Czerwiec 2015

Opis


1

Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / Jan Koleśnik
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Analogie und Metapher : Grundlegung einer Theorie der bildlichen Rede / Hans Georg Coenen
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2002
(De Gruyter Studienbuch)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

3

Bazy danych : podstawy projektowania i języka SQL / Krystyna Czapla
Gliwice : Helion, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

dtv-Atlas Stadt : von den ersten Gründungen bis zur modernen Stadtplanung / Jürgen Hotzan ; Graphiker Florian Urich, Joachim Schreiber, Werner Wildermuth.- 3., aktualis. u. erw. Aufl
München : Dtv, 2004
(Dtv ; 3231)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 12, Kirf-Labd / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Education / ed. by Pia-Maria Rabensteiner, Gerhard Rabensteiner
Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, cop. 2014
(Internationalization in Teacher Education ; vol. 3)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Informatyka gospodarcza. 4 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Maciej Byczkowski [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / Anna Wiatrowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Klucz do muzyki 5 : podręcznik do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Klucz do muzyki 5 : zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik.- Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 2 / pod red. Zbigniewa Nawrockiego
Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia, 2014
(Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; 7)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Lexikon der Heiligen / von Erhard Gorys.- 6., durchges. und erw. Neuausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005
(Dtv ; 34149)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Logistics & supply chain management / Martin Christopher.- 4th ed.
Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Manualny drenaż limfatyczny kończyn dolnych w postępowaniu po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych / [Sebastian Biały]
Chorzów : Rehamed, 2014
(Fizykalna terapia obrzęków / Sebastian Biały)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Medycyna ubezpieczeniowa : underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne / pod red. Zuzanny Guzel, Doroty M. Fal, Arkadiusza Lipki ; [aut.: Tomasz Ameljańczyk et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 15, Munche-Ols / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Miasta w czasach globalizacji / red. nauk. Anna Grzegorczyk
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Moving target : theatre translation and cultural relocation / ed. by Carole-Anne Upton
Manchester, UK ; Northampton MA : St. Jerome Publishing, cop. 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Ostre zespoły wieńcowe : a companion to Braunwald's heart disease. T. 1, [Epidemiologia, patogeneza, rozpoznanie i stratyfikacja] / Pierre Théroux ; [tł. z jęz. ang.: Marta Załęska-Kocięcka et al.].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Janina Stępińska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Ostre zespoły wieńcowe : a companion to Braunwald's heart disease. T. 2, [Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych, podstawy rozwoju nowoczesnych oddziałów kardiologicznych i wytyczne postępowania] / Pierre Théroux ; [tł. z jęz. ang.: Marta Załęska-Kocięcka et al.].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Janina Stępińska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski
Warszawa : Difin, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Polska na drodze do euro / red. nauk. Anna Sroka, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
(Seria Wizje Europy ; 5)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Principles of risk management and insurance / George E. Rejda, Michael J. McNamara.- 12th ed., global ed.
Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014
(The Pearson Series in Finance) (Always Learning)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich / Piotr Dzikowski
Warszawa : Difin, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development / eds. Agnes Borsig, Joachim Burdack, Elke Knappe
Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2010
(Beiträge zur Regionalen Geographie ; 64)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Solidaryzm integrującej się Europy / Zofia Sujkowska
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów / red. nauk. Piotr Raźniak
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Stabilność finansowa jako cel banku centralnego : studium teoretyczno-porównawcze / Olga Szczepańska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Szczypta naszej nadziei : leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 / red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski
Kraków : Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe / pod redakcją Anny Dmoszyńskiej i Krzysztofa Giannopoulosa
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz iPad : przewodnik dla projektantów serwisów WWW / Kristofer Layon ; [tł. Łukasz Suma]
Gliwice : Helion, cop. 2011
(Autorytety Informatyki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Umiejętności menedżerskie - ich rola w zarządzaniu firmą i samorozwoju / pod red. nauk.: Witolda Potwory, Joanny Żurawskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej / Anna Karmańska
Warszawa : Difin, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją / red. nauk. Grzegorz Bełz, Marian Hopej, Anna Zgrzywa-Ziemak
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 299)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Wzornictwo i emocje : dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie / Donald A. Norman ; [tłumaczenie Dorota Skalska-Stefańska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Zarządzanie bezpieczeństwem jako dysfunkcja systemu władzy / Marcin Mazurek
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / Stephen Barker, Rob Cole ; tł. Bogusław Solecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Zarządzanie rozwojem regionu : wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy / red. nauk. Krzysztof Malik ; [Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania et al.]
Opole : Politechnika Opolska [etc.] ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2010
(Rozwój Regionalny)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi / red. nauk. Nina Siemieniuk, Romuald Mosdorf ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem