Grudzień 2013

Opis


1

100 najsłynniejszych obrazów świata / red. Bartłomiej Kaczorowski ; aut. tekstu: Dariusz Konstantynów [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
(Kolekcja PWN)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Aleje przydrożne : historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona / Krzysztof A. Worobiec, Iwona Liżewska (red.)
Kadzidłowo : Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" ; Olsztyn : Stowarzyszenie WK "Borussia", 2009
(Ślady w Krajobrazie)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Algorytmy żywienia dzieci / red. David L. Suskind, Polly Lenssen ; [tł. z jęz. ang.: Konrad Babij, Paweł Krupa].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Jan Jeszka, Marian Krawczyński
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz
Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Anestezja bariatryczna / Tomasz Gaszyńki
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010 / Bogdan Wojtyniak [et al.] ; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010 : [dodatek tabelaryczny] / Bogdan Wojtyniak [et al.] ; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Choroby krwi / Michał Matysiak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
(Centrum Zdrowia Dziecka Poleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Cooking. B. 1-3 / Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley
Newbury : Express Publishing, 2013
(Career Paths)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Człowiek w sztuce, sztuka w człowieku : praca zbiorowa, almanach / [red. Monika Tokarz]
Warszawa : Instytut Jagielloński, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Echokardiografia / Catherine M. Otto, Rebecca Gibbons Schwaegler ; [tł. z jęz. ang. Lucyna Lenartowska et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Piotr Hoffman
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

The eighteenth-century Commonwealthman : studies in the transmission, development and circumstance of English liberal thought from the restoration of Charles II until the war with the thirteen colonies / Caroline Robbins
Indianapolis : Liberty Fund, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Einsamkeit und Sex und Mitleid : Roman / Helmut Krausser.- 2. Aufl.
Köln : DuMont , 2011
(DuMont Taschenbücher ; 6143)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Europa - Slavia -Germania : w poszukiwaniu tożamości / pod red. Wojciecha J. Burszty, Macieja J. Dudziaka i Roberta Piotrowskiego ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ; Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 : przewodnik / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Financing and deregulation in higher education / ed. by Jerzy Woźnicki ; Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation
Warsaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart / von Wilfried Barner [et al.] ; hrsg. von Wilfried Barner.- 2., aktualisierte und erw. Aufl.
München : C.H. Beck, 2006
(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart / begr. von Helmut de Boor und Richard Newald ; Bd. 12)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918 : von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs / von Peter Sprengel
München : C. H. Beck, 2004
(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart / Helmut de Boor und Richard Newald ; Bd. 9, 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji / Janusz W. Mazur, Krzysztof Polakowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku / Henryk Seroka
Warszawa : Wydaw. DiG, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Inwestycje giełdowe : szanse i pułapki : przewodnik inwestora / Henry Blodget ; [tł. Przemysław Janicki]
Gliwice : Wydawnictwo Helicon, 2008
(Onepress Exclusive)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Kierowanie klasą i interakcja na lekcji języka obcego : przewodnik praktykanta / Anna Konieczna ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów / [red.: Nalini Visvanathan et al. ; red. merytoryczna Katarzyna Pabijanek ; z jęz. ang. przeł.: Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska]
Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Kompendium wiedzy o konkurencyjności / red. nauk.: Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska ; aut.: Marian Gorynia [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
(Kompendium Wiedzy o ...)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Mam już pracę! : prawo w pracy / Magdalena Stojek-Siwińska
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2007
(Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy 6)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Mechatronic systems and materials V / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza
Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, cop. 2013
(Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394 ; vol. 199)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Metodologia projektowania realizacji budowy / Kazimierz M. Jaworski.- Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Mobile Web / Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby ; [tł. Aleksander Lamża]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013
(Rusz Głową!)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

O harmonii jazzowej : zapiski z szuflady / Bogdan Hołownia
[Toruń] : HoBo Records, [2013]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Podstawy położnictwa : przed porodem / Helen Baston, Jennifer Hall ; wstęp Deirdre Daly ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Szaflarska].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Podstawy zarządzania operacyjnego / pod red. Zdzisława Jasińskiego ; [aut. Zdzisław Jasiński et al.].- Dodr
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej / Andrzej Kaźmierczak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
(FFF)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL / [aut.: Irena Wolińska, Marcin Dygoń, Agnieszka Siekiera ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich].- Wersja zaktualizowana
Warszawa : Centrum Projektów Europejskich, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Kraków : StatSoft Polska, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Projektowanie architektoniczne : wprowadzenie do zawodu architekta / Tomasz Malec
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Psychiatria : sedno. T. 1 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; red. wyd. pol. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al.]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

41

Psychiatria : sedno. T. 2 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al. ; aut. Sadgun Bhandari et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

42

Psychoonkologia / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko ; [aut. Małgorzata Adamczak et al.]
Kraków : Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2000
(Biblioteka Psychiatrii Polskiej)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2013 / Roman Niemczyk.- Wg stanu prawnego na 2013 r.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Renowacja elementów architektury / Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

45

Selbstkontrollmaterialien für Studenten : Fragen und Übungen / Anatol Michajłow, Marta Bieszk
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej / David Sprigings, John Chambers ; [aut. tł. i adaptacji wyd. pol.: Edyta Drab et al.].- Wyd. 1 polskie / pod red. Piotra Müllera
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Strategie łańcuchów dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz ; aut. Marek Ciesielski [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski.- Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej / Ewa Straburzyńska-Migaj
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

50

To i owo o Unii Europejskiej / Jerzy Andrzej Wojciechowski ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Toyota talent : rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty / Jeffrey K. Liker, David P. Meier ; przeł. Marcin Kowalczyk
Warszawa : MT Biznes, cop. 2008
(Światowe Bestsellery Biznesowe)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

52

Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa : jak stworzyć konkurencyjną firmę ? / Anna Zarębska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Victorian architectural sheet-metal ornaments : a reprint of the 1887 catalog / Bakewell & Mullins
Mineola, NY : Dover Publications, 1999
(Dover pictorial archive series)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

W stronę architektury / Le Corbusier ; [tł. Tomasz Swoboda ; słowo wstępne Marta Leśniakowska].- Wyd. 3
Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, cop. 2012
(Fundamenty)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

55

Why is Q always followed by U? : word-perfect answers to the most-asked questions about language / Michael Quinion
London [etc.] Penguin Books, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Wprowadzenie do teorii grafów / Robin J. Wilson ; z jęz. ang. przeł. Wojciech Guzicki.- Wyd. 2, 7 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Współczesność w zwierciadle horroru : o najnowszej polskiej fantastyce grozy / Ksenia Olkusz
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp / Wioletta Jankowiak, Kamila Schaschner
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie / red. Nick Bouras i Geraldine Holt.- Wyd. 1 pol. / red. Antoni Florkowski i Piotr Gałecki
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Zarządzanie logistyką / Alan Harrison, Remko van Hoek ; tł. Jarosław Sawicki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog