Lipiec - Sierpień 2013

Opis

1
1

Anatomia dla studentów fizjoterapii : repetytorium / Jacek Lorkowski
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog
2
2

Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku / Jan Wrabec
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ISSN 0860-4746 19)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Choroby układu sercowo-naczyniowego a cukrzyca / Paul G. McNally ; [tł.: Marek Bajena, Piotr Jędrusik]
Gdańsk : Via Medica, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

The creative potential of the word : from fiction to education / ed.: Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Aleksander Lankiewicz
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Dieta niskowęglowodanowa / Amanda Cross; [przekł. z jęz. ang. Anna Zarębska]
Warszawa : SAMP Edukacja i Informacja, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Divided by a common language : English across national, social, and cultural boundaries / ed. by Ewa Willim
Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce : projekty wyróżnione w konkursie "Dobre praktyki EFS 2011" = European Social Fund in Poland Best Practices : Projects prized in the competition "ESF Best Practices 2011" / [teksty Daniel Prędkopowicz, Jacek Ostrowski, Anna Wnukowska-Olek]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym / pod red. Bogusława Gedigi
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki ISSN 0860-4746 20)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Drewno i architektura : dzieje budownictwa drewnianego w Polsce / Grażyna Ruszczyk ; fot. barwne Agnieszka i Włodek Bilińscy
Warszawa : Arkady, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Duden : die deutsche Rechtschreibung / hrsg. von der Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln ; [Red., Bearb.: Werner Scholze-Stubenrecht et al.].- 24., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2006
(Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Adam Leszczyński ; zdj. Krzysztof Miękus [et al.]
Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym / Ilona Gembalczyk
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Genetyka molekularna / red. nauk. Piotr Węgleński ; aut. Piotr Bębas [et al.].- Wyd. 6 zm., dodr. 1
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Geoinżynieria : metody modyfikacji podłoża gruntowego / Stanisław Pisarczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Geschichte der russischen Literatur / Adolf Stender-Petersen.- [5. Aufl.]
München : C. H. Beck, 1993
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Geschichte der russischen Literatur : von 1700 bis zur Gegenwart / Reinhard Lauer
München : Verlag C.H. Beck, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Gospodarka socjalistyczna w Polsce : geneza, rozwój, upadek / Maciej Bałtowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Gotthold Ephraim Lessing / Wolfgang Albrecht
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1997
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; SM 297)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Historia DETERMINE : wspieranie działań na rzecz równości w zdrowiu w Unii Europejskiej : raport końcowy z działań Konsorcjum DETERMINE / [Ingrid Stegeman, Caroline Costongs oraz Clive Needle]
[S.l.] : [s.n.], 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Honor to nie tylko słowo : studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza / Irena Kotowicz-Borowy ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Istota inżynierii produkcji / Komitet Inżynierii Produkcji. Polska Akademia Nauk
Warszawa : Komitet Inżynierii Produkcji. Polska Akademia Nauk, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Iteracyjne rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów / Piotr Gorzelańczyk, Jan Adam Kołodziej
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? / Magdalena Polczyk
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007
(Biblioteka Gazety Wyborczej. 6 Kroków do Nowej Pracy 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka / Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel ; z ang. przeł.: Aleksy Schubert, Joanna Schubert
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Jakość kształcenia w szkołach wyższych / pod red. Tadeusza Szulca ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Komisja Akredytacyjna - Zespół Boloński
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Joomla! : praktyczne projekty / Witold Wrotek
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwach bałkańskich i w Turcji / Tadeusz Zbigniew Leszczyński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 1 / [oprac. red.: Bogdan Baran]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 2 / [oprac. red.: Bogdan Baran]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000-2010 / [przygot. do dr. na podst. materiałów oprac. przez: Bogusławę Bednarczyk et al.]
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [ca 2010]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Kryminologia - zarys wykładu : podręcznik dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne / Dariusz Jagiełło
Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich / Agnieszka Stanowicka-Traczyk
Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Langenscheidts Verb-Tabellen : Deutsch : [regelmäßige und unregelmäßige Verben richtig konjugiert] / konzeption von Dr. Heinz F. Wendt ; bearb. von Dr. Maria Thurmair
Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Lexikon Politik : hundert Grundbegriffe / hrsg. von Dieter Fuchs und Edeltraud Roller
Stuttgart : Reclam, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 : przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców / [pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz et al. ; aut. Krystian Babicki et al.] ; Lewiatan. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne i historyczne / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Konteksty Współczesności) (Media i Polityka ; t. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca / pod red. Andrzeja Beręsewicza i Mirosława Dłużniewskiego
Gdańsk : Via Medica, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Metody ilościowe w ekonomii / [red. nauk. Stefan Forlicz]
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

The Middle East 2011 : high ideas and reality = Bliski Wschód 2011 : szczytne idee a rzeczywistość / Jerzy Zdanowski ; [Tł. z jęz. ang. Katarzyna Góra]
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
(Andrzej Kapiszewski Distinguished Lecture Series)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 : wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / (zatwierdzam) Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.- Wersja obowiązująca od 21 czerwca 2011 r.
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Nieorganiczna analiza jakościowa : instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych / Marek Smolik, Teofil Korolewicz, Antonina Dębska-Horecka.- Wyd. 4
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Nouveau Roman / Brigitta Coenen-Mennemeier
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1996
(Sammlung Metzler : Realien zur Literatur, ISSN 0558-3667 ; Bd. 296)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Nowy krajobraz wsi dolnośląskiej / Zbigniew Kuriata, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

44

O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki.- Wyd. 2 zm.
Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Od pomysłu do zysku : jak zebrać owoce innowacji : lekcje z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm / James P. Andrew & Harold L. Sirkin ; we współpr. z Johnem Butmanem ; przekł. Agnieszka Sobolewska
Warszawa : MT Biznes, cop. 2008
(Biznesola : nowe kierunki w biznesie)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

On the trail of EU funds : guidebook / texts : Jolanta Sieradzka-Kasprzak, Joanna Zaborowska, Wanda Michalska ; transl. Melchior Olewicz, Jerzy Fedyk
Warszawa : Ministry of Regional Developement : Daunpol Wydawnictwo Kartograficzne, [2012]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Ostry zespół wieńcowy : jak leczyć skuteczniej i szybciej? : doustne leki przeciwpłytkowe / Dariusz Dudek, Krzysztof J. Filipiak, Janina Stępińska.- Wyd. 1 uzup.
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2006
(Biblioteka Kardiologii Polskiej ; 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro... : [praca zbiorowa / red. Małgorzata Marcysiak et al.]
Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

49

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017 / [aut. Andrzej Krzyśków et al.]
[Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego], 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50


Podstawy flebologii / pod red. Witolda Zbyszka Tomkowskiego [et al. ; aut. Bogdan Hajduk et al.]- Gdańsk : Via Medica, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Podstawy molekularne biologii komórki : aspekty medyczne / Gerald M. Fuller, Dennis Shields ; z ang. tł. Hanna Kozłowska.- Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

53

Podsumowanie wykorzystania środków perspektywy finansowej 2004-2006 w województwie opolskim : dobre praktyki dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 / [aut. oprac. Karina Bedrunka et al.] ; Samorząd Województwa Opolskiego
Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

54

Poland even more beautiful! : seven miracles of EU funds / [aut. tekstów Andrzej Szoszkiewicz et al. ; tł. Arkadiusz Belczyk]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Polska : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie : narodowa strategia spójności : dokument zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

56

Polska innowacyjna : projekty realizowane w ramach programu Innowacyjna Gospodarka : album fotograficzny.- Stan na 30 czerwca 2011 r
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Wydział Informacji i Promocji, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

57

Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się : analiza potencjału w kontekście realizacji zasady "good governance" : podsumowanie wyników dla czterech ministerstw / [aut.: Karol Olejniczak et al.]
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
(Ewaluacja)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

58

Poradnik frezera / Eugeniusz Górski.- Wyd. 8 zm., dodr.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

59

Powrót do Itaki / [tekst Paulina Potrykus-Woźniak]
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

60

Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw / Agnieszka Janus [et al.]
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

61

Prawo zobowiązań : materiały dydaktyczne / red. nauk. Janusz Szwaja
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

62

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów / [red. nauk. Lesław Sieniawski]
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

63

Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika / red. naukowa Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut.: Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

64

Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 / Jerzy Goczek, Łukasz Supeł, Michał Gajdzicki
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

65

5.
Pschyrembel Wörterbuch Pflege : [Pflegetechniken, Pflegehilfsmittel, Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Psychologie, Recht] / bearb. von Susanne Wied und Angelika Warmbrunn- Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

66

Rośliny drzewiaste w wielkomiejskiej przestrzeni Wrocławia : poradnik dla architektów krajobrazu, deweloperów i zarządców zieleni / Elżbieta Szopińska
Wrocław : Opti Group : Biuro Promocji Miasta, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

67

Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech / Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

68

Sissi - kosmitka / Andrew Wader
Warszawa : BEL Studio, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

69

Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej / Beata Fedyn
Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

70

Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad : wspólne dziedzictwo historyczne = Berühmte Persönlichkeiten des polnisch-tschechischen Grenzgebietes in Euroregion Pradziad : das gemeinsame historische Erbe = Významné osobnosti polsko českého pohraničí - Euroregion Pradziad : společné historické dědictví / [tł. niem Lidia Procner, tł. czes. Czwsław [!] Kowalczyk]
Nysa : Starostwo Powiatowe, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

71

"Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy / red. nauk. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
(Media i Polityka ; t. 2) (Konteksty Współczesności)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

72

Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

73

Teaching practice tasks / Monika Kusiak
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

74

Teoria nieantagonistycznego rozwoju : zarys ontologii : niebyt / Jerzy Kowalczyk.- Wyd. 2 popr. i uzup.
Nadarzyn : wydanie własne, cop. 2005 (Turany : Grafickié Štúdio P+M)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

75

Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna / pod red. Jerzego Modrzewskiego i Krzysztofa Maćkowiaka
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

76

Thomas Mann und die Seinen / Marcel Reich-Ranicki
München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

77

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : praktyczny komentarz / Marta Żołędowska ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego.- Stan prawny: listopad 2011 r
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego, 2011
(Biblioteka Pożytku Publicznego)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

78

Wisła jak krew czerwona : wspomnienia Anglika - żołnierza Armii Krajowej / Ron Jeffery ; tł. Roman Antoszewski
Warszawa : Bellona, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

79

Wrocławski ogród ceramiki : [wystawa ze zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu / aut. katalogu Grażyna Płocica ; tł. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka]
Wrocław : ASP. Wydział Ceramiki i Szkła, cop. 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

80

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

81

Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków / Marcin Kunicki
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

82

Wzornik krat, bram, okuć, balustrad, etc., etc. : dla architektów, kowali, ślusarzy / [wyd. przez Johanna Engelhorna]
Milanówek : Wydawnictwo Górnoleśne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

83

Zadłużenie zagraniczne Polski : gra o miliardy : kiedy do euro? / Zbigniew Karcz
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

84

Zarys chemii drewna / Janusz Surmiński.- Wyd. 3 popr.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

85

Zarządzanie innowacją : aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury / pod red. Dariusza M. Trzmielaka, Joanny Żurawskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

86

Zasady transportu pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi : [kompendium wiedzy dla studentów kierunku ratownictwo medyczne] / Roma Hartmann-Sobczyńska, Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

87

Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu : Nowe Media w Edukacji 2008, Wrocław, 22 września 2008 / [oprac. red. Hanna Jurek]
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

88

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza
Warszawa : CeDeWu, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

89

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. naukową Stefana Forlicza
Warszawa : CeDeWu, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

90

Zrównoważony rozwój - Debiut Naukowy 2010 / red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

91

Zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Anatol Michajłow
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog