Kwiecień 2013

Opis


1

Dermatologia / Sabina Furter, Kim Ch. Jasch.- Wyd. 1 pol. / red. Sławomir Majewski ; [tł. z jęz. niem.: Piotr Nockowski, Adam Reich]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
(Crash Course)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 : Prüfungstraining / Evelyn Frey
Ismaning : Hueber Verlag, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 ; Großes Deutsches Sprachdiplom / Linda Fromme; Julia Guess
Ismaning : Hueber Verlag, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Heteronomie glottodydaktyki : domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych / pod red. Zdzisława Wąsika i Aleksandry Wach ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Angielskiej
Poznań : Instytut Filologii Angielskiej UAM, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku / Wojciech Morawski
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Jak mówimy...? gramatyka angielska łatwa i przyjemna / Izabella Rodzik-Sambierska.- Wyd. w nowej szacie graficznej
Warszawa : Poltex, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Java : tworzenie gier / David Brackeen, Bret Barker, Laurence Vanhelsuwe ; [tł. Sławomir Dzieniszewski, Paweł Gonera, Mikołaj Szczepaniak]
Gliwice : Wydaw. Helion, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Jem zdrowo : węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze / Hanna Kunachowicz [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Kalwaria na Górze Świętej Anny : wybitny obiekt europejskiego i polskiego nurtu sanktuariów kalwaryjskich / Anna Mitkowska
Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Kieszonkowy podręcznik interny / pod red. Marc S. Sabatine ; [przekł. z jęz. ang. Pocket Medicine]
Warszawa : MediPage, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa / Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge ; przekł. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska ; red. nauk. Urszula Jakubowska.- Wyd. 1, dodr. 1
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Kreowanie informacji : media relations / Wojciech Jabłoński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.].- Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 1, Procesy poznawcze i emocjonalne / Maria Pąchalska ; [przedm. Jason W. Brown]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz ; współaut.: Miłosz Asmann [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Panorama Oświecenia / Dorinda Outram ; przekł. Joanny Kolczyńskiej
Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

POChP : przewlekła obturacyjna choroba płuc / Thomas Similowski ; [tł. z jęz. fr. Tadeusz M. Zielonka].- Wyd. 1 pol. / red. Władysław Pierzchała
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Political writings / Samuel Johnson ; ed. by Donald J. Greene
Indianapolis : Liberty Found, cop. 2000
(Works / Samuel Johnson ; vol. 10)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną z przykładowymi projektami oraz przepisami prawnymi na płycie CD / Julian Wiatr, Marcin Orzechowski.- Wyd. 4 zm. i rozsz., stan prawny na dzień 1.08.2010 r.
Warszawa : Dom Wydawniczy Medium, 2010
(.e)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński.- Stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
(Praktyczne Komentarze Lex)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Satelitarne sieci teleinformatyczne / Ryszard J. Zieliński
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Stany nagłe : podstawowe procedury zabiegowe / red. nauk. Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty ; red. nauk. tł. Krystyn Sosada ; [tł. Joanna Makarska]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Systemy środowiskowe a lokalne otoczenie człowieka / Bogusław Szuba
Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2012
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 327)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Transplantologia praktyczna. T. 1, Odrzucanie przeszczepu : I Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2007 / Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz ; Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Transplantologia praktyczna. T. 2, Nowotwory po przeszczepieniu narządów : II Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2008 / Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha ; Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy rewolucja? / red. nauk. Marta du Vall, Marta Majorek, Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
(Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Zarys bioenergetyki człowieka : organizm w ontogenezie / Janusz Stanisław Keller ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1997
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki
Warszawa : Difin, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku
Kraków : StatSoft Polska, 2009
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog