Październik 2014

Opis


1

144 najczęściej używane angielskie czasowniki : na skróty do znajomości angielskiego / Agnieszka Drummer, Beata Williamson
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Agresja w opiece zdrowotnej : zagadnienia wprowadzające / red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański, Agnieszka Mastalerz-Migas
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów / praca zbiorowa pod kier. Tadeusza Blicharskiego; oprac. przez zespół autorów: Piotr Książęk [et al.]; współpr. Anna Hammermeister, Agnieszka Warda
Warszawa : Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Analiza danych w programie STATISTICA
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Apokalipsa św. Jana wierszem / przez Harry'ego Dudę
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów - 1986 : Towarzystwo Słowaków w Polsce - Wydawnictwo i Drukarnia, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Auch in Neisse im Exil : Max Herrmann-Neiße, Leben, Werk und Wirkung (1886 - 1941) / Beata Giblak, Wojciech Kunicki (Hg.)
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2012
(Schlesische Grenzgänger ; Bd. 5)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Autodesk® Inventor® 2014 : a tutorial introduction / Scott Hansen
[Mission] : SDC Publications, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Bankowość Centralna od A do Z / [red. nauk. Ryszard Kokoszczyński, Bogusław Pietrzak ; aut. Grzegorz Wójtowicz et al.]
Warszawa : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, [ca 2008]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Capital budgeting : financial appraisal of investment projects / Don Dayananda [et al.]
Digital printing 2008

Cambridge : Cambridge University Press, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Choroby zakaźne i pasożytnicze : epidemiologia i profilaktyka / red.: Anna Baumann-Popczyk, Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński ; [aut.: Zygmunt Adamski et al.].- Wyd. 7 (aktual. i poszerz.)
Bielsko-Biała : -medica press, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Contemporary problems in enterprise management / ed. by Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki
Łodz : Technical University of Lodz. Department of Production Management, 2007
(Monograph)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Dermatologia : ilustrowany podręcznik dla kosmetologów / Danuta Nowicka
Wrocław : KosMeD Danuta Nowicka, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Dtv-Atlas Baukunst. Bd. 1, Allgemeiner Teil, Baugeschichte von Mesopotamien bis Byzanz / Werner Müller (Text), Gunther Vogel (Tafeln) ; Ausführung: Inge und István Szász.- 14. durchges. Aufl.
München : Dtv, 2005
(Dtv-Atlas ; 3020)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Dtv-Atlas Baukunst. Bd. 2, Baugeschichte von der Romanik bis zur Gegenwart / Werner Müller (Text), Gunther Vogel (Tafeln) ; Ausführung: Inge und István Szász.- 13. durchges. Aufl.
München : Dtv, 2005
(Dtv-Atlas ; 3021)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 4, Brau-Coll / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym : skrypt dla studentów kierunku Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne / Jerzy Nowik
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym / pod red. nauk. Krzysztofa Malika ; Politechnika Opolska [et al.]
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
(Rozwój Regionalny)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje : zbiór prac naukowych. T. 5 / rada red.: Astafjew O. [et al.] ; red. nauk. L. Suchomłynow ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Odrodzenie"
Piła ; Berdiańsk : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Information and knowledge in innovative enterprise / ed. by Jerzy Lewandowski, Sebastian Kopera, Jan Królikowski
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007
(A Series of Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki
Warszawa : Difin, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Issues in the conservation of paintings / ed. by David Bomford, Mark Leonard
Los Angeles : Getty Conservation Institute, cop. 2004
(Readings in Conservation)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

JavaScript dla programistów PHP / Stoyan Stefanov ; [tł. Rafał Jońca]
Gliwice : Helion, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej : zeszyt ćwiczeń / Magdalena Samulczyk-Wolska, Anna Dul, Piotr Rochowski.- Wyd. 1 (rzut 1)
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Kontrakty menedżerskie : umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami / Waldemar Gujski.- [Stan prawny na rok 2008]
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Leczenie zaburzeń odżywiania : pomost między nauką a praktyką / red. Margo Maine, Beth Hartman McGilley, Douglas W. Bunnell ; [tł. z jęz. ang. Sławomir Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Andrzej Rajewski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 7, Fernp-Gath / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Mistrz czystego kodu : kodeks postępowania profesjonalnych programistów / Robert C. Martin ; [tł. Wojciech Moch]
Gliwice : Helion, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Modern techniques in mechanical engineering / ed. Antoni Świć, Jerzy Lipski
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Nieruchomości zabytkowe : inwestowanie i zarządzanie na przykładzie krakowskiego Kazimierza / Monika Kowalska
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
(Prace Młodych)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku = Modern business correspondence in English / Agnieszka Drummer, Beata Williamson
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych : możliwości i przykłady / pod red. Janusza Olearnika ; aut. Janusz Olearnik [et al.] ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Radzisława Kordka [et al.].- Wyd. 3 popr. i uzup.
Gdańsk : Via Medica, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce : dokonania, stan obecny, perspektywy / red. Mieczysław Adamowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Pharmacology for nursing care / Richard A. Lehne ; in consultation with Linda A. Moore, Leanna J. Crosby, Diane B. Hamilton.- 8th ed.
St. Louis : Elsevier/Saunders, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

PKO Bank Polski : tradycja i nowoczesność 1919-2009 / [red. tekstu: Magdalena Kopcińska et al.]
Warszawa : PKO Bank Polski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia / Waldemar Skomudek
Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2011
(Monografie Naukowo-Techniczne SEP)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Praktyczna kosmetologia krok po kroku : kosmetologia twarzy / Anna Kamińska, Katarzyna Jabłońska, Anna Drobnik
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / Dorota Dorska-Havaris.- Stan prawny: maj 2013 r
Wrocław : Presscom, 2013
(Biblioteka Inwestycje Sektora Publicznego)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Przykłady i zadania z technologii informacyjnej / Jacek Demczar, Eugeniusz Wszołkowski
Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Thiel.- Wyd. 2 zaktual., Stan prawny na 1 października 2010 roku
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. : twórcy, nurty i tendencje / Anna Dettloff
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu / Mike Senior ; [tł. Krzysztof Krzyżanowski]
Gliwice : Helion, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Sieciocentryczne bezpieczeństwo : wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Słownik rachunkowości angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz
Warszawa : Infor, cop. 2004
(Słowniki)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Studenci zagraniczni w Polsce : motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość / Cezary Żołędowski ; współpr. Maciej Duszczyk [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010
(Studia Migracyjne = Migration Studies)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Teoria karna Kanta : ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym / [Edmund Krzymuski] ; z przedm. Jana Widackiego ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
(Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego ; t. 2) (Klasycy Myśli Prawno-Kryminalnej)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Ewa Baranowska-Prokop
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Ubezpieczenie pielęgnacyjne / Barbara Więckowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej / Barbara Stoczewska
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.)
Warszawa : Difin, cop. 2012
(Engram)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii : propozycja implementacji rozwiązań dla Polski / [red. Joanna Iskierka]
Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; aut. Urszula Kłosiewicz-Górecka [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

58

Zapobieganie najczęstszym błędom na oddziałach intensywnej terapii / [red.:] Lisa Marcucci [et al. ; tł. z jęz. ang.: Rafał Śmietana].- Wyd. 1 pol. / red. Andrzej Kübler
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Zdrowie publiczne / red. nauk. Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian ; [aut. Andrzej Horoch et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem