Kwiecień 2014

Opis


1

Active English at Work : kompendium fachowego języka angielskiego dla biznesmenów, menedżerów, naukowców, inżynierów, prawników, innych profesjonalistów i studentów / Piotr Domański, Maciej Domański
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk ; [aut. Waldemar Kitler et al.] ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / red. nauk. Maciej S. Wiatr
Warszawa : Difin, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach / Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka ; Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa : Fundacja Rektorów Polskich, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
(Stosunki Międzynarodowe)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 4 / red. nauk. Konrad Janowski, Małgorzata Artymiak
Lublin : Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej : Wydawnictwo Polihymnia, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Egzamin na certyfikat księgowego / Mariusz Stepaniuk.- 2. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę : (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy) / (red.) Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart, Marcelina Tanas ; Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Ingeborg Bachmann / Kurt Bartsch.- 2., überarb. und erweiterte Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1997
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 242)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Interna w 5 dni / Wolfram Karges, Sascha Al Dahouk ; red. nauk wyd. pol. Franciszek Kokot ; z jęz. niem. tł. Zbigniew Gąsior [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Jahrhundertchronik : deutsche Erzählungen des 20. Jahrhunderts / hrsg. von Walter Hinck
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2000
(Reihe Reclam)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę : wybrane aspekty przedsiębiorczości akademickiej / pod red. nauk. Witolda Potwory, Joanny Żurawskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Kleine Geschichte Polens / von Manfred Alexander
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Klimat a drewno zabytkowe : dawna i współczesna wiedza o drewnie / Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak.- Wyd. 4 zm.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Lexical functions in lexicography and natural language processing / ed. by Leo Wanner
Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 1996
(Studies in Language Companion Series ISSN 0165-7763 vol. 31)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Management of information security / Michael Whitman, Herbert Mattord.- 4th ed.
Stamford : Cengage Learning, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Bartłomiej Nita
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Meyers Groβes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 2, Asie-Bess / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Nałóg jedzenia / Marek Bardadyn
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Od sztuki wojennej do polemologii : studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Andrzej Czupryński, Andrzej Polak ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo AON, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pigment compendium : a dictionary and optical microscopy of historical pigments / Nicholas Eastaugh [et al.]
London ; New York : Routledge, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Podstawy kosmetologii praktycznej / pod red. Małgorzaty Wilk-Jędrusik i Sebastiana Kuczyńskiego ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Poetycka dekada / [red. Jacek Lubart-Krzysica] ; Nyska Grupa Literacka
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010
(Biblioteka Nyskiej Grupy Literackiej ; t. 7)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Przewodnik po analizie muzycznej / Nicholas Cook ; przeł. Stanisław Będkowski
Kraków : Musica Iagellonica, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura.- Wyd. 1, dodr.2
Warszawa : Academica Wydawnictwo SWPS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Wypożyczalnia
Katalog

29

Rozwój nowego produktu : metody i uwarunkowania / Ireneusz P. Rutkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Rozwój zrównoważony : teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich / pod red. Bogusława Fiedora i Romualda Jończego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem ; Katedra Ekonomii Ekologicznej
Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Słowo nie umiera / [red. i wybór Jacek Lubart-Krzysica] ; Konfraternia Poetów
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów - 1986 : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

SPR / Rafał Socha
Częstochowa : Wydaw. "Dom Książki", 2003
(Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Stany nagłe w psychiatrii : podręcznik psychiatrii ratunkowej / red. nauk. Peter Neu ; aut.: Sebastian Erbe [et al. ; tł. Monika Pokorska, Anna Czajkowska-Błaziak].- Wyd. 1 pol., 1 dodr./ red. nauk. Robert Pudlo
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Śmierć mózgu / Waldemar Iwańczuk
Wrocław : Cornetis, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 2 / red. Wiesława Huńka-Żurawińska, Ewa Malczyk
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014
(Zarządzanie Wiedzą w Regionie. Nauki Medyczne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście promocji zdrowia / Beata Ogórek-Tęcza ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011
(Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 16)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Wyoblanie ręczne / Paweł Szwedowski
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu : podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych : kwalifikacja A.61.1 / Joanna Dylewska-Grzelakowska
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Aldona Małgorzata Dereń
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

40

Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gniewosz i Edyty Lipińskiej ; [aut.: Stanisław Błażejak et al.]
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Zdrowe odżywianie w chorobie nowotworowej : książka kucharska / Penny Brohn Cancer Care i Christine Bauley ; [tł. Ewa Kapilewicz]
Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog