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; red. wyd. pol. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al.]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Psychiatria : sedno. T. 2 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al. ; aut. Sadgun Bhandari et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Psychoonkologia / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko ; [aut. Małgorzata Adamczak et al.]
Kraków : Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2000
(Biblioteka Psychiatrii Polskiej)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2013 / Roman Niemczyk.- Wg stanu prawnego na 2013 r.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Renowacja elementów architektury / Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Selbstkontrollmaterialien für Studenten : Fragen und Übungen / Anatol Michajłow, Marta Bieszk
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej / David Sprigings, John Chambers ; [aut. tł. i adaptacji wyd. pol.: Edyta Drab et al.].- Wyd. 1 polskie / pod red. Piotra Müllera
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Strategie łańcuchów dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz ; aut. Marek Ciesielski [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej / Ewa Straburzyńska-Migaj
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

50

To i owo o Unii Europejskiej / Jerzy Andrzej Wojciechowski ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Toyota talent : rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty / Jeffrey K. Liker, David P. Meier ; przeł. Marcin Kowalczyk
Warszawa : MT Biznes, cop. 2008
(Światowe Bestsellery Biznesowe)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa : jak stworzyć konkurencyjną firmę ? / Anna Zarębska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Victorian architectural sheet-metal ornaments : a reprint of the 1887 catalog / Bakewell & Mullins
Mineola, NY : Dover Publications, 1999
(Dover pictorial archive series)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

W stronę architektury / Le Corbusier ; [tł. Tomasz Swoboda ; słowo wstępne Marta Leśniakowska].- Wyd. 3
Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, cop. 2012
(Fundamenty)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

55

Why is Q always followed by U? : word-perfect answers to the most-asked questions about language / Michael Quinion
London [etc.] Penguin Books, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Wprowadzenie do teorii grafów / Robin J. Wilson ; z jęz. ang. przeł. Wojciech Guzicki.- Wyd. 2, 7 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Współczesność w zwierciadle horroru : o najnowszej polskiej fantastyce grozy / Ksenia Olkusz
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp / Wioletta Jankowiak, Kamila Schaschner
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie / red. Nick Bouras i Geraldine Holt.- Wyd. 1 pol. / red. Antoni Florkowski i Piotr Gałecki
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Zarządzanie logistyką / Alan Harrison, Remko van Hoek ; tł. Jarosław Sawicki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem