Lipiec-Sierpień 2014

Opis


1

50 teorii filozofii, które powinieneś znać / Ben Dupré ; [tł. Krzysztof Wolański]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

The ABC of European Union law / by Klaus-Dieter Borchardt
Luxembourg : Publications Office of the European Communities, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany / Mariusz Poślad, Stanisław Thiel, Tomasz Zwoliński ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.- Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku
Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Budżet zadaniowy w teorii i praktyce / autorzy: Mieczysława Cellary [et al.] ; pod red. Kazimiery Winiarskiej.- Stan prawny: grudzień 2012
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
(Finanse Publiczne dla Praktyków)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

A compendium of neuropsychological tests : administration, norms and commentary / Esther Strauss, Elisabeth M. S. Sherman, Otfried Spreen.- 3rd ed.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Człowiek w świecie natury i kultury / red. nauk. Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy
Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 2, Apit-Beal / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Efez : [po polsku] / [aut. Naci keskin, tł. Mustafa Devrim Koçak]
Matbaasi : Keskin Color Kartpostalcilik Ltd., 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Elastyczne systemy modułowe konstrukcji maszyn / Piotr Gendarz
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009
(Monografia / Politechnika Śląska ; 220)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania / Tomasz Boczar.- Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Gustav Stresemann 1878-1929 : Weimars größter Staatsmann / Jonathan Wright ; übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt
München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Innovations in management and production engineering / ed.: Ryszard Knosala
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Istanbul : gate to the Orient / by Turhan Can ; transl. by Gaye Tinaztepe
Istanbul : Orient Publication, [1998?]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Jest takie miejsce na Ziemi ... : Kolonowskie / Gerard Mańczyk
Opole : "Amat", 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Leczenie ran przewlekłych / red. nauk. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Leczenie złamań / Ronald McRae, Max Esser ; [tł. z jęz. ang. Andrzej Barczyński et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Tadeusz Szymon Gaździk
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Lexikon des Mönchtums und der Orden / von Isnard W. Frank
Stuttgart : Reclam, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Medical pharmacology and therapeutics / Derek G. Waller [et al.].- 4th ed.
Edinburgh [etc.] : Saunders/Elsevier, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej : wybrane zagadnienia / Józef Bendkowski, Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 5, Demi-Elbh / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej : (studia prawno-ekonomiczne) / pod red. Cezarego Banasińskiego
Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Oxford handbook of obstetrics and gynaecology / ed. by Sally Collins [et al.].- 3rd ed., impr. 2, repr
Oxford : Oxford University Press, 2013
(Oxford Handbooks) (Oxford Medical Publications)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Pielęgniarstwo diabetologiczne / red. nauk. Alicja Szwewczyk ; konsultacja nauk. Leszek Czupryniak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Podręcznik wsparcia spin-off / pod red. Marzeny Szewczuk-Stepień i Łukasza Dymka
Opole : Uniwersytet Opolski, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Marka Okólskiego
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego / [oprac. przez Zespół Zarządzający w składzie Jacek Głowacz przewodn. et. al.]
Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Olsztyn : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Przedsiębiorczość akademicka : dobre praktyki / [red. naukowa Bogusław Plawgo].- Wyd. 2
Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Przeżycie - przebudzenie - przemiana : inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego : (tropy i kategorie pedagogiczne). [T. 1] / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski.- Wyd. 2. popr
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Pschyrembel Handbuch Therapie.- 3., überarb. u. erg. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Psychiatria : praktyczny przewodnik kliniczny / Myrl R. S. Manley [red. ; tł. z jęz. ang.: Sławomir Krzysztof Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red. Sławomir K. Sidorowicz
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Psychiatry / Katie Marwick, Steven Birrell.- 4th ed., repr.
Edinburgh [etc.] : Mosby/Elsevier, 2014
(Crash course)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Stimmen im Kanon : deutsche Gedichte / ausw. und nachw. von Ulla Hahn
Stuttgart : Philipp Reclam jun., cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Technologie informacyjne dla społeczeństwa / red. nauk. Witold Chmielarz i Tomasz Parys
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2009
(Monografie)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Tworzywa adhezyjne : zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego / pod red. Jana Godzimirskiego ; aut. Jan Godzimirski [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach / Stanisław Iwan
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych / Grzegorz Gunia
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, 2009
(Systemy Informatyczne w Przedsiębiorstwach)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Wójcice - od przeszłości do teraźniejszości / tł. Beata Giblak
Wójcice : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wójcice, [2013]
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Wspólnota poezji / [red. Jacek Lubart-Krzysica]
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów ; Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem