Wrzesień 2014

Opis


1

Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical analysis : historia, theoria, praxis. T. 1 / [red. t. Dorota Kanafa] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical analysis : historia, theoria, praxis. T. 2 / pod red. nauk. Anny Granat-Janki i zespołu ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej ; Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Oddział we Wrocławiu
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Anglijs'ka mova dlâ aspirantiv ta naukovciv gumanitarno-prirodničih special'nostej universitetiv : "English for PhD students" / V. M. Maksimuk, R. I. Dudok.- 2-ge, onovlene ta dopovnene vidannâ
L'viv : Astrolâbiâ, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk ; [aut. Beata Jeżyńska et al.] ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Best agers activities un the Baltic Sea region / ed. by Marcin Forkiewicz ; Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics
Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej = Sustainable construction with elements of energy certification / Tomasz Błaszczyński, Barbara Ksit, Bogumił Dyzman
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Dietetyka kliniczna / Mary Width, Tonia Reinhard ; [tł. z jęz. ang. Leokadia Bąk-Romaniszyn et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Jan Chojnacki, Grażyna Klupińska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 3, Beam-Brat / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Edukacja zdrowotna : dokonania, aktualności, perspektywy / red. nauk. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

How to prepare a good proposal in EU calls : practical guide for researchers / Irena Sielamowicz, Tomasz Sielamowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Inżynieria eksploatacji maszyn / Bronisław Słowiński ; Politechnika Koszalińska
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

JavaScript i jQuery / David Sawyer McFarland ; [tł. Piotr Rajca]
Gliwice : Helion, 2013
(Nieoficjalny Podręcznik)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Margins and peripheries : studies in culture, literature and language / ed. by Daniel Vogel ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego / [oprac. zespoł.:] Advanced Life Support Group ; [aut. tł. i adapt. wyd. pol.: Jarosław Bogdański et al.].- Wyd. 2 pol. / pod red. Juliusza Jakubaszki
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 6, Elbi-Ferno / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej : ICNP® w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Dorota Kilańska ; [aut. Anna Andruszkiewicz et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Modelling and design of gear pumps / Wacław Kollek, Piotr Osiński
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Nierówne partnerstwo? : Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013) / Bogdan Koszel
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju / red. Beata Dobrowolska, Zofia Foryś, Jerzy Jaśkiewicz ; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Podstawy mikro- i makroekonomii / Zofia Sepkowska
Warszawa : Difin, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia : zbiór zadań / pod redakcją Alicji Dziuby-Burczyk
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Problemy integracji imigrantów : koncepcje, badania, polityki / pod red. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej, Sławomira Łodzińskiego
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
(Studia Migracyjne = Migration Studies)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich / red. nauk. Joanna Aksman, Stanisław Nieciuński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Scottish Murders / Judy Hamilton
New Lanark : Waverley Books, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej / Wiesław Sikorski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Stowarzyszenia i fundacje / Paweł Suski.- Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie : myśli i ludzie / Jan Widacki
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Umarli rzucają cienie / Harry Duda
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów-1986 : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Uzależnienie od seksu : kiedy seks może zabić / Cesare Guerreschi ; tłum. Lucyna Rodziewicz-Doktór
Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Wprowadzenie do finansów / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Współczesne problemy ekonomii i gospodarki / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2013
(Czwartki u Ekonomistów ; t. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Wstęp do kosmetyki : PKZ (A.aa) : podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce / Monika Grono [et al.]
Warszawa : Nowa Era, 2013
(Technik Usług Kosmetycznych)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Wstęp do studiów bezpieczeństwa : podręcznik dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Ladislav Hofreiter ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
(Bezpieczeństwo i Obronność; 3)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości / red. nauk. Mieczysław Pasowicz
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Medycyna Praktyczna, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem