Wrzesień 2014

Opis


1

Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical analysis : historia, theoria, praxis. T. 1 / [red. t. Dorota Kanafa] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical analysis : historia, theoria, praxis. T. 2 / pod red. nauk. Anny Granat-Janki i zespołu ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej ; Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Oddział we Wrocławiu
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Anglijs'ka mova dlâ aspirantiv ta naukovciv gumanitarno-prirodničih special'nostej universitetiv : "English for PhD students" / V. M. Maksimuk, R. I. Dudok.- 2-ge, onovlene ta dopovnene vidannâ
L'viv : Astrolâbiâ, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk ; [aut. Beata Jeżyńska et al.] ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Best agers activities un the Baltic Sea region / ed. by Marcin Forkiewicz ; Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics
Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej = Sustainable construction with elements of energy certification / Tomasz Błaszczyński, Barbara Ksit, Bogumił Dyzman
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Dietetyka kliniczna / Mary Width, Tonia Reinhard ; [tł. z jęz. ang. Leokadia Bąk-Romaniszyn et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Jan Chojnacki, Grażyna Klupińska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 3, Beam-Brat / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Edukacja zdrowotna : dokonania, aktualności, perspektywy / red. nauk. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

How to prepare a good proposal in EU calls : practical guide for researchers / Irena Sielamowicz, Tomasz Sielamowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Inżynieria eksploatacji maszyn / Bronisław Słowiński ; Politechnika Koszalińska
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

JavaScript i jQuery / David Sawyer McFarland ; [tł. Piotr Rajca]
Gliwice : Helion, 2013
(Nieoficjalny Podręcznik)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Margins and peripheries : studies in culture, literature and language / ed. by Daniel Vogel ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego / [oprac. zespoł.:] Advanced Life Support Group ; [aut. tł. i adapt. wyd. pol.: Jarosław Bogdański et al.].- Wyd. 2 pol. / pod red. Juliusza Jakubaszki
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 6, Elbi-Ferno / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej : ICNP® w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Dorota Kilańska ; [aut. Anna Andruszkiewicz et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Modelling and design of gear pumps / Wacław Kollek, Piotr Osiński
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Nierówne partnerstwo? : Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013) / Bogdan Koszel
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju / red. Beata Dobrowolska, Zofia Foryś, Jerzy Jaśkiewicz ; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Podstawy mikro- i makroekonomii / Zofia Sepkowska
Warszawa : Difin, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia : zbiór zadań / pod redakcją Alicji Dziuby-Burczyk
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Problemy integracji imigrantów : koncepcje, badania, polityki / pod red. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej, Sławomira Łodzińskiego
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
(Studia Migracyjne = Migration Studies)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich / red. nauk. Joanna Aksman, Stanisław Nieciuński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Scottish Murders / Judy Hamilton
New Lanark : Waverley Books, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej / Wiesław Sikorski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Stowarzyszenia i fundacje / Paweł Suski.- Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie : myśli i ludzie / Jan Widacki
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Umarli rzucają cienie / Harry Duda
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów-1986 : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Uzależnienie od seksu : kiedy seks może zabić / Cesare Guerreschi ; tłum. Lucyna Rodziewicz-Doktór
Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Wprowadzenie do finansów / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki
Warszawa : Difin, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Współczesne problemy ekonomii i gospodarki / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2013
(Czwartki u Ekonomistów ; t. 1)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Wstęp do kosmetyki : PKZ (A.aa) : podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce / Monika Grono [et al.]
Warszawa : Nowa Era, 2013
(Technik Usług Kosmetycznych)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Wstęp do studiów bezpieczeństwa : podręcznik dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Ladislav Hofreiter ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
(Bezpieczeństwo i Obronność; 3)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości / red. nauk. Mieczysław Pasowicz
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Medycyna Praktyczna, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog