Lipiec - Sierpień 2013

Opis

1
1

Anatomia dla studentów fizjoterapii : repetytorium / Jacek Lorkowski
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog
2
2

Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku / Jan Wrabec
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ISSN 0860-4746 19)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Choroby układu sercowo-naczyniowego a cukrzyca / Paul G. McNally ; [tł.: Marek Bajena, Piotr Jędrusik]
Gdańsk : Via Medica, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

The creative potential of the word : from fiction to education / ed.: Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Aleksander Lankiewicz
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Dieta niskowęglowodanowa / Amanda Cross; [przekł. z jęz. ang. Anna Zarębska]
Warszawa : SAMP Edukacja i Informacja, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Divided by a common language : English across national, social, and cultural boundaries / ed. by Ewa Willim
Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce : projekty wyróżnione w konkursie "Dobre praktyki EFS 2011" = European Social Fund in Poland Best Practices : Projects prized in the competition "ESF Best Practices 2011" / [teksty Daniel Prędkopowicz, Jacek Ostrowski, Anna Wnukowska-Olek]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym / pod red. Bogusława Gedigi
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ISSN 0860-4746 20)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Drewno i architektura : dzieje budownictwa drewnianego w Polsce / Grażyna Ruszczyk ; fot. barwne Agnieszka i Włodek Bilińscy
Warszawa : Arkady, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Duden : die deutsche Rechtschreibung / hrsg. von der Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln ; [Red., Bearb.: Werner Scholze-Stubenrecht et al.].- 24., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2006
(Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Adam Leszczyński ; zdj. Krzysztof Miękus [et al.]
Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym / Ilona Gembalczyk
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Genetyka molekularna / red. nauk. Piotr Węgleński ; aut. Piotr Bębas [et al.].- Wyd. 6 zm., dodr. 1
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Geoinżynieria : metody modyfikacji podłoża gruntowego / Stanisław Pisarczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Geschichte der russischen Literatur / Adolf Stender-Petersen.- [5. Aufl.]
München : C. H. Beck, 1993
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Geschichte der russischen Literatur : von 1700 bis zur Gegenwart / Reinhard Lauer
München : Verlag C.H. Beck, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Gospodarka socjalistyczna w Polsce : geneza, rozwój, upadek / Maciej Bałtowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Gotthold Ephraim Lessing / Wolfgang Albrecht
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1997
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; SM 297)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Historia DETERMINE : wspieranie działań na rzecz równości w zdrowiu w Unii Europejskiej : raport końcowy z działań Konsorcjum DETERMINE / [Ingrid Stegeman, Caroline Costongs oraz Clive Needle]
[S.l.] : [s.n.], 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Honor to nie tylko słowo : studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza / Irena Kotowicz-Borowy ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Istota inżynierii produkcji / Komitet Inżynierii Produkcji. Polska Akademia Nauk
Warszawa : Komitet Inżynierii Produkcji. Polska Akademia Nauk, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Iteracyjne rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów / Piotr Gorzelańczyk, Jan Adam Kołodziej
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? / Magdalena Polczyk
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007
(Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka / Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel ; z ang. przeł.: Aleksy Schubert, Joanna Schubert
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Jakość kształcenia w szkołach wyższych / pod red. Tadeusza Szulca ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Komisja Akredytacyjna - Zespół Boloński
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Joomla! : praktyczne projekty / Witold Wrotek
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwach bałkańskich i w Turcji / Tadeusz Zbigniew Leszczyński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 1 / [oprac. red.: Bogdan Baran]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 2 / [oprac. red.: Bogdan Baran]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000-2010 / [przygot. do dr. na podst. materiałów oprac. przez: Bogusławę Bednarczyk et al.]
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [ca 2010]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Kryminologia - zarys wykładu : podręcznik dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne / Dariusz Jagiełło
Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich / Agnieszka Stanowicka-Traczyk
Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Langenscheidts Verb-Tabellen : Deutsch : [regelmäßige und unregelmäßige Verben richtig konjugiert] / konzeption von Dr. Heinz F. Wendt ; bearb. von Dr. Maria Thurmair
Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Lexikon Politik : hundert Grundbegriffe / hrsg. von Dieter Fuchs und Edeltraud Roller
Stuttgart : Reclam, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 : przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców / [pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz et al. ; aut. Krystian Babicki et al.] ; Lewiatan. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne i historyczne / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Konteksty Współczesności) (Media i Polityka ; t. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca / pod red. Andrzeja Beręsewicza i Mirosława Dłużniewskiego
Gdańsk : Via Medica, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Stefan Forlicz]
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

The Middle East 2011 : high ideas and reality = Bliski Wschód 2011 : szczytne idee a rzeczywistość / Jerzy Zdanowski ; [Tł. z jęz. ang. Katarzyna Góra]
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
(Andrzej Kapiszewski Distinguished Lecture Series)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 : wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / (zatwierdzam) Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.- Wersja obowiązująca od 21 czerwca 2011 r.
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Nieorganiczna analiza jakościowa : instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych / Marek Smolik, Teofil Korolewicz, Antonina Dębska-Horecka.- Wyd. 4
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Nouveau Roman / Brigitta Coenen-Mennemeier
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1996
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 296)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Nowy krajobraz wsi dolnośląskiej / Zbigniew Kuriata, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

44

O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki.- Wyd. 2 zm.
Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Od pomysłu do zysku : jak zebrać owoce innowacji : lekcje z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm / James P. Andrew & Harold L. Sirkin ; we współpr. z Johnem Butmanem ; przekł. Agnieszka Sobolewska
Warszawa : MT Biznes, cop. 2008
(Biznesola : nowe kierunki w biznesie)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

On the trail of EU funds : guidebook / texts : Jolanta Sieradzka-Kasprzak, Joanna Zaborowska, Wanda Michalska ; transl. Melchior Olewicz, Jerzy Fedyk
Warszawa : Ministry of Regional Developement : Daunpol Wydawnictwo Kartograficzne, [2012]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Ostry zespół wieńcowy : jak leczyć skuteczniej i szybciej? : doustne leki przeciwpłytkowe / Dariusz Dudek, Krzysztof J. Filipiak, Janina Stępińska.- Wyd. 1 uzup.
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2006
(Biblioteka Kardiologii Polskiej ; 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro... : [praca zbiorowa / red. Małgorzata Marcysiak et al.]
Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

49

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017 / [aut. Andrzej Krzyśków et al.]
[Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego], 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50


Podstawy flebologii / pod red. Witolda Zbyszka Tomkowskiego [et al. ; aut. Bogdan Hajduk et al.]- Gdańsk : Via Medica, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Podstawy molekularne biologii komórki : aspekty medyczne / Gerald M. Fuller, Dennis Shields ; z ang. tł. Hanna Kozłowska.- Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Podsumowanie wykorzystania środków perspektywy finansowej 2004-2006 w województwie opolskim : dobre praktyki dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 / [aut. oprac. Karina Bedrunka et al.] ; Samorząd Województwa Opolskiego
Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

54

Poland even more beautiful! : seven miracles of EU funds / [aut. tekstów Andrzej Szoszkiewicz et al. ; tł. Arkadiusz Belczyk]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Polska : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie : narodowa strategia spójności : dokument zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

56

Polska innowacyjna : projekty realizowane w ramach programu Innowacyjna Gospodarka : album fotograficzny.- Stan na 30 czerwca 2011 r
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Wydział Informacji i Promocji, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się : analiza potencjału w kontekście realizacji zasady "good governance" : podsumowanie wyników dla czterech ministerstw / [aut.: Karol Olejniczak et al.]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
(Ewaluacja)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Poradnik frezera / Eugeniusz Górski.- Wyd. 8 zm., dodr.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Powrót do Itaki / [tekst Paulina Potrykus-Woźniak]
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw / Agnieszka Janus [et al.]
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Prawo zobowiązań : materiały dydaktyczne / red. nauk. Janusz Szwaja
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

62

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów / [red. nauk. Lesław Sieniawski]
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

63

Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika / red. naukowa Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut.: Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

64

Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 / Jerzy Goczek, Łukasz Supeł, Michał Gajdzicki
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

65

5.
Pschyrembel Wörterbuch Pflege : [Pflegetechniken, Pflegehilfsmittel, Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Psychologie, Recht] / bearb. von Susanne Wied und Angelika Warmbrunn- Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

66

Rośliny drzewiaste w wielkomiejskiej przestrzeni Wrocławia : poradnik dla architektów krajobrazu, deweloperów i zarządców zieleni / Elżbieta Szopińska
Wrocław : Opti Group : Biuro Promocji Miasta, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

67

Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech / Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

68

Sissi - kosmitka / Andrew Wader
Warszawa : BEL Studio, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

69

Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej / Beata Fedyn
Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

70

Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad : wspólne dziedzictwo historyczne = Berühmte Persönlichkeiten des polnisch-tschechischen Grenzgebietes in Euroregion Pradziad : das gemeinsame historische Erbe = Významné osobnosti polsko českého pohraničí - Euroregion Pradziad : společné historické dědictví / [tł. niem Lidia Procner, tł. czes. Czwsław [!] Kowalczyk]
Nysa : Starostwo Powiatowe, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

71

"Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy / red. nauk. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Media i Polityka ; t. 2) (Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

72

Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

73

Teaching practice tasks / Monika Kusiak
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

74

Teoria nieantagonistycznego rozwoju : zarys ontologii : niebyt / Jerzy Kowalczyk.- Wyd. 2 popr. i uzup.
Nadarzyn : wydanie własne, cop. 2005 (Turany : Grafickié Štúdio P+M)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

75

Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna / pod red. Jerzego Modrzewskiego i Krzysztofa Maćkowiaka
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

76

Thomas Mann und die Seinen / Marcel Reich-Ranicki
München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

77

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : praktyczny komentarz / Marta Żołędowska ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego.- Stan prawny: listopad 2011 r
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego, 2011
(Biblioteka Pożytku Publicznego)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

78

Wisła jak krew czerwona : wspomnienia Anglika - żołnierza Armii Krajowej / Ron Jeffery ; tł. Roman Antoszewski
Warszawa : Bellona, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

79

Wrocławski ogród ceramiki : [wystawa ze zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu / aut. katalogu Grażyna Płocica ; tł. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka]
Wrocław : ASP. Wydział Ceramiki i Szkła, cop. 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

80

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

81

Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków / Marcin Kunicki
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

82

Wzornik krat, bram, okuć, balustrad, etc., etc. : dla architektów, kowali, ślusarzy / [wyd. przez Johanna Engelhorna]
Milanówek : Wydawnictwo Górnoleśne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

83

Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedy do euro? / Zbigniew Karcz
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

84

Zarys chemii drewna / Janusz Surmiński.- Wyd. 3 popr.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

85

Zarządzanie innowacją : aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury / pod red. Dariusza M. Trzmielaka, Joanny Żurawskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

86

Zasady transportu pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi : [kompendium wiedzy dla studentów kierunku ratownictwo medyczne] / Roma Hartmann-Sobczyńska, Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

87

Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu : Nowe Media w Edukacji 2008, Wrocław, 22 września 2008 / [oprac. red. Hanna Jurek]
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

88

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza
Warszawa : CeDeWu, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

89

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. naukową Stefana Forlicza
Warszawa : CeDeWu, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

90

Zrównoważony rozwój - Debiut Naukowy 2010 / red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

91

Zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Anatol Michajłow
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem