Kwiecień 2014

Opis


1

Active English at Work : kompendium fachowego języka angielskiego dla biznesmenów, menedżerów, naukowców, inżynierów, prawników, innych profesjonalistów i studentów / Piotr Domański, Maciej Domański
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk ; [aut. Waldemar Kitler et al.] ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / red. nauk. Maciej S. Wiatr
Warszawa : Difin, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach / Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka ; Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa : Fundacja Rektorów Polskich, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
(Stosunki Międzynarodowe)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 4 / red. nauk. Konrad Janowski, Małgorzata Artymiak
Lublin : Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej : Wydawnictwo Polihymnia, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Egzamin na certyfikat księgowego / Mariusz Stepaniuk.- 2. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę : (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy) / (red.) Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart, Marcelina Tanas ; Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Ingeborg Bachmann / Kurt Bartsch.- 2., überarb. und erweiterte Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1997
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 242)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Interna w 5 dni / Wolfram Karges, Sascha Al Dahouk ; red. nauk wyd. pol. Franciszek Kokot ; z jęz. niem. tł. Zbigniew Gąsior [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Jahrhundertchronik : deutsche Erzählungen des 20. Jahrhunderts / hrsg. von Walter Hinck
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2000
(Reihe Reclam)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę : wybrane aspekty przedsiębiorczości akademickiej / pod red. nauk. Witolda Potwory, Joanny Żurawskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Kleine Geschichte Polens / von Manfred Alexander
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Klimat a drewno zabytkowe : dawna i współczesna wiedza o drewnie / Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak.- Wyd. 4 zm.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Lexical functions in lexicography and natural language processing / ed. by Leo Wanner
Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 1996
(Studies in Language Companion Series ISSN 0165-7763 vol. 31)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Management of information security / Michael Whitman, Herbert Mattord.- 4th ed.
Stamford : Cengage Learning, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Bartłomiej Nita
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Meyers Groβes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 2, Asie-Bess / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Nałóg jedzenia / Marek Bardadyn
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Od sztuki wojennej do polemologii : studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Andrzej Czupryński, Andrzej Polak ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo AON, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pigment compendium : a dictionary and optical microscopy of historical pigments / Nicholas Eastaugh [et al.]
London ; New York : Routledge, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Podstawy kosmetologii praktycznej / pod red. Małgorzaty Wilk-Jędrusik i Sebastiana Kuczyńskiego ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Poetycka dekada / [red. Jacek Lubart-Krzysica] ; Nyska Grupa Literacka
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010
(Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej ; t. 7)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Przewodnik po analizie muzycznej / Nicholas Cook ; przeł. Stanisław Będkowski
Kraków : Musica Iagellonica, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura.- Wyd. 1, dodr.2
Warszawa : Academica Wydawnictwo SWPS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Wypożyczalnia
Katalog

29

Rozwój nowego produktu : metody i uwarunkowania / Ireneusz P. Rutkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Rozwój zrównoważony : teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich / pod red. Bogusława Fiedora i Romualda Jończego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem ; Katedra Ekonomii Ekologicznej
Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Słowo nie umiera / [red. i wybór Jacek Lubart-Krzysica] ; Konfraternia Poetów
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów - 1986 : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

SPR / Rafał Socha
Częstochowa : Wydaw. "Dom Książki", 2003
(Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Stany nagłe w psychiatrii : podręcznik psychiatrii ratunkowej / red. nauk. Peter Neu ; aut.: Sebastian Erbe [et al. ; tł. Monika Pokorska, Anna Czajkowska-Błaziak].- Wyd. 1 pol., 1 dodr./ red. nauk. Robert Pudlo
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Śmierć mózgu / Waldemar Iwańczuk
Wrocław : Cornetis, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 2 / red. Wiesława Huńka-Żurawińska, Ewa Malczyk
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014
(Zarządzanie Wiedzą w Regionie. Nauki Medyczne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście promocji zdrowia / Beata Ogórek-Tęcza ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011
(Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 16)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Wyoblanie ręczne / Paweł Szwedowski
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu : podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych : kwalifikacja A.61.1 / Joanna Dylewska-Grzelakowska
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Aldona Małgorzata Dereń
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gniewosz i Edyty Lipińskiej ; [aut.: Stanisław Błażejak et al.]
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Zdrowe odżywianie w chorobie nowotworowej : książka kucharska / Penny Brohn Cancer Care i Christine Bauley ; [tł. Ewa Kapilewicz]
Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem