Marzec 2015

Opis


1

Aptitude for interpreting / ed. by Franz Pöchhacker, Minhua Liu
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2014
(Benjamins Current Topics, ISSN 1874-0081 ; 68)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Bauformen des Erzählens / Eberhard Lämmert.- 9., unveränd. Aufl.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, cop. 2004
(Metzler Studienausgabe)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Dermatologia / Richard J. G. Rycroft, Stuart J. Robertson, Sarah H. Wakelin ; tł. z jęz. ang. Paweł Traczewski.- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska, Marta Sar-Pomian
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana / Dorota Dyjakon
Warszawa : Difin, 2014
(Engram)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Dieta ketogenna : kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe / Magdalena Dudzińska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015
(Centrum Zdrowia Dziecka Poleca)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 9, Grot-Hola / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Exercises on financial accounting / Michał Biernacki
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014
(Course Books of Wrocław University of Economics)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw : teoria i praktyka / (pod red. Anny Krajewskiej)
Skierniewice : [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Wydawnictwo], 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


9

 

Handbook of translation studies / ed. by Yves Gambier, Luc van Doorslaer
Amsterdam ; Philadelphia, Pa : John Benjamins Publishing Company, cop. 2011
(Handbook of Translation Studies, ISSN 2210-4844 ; vol. 2)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

A handbook for translator trainers : a guide to reflective practice / Dorothy Kelly.- Reprinted
Manchester ; Northampton : St. Jerome Publishing, cop. 2012
(Translation Practices Explained)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Informatyka gospodarcza. 3 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Mariusz Adamowski [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Klassiker der Philosophie heute / hrsg. von Ansgar Beckermann und Dominik Perler
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Klucz do muzyki 4 : podręcznik do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Klucz do muzyki 4 : zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik.- Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Komputerowa ewidencja księgowa / Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Alicja Mazur
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych : wskazówki dla głównych księgowych, skarbników oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą / Elżbieta Garczarek.- Stan prawny: listopad 2012 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
(Beck Info Biznes) (Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Lehrbuch für Krankenpflege : ein prinzip- und praxisorientiertes Arbeitsbuch / hrsg. von G. Münch und J. Reitz ; unter miterb. von F. Assa-Schaeffer [et al.]
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Linux : komendy i polecenia / Łukasz Sosna.- Wyd. 4 rozszerz.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Łatwe piosenki dla dzieci / [oprac.] Beatrix Podolska.- Wyd. 4
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Medyczne czynności ratunkowe / redakcja naukowa: Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała ; [autorzy: Szymon Bednarek, Dominik Chmiel, Małgorzata Cichańska, Mariusz Dubiel, Emillia Kłos, Piotr Kowalski, Łukasz Krypel, Tomasz Kubiak, Ilona Miśkowiec-Wiśniewska, Jowita Paciorek, Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała, Wojciech Szkwarek, Krzysztof Wiśniewski, Ewa Zieliński, Marcin Zieliński]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Methods and strategies of process research : integrative approaches in translation studies / ed. by Cecilia Alvstad, Adelina Hild, Elisabet Tiselius
Amsterdam ; Philadelphia : Jonh Benjamins Publishing Company, cop. 2011
(Benjamins Translation Library ; vol. 94) (Benjamins Translation Library. EST Subseries)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 12, Komo-Leam / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Muzyka : nuty, smyki i patyki : podręcznik z ćwiczeniami do klasy czwartej szkoły podstawowej. Cz. 1 / Malina Sarnowska [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Platforma Android : nowe wyzwania / Erik Hellman ; [tł. Łukasz Piwko]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014
(ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Przedwojenne dwory : najpiękniejsze fotografie / Jacek Reginia-Zacharski
Warszawa ; Wydawnictwo RM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Przygotowania obronne państwa : wybrane aspekty formalno-prawne / red. nauk. Grzegorz Kwaśniak, Mariusz Wojciszko ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Quality and environmental management - continuous change of paradigms / ed. by Jerzy Lewandowski, Zbigniew Wiśniewski
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007
(A series of monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina / Remigiusz Kijak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Słownik finansowo-giełdowy angielsko-polski, polsko-angielski = Finance and stock exchange dictionary English-Polish, Polish-English / Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska
Warszawa : Poltext, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak ; [wykaz aut.: Anna Baranowska et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich / red. Anna Marta Włodarczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ ; Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Krupy ; [Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska ; Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS : (na przykładzie Szczecina) = Spatial conditions of crime patterns in a big city in GIS approach : (case study of Szczecin) / Natalia Sypion-Dutkowska
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2014
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 159)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

36

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym - otyłości i niedoborowi jodu / Zbigniew Szybiński
Gdańsk : Via Medica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski
Warszawa : Difin, 2014
(Metody i Techniki Zarządzania)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

39

Zdrowe jedzenie dla zdrowych dzieci : praktyczny przewodnik po żywieniu twojego dziecka / Bridget Swinney ; tł. Dominika Gauza
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog