Marzec 2015

Opis


1

Aptitude for interpreting / ed. by Franz Pöchhacker, Minhua Liu
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2014
(Benjamins Current Topics, ISSN 1874-0081 ; 68)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Bauformen des Erzählens / Eberhard Lämmert.- 9., unveränd. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, cop. 2004
(Metzler Studienausgabe)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Dermatologia / Richard J. G. Rycroft, Stuart J. Robertson, Sarah H. Wakelin ; tł. z jęz. ang. Paweł Traczewski.- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska, Marta Sar-Pomian
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana / Dorota Dyjakon
Warszawa : Difin, 2014
(Engram)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Dieta ketogenna : kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe / Magdalena Dudzińska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015
(Centrum Zdrowia Dziecka Poleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 9, Grot-Hola / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Exercises on financial accounting / Michał Biernacki
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014
(Course Books of Wrocław University of Economics)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw : teoria i praktyka / (pod red. Anny Krajewskiej)
Skierniewice : [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Wydawnictwo], 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


9

 

Handbook of translation studies / ed. by Yves Gambier, Luc van Doorslaer
Amsterdam ; Philadelphia, Pa : John Benjamins Publishing Company, cop. 2011
(Handbook of Translation Studies, ISSN 2210-4844 ; vol. 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

A handbook for translator trainers : a guide to reflective practice / Dorothy Kelly.- Reprinted
Manchester ; Northampton : St. Jerome Publishing, cop. 2012
(Translation Practices Explained)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Informatyka gospodarcza. 3 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Mariusz Adamowski [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Klassiker der Philosophie heute / hrsg. von Ansgar Beckermann und Dominik Perler
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Klucz do muzyki 4 : podręcznik do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Klucz do muzyki 4 : zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik.- Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Komputerowa ewidencja księgowa / Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Alicja Mazur
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych : wskazówki dla głównych księgowych, skarbników oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą / Elżbieta Garczarek.- Stan prawny: listopad 2012 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
(Beck Info Biznes) (Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Lehrbuch für Krankenpflege : ein prinzip- und praxisorientiertes Arbeitsbuch / hrsg. von G. Münch und J. Reitz ; unter miterb. von F. Assa-Schaeffer [et al.]
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Linux : komendy i polecenia / Łukasz Sosna.- Wyd. 4 rozszerz.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Łatwe piosenki dla dzieci / [oprac.] Beatrix Podolska.- Wyd. 4
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Medyczne czynności ratunkowe / redakcja naukowa: Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała ; [autorzy: Szymon Bednarek, Dominik Chmiel, Małgorzata Cichańska, Mariusz Dubiel, Emillia Kłos, Piotr Kowalski, Łukasz Krypel, Tomasz Kubiak, Ilona Miśkowiec-Wiśniewska, Jowita Paciorek, Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała, Wojciech Szkwarek, Krzysztof Wiśniewski, Ewa Zieliński, Marcin Zieliński]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Methods and strategies of process research : integrative approaches in translation studies / ed. by Cecilia Alvstad, Adelina Hild, Elisabet Tiselius
Amsterdam ; Philadelphia : Jonh Benjamins Publishing Company, cop. 2011
(Benjamins Translation Library ; vol. 94) (Benjamins Translation Library. EST Subseries)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 12, Komo-Leam / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Muzyka : nuty, smyki i patyki : podręcznik z ćwiczeniami do klasy czwartej szkoły podstawowej. Cz. 1 / Malina Sarnowska [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Platforma Android : nowe wyzwania / Erik Hellman ; [tł. Łukasz Piwko]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014
(ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Przedwojenne dwory : najpiękniejsze fotografie / Jacek Reginia-Zacharski
Warszawa ; Wydawnictwo RM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Przygotowania obronne państwa : wybrane aspekty formalno-prawne / red. nauk. Grzegorz Kwaśniak, Mariusz Wojciszko ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Quality and environmental management - continuous change of paradigms / ed. by Jerzy Lewandowski, Zbigniew Wiśniewski
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007
(A series of monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina / Remigiusz Kijak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Słownik finansowo-giełdowy angielsko-polski, polsko-angielski = Finance and stock exchange dictionary English-Polish, Polish-English / Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska
Warszawa : Poltext, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak ; [wykaz aut.: Anna Baranowska et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich / red. Anna Marta Włodarczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ ; Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Krupy ; [Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska ; Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS : (na przykładzie Szczecina) = Spatial conditions of crime patterns in a big city in GIS approach : (case study of Szczecin) / Natalia Sypion-Dutkowska
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2014
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 159)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym - otyłości i niedoborowi jodu / Zbigniew Szybiński
Gdańsk : Via Medica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski
Warszawa : Difin, 2014
(Metody i Techniki Zarządzania)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Zdrowe jedzenie dla zdrowych dzieci : praktyczny przewodnik po żywieniu twojego dziecka / Bridget Swinney ; tł. Dominika Gauza
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem