Kwiecień 2013

Opis


1

Dermatologia / Sabina Furter, Kim Ch. Jasch.- Wyd. 1 pol. / red. Sławomir Majewski ; [tł. z jęz. niem.: Piotr Nockowski, Adam Reich]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
(Crash Course)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 : Prüfungstraining / Evelyn Frey
Ismaning : Hueber Verlag, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 ; Großes Deutsches Sprachdiplom / Linda Fromme; Julia Guess
Ismaning : Hueber Verlag, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Heteronomie glottodydaktyki : domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych / pod red. Zdzisława Wąsika i Aleksandry Wach ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Angielskiej
Poznań : Instytut Filologii Angielskiej UAM, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku / Wojciech Morawski
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Jak mówimy...? gramatyka angielska łatwa i przyjemna / Izabella Rodzik-Sambierska.- Wyd. w nowej szacie graficznej
Warszawa : Poltex, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Java : tworzenie gier / David Brackeen, Bret Barker, Laurence Vanhelsuwe ; [tł. Sławomir Dzieniszewski, Paweł Gonera, Mikołaj Szczepaniak]
Gliwice : Wydaw. Helion, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Jem zdrowo : węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze / Hanna Kunachowicz [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Kalwaria na Górze Świętej Anny : wybitny obiekt europejskiego i polskiego nurtu sanktuariów kalwaryjskich / Anna Mitkowska
Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Kieszonkowy podręcznik interny / pod red. Marc S. Sabatine ; [przekł. z jęz. ang. Pocket Medicine]
Warszawa : MediPage, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa / Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge ; przekł. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska ; red. nauk. Urszula Jakubowska.- Wyd. 1, dodr. 1
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Kreowanie informacji : media relations / Wojciech Jabłoński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.].- Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 1, Procesy poznawcze i emocjonalne / Maria Pąchalska ; [przedm. Jason W. Brown]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz ; współaut.: Miłosz Asmann [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Panorama Oświecenia / Dorinda Outram ; przekł. Joanny Kolczyńskiej
Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

POChP : przewlekła obturacyjna choroba płuc / Thomas Similowski ; [tł. z jęz. fr. Tadeusz M. Zielonka].- Wyd. 1 pol. / red. Władysław Pierzchała
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Political writings / Samuel Johnson ; ed. by Donald J. Greene
Indianapolis : Liberty Found, cop. 2000
(Works / Samuel Johnson ; vol. 10)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną z przykładowymi projektami oraz przepisami prawnymi na płycie CD / Julian Wiatr, Marcin Orzechowski.- Wyd. 4 zm. i rozsz., stan prawny na dzień 1.08.2010 r.
Warszawa : Dom Wydawniczy Medium, 2010
(.e)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński.- Stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
(Praktyczne Komentarze Lex)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Satelitarne sieci teleinformatyczne / Ryszard J. Zieliński
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Stany nagłe : podstawowe procedury zabiegowe / red. nauk. Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty ; red. nauk. tł. Krystyn Sosada ; [tł. Joanna Makarska]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Systemy środowiskowe a lokalne otoczenie człowieka / Bogusław Szuba
Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2012
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 327)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Transplantologia praktyczna. T. 1, Odrzucanie przeszczepu : I Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2007 / Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz ; Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Transplantologia praktyczna. T. 2, Nowotwory po przeszczepieniu narządów : II Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2008 / Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha ; Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy rewolucja? / red. nauk. Marta du Vall, Marta Majorek, Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
(Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Zarys bioenergetyki człowieka : organizm w ontogenezie / Janusz Stanisław Keller ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki
Warszawa : Difin, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku
Kraków : StatSoft Polska, 2009
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem