Kwiecień 2016

Opis


1

ABC resuscytacji / redakcja Jasmeet Soar, Gavin D. Perkins, Jerry Nolan ; [autorzy tłumaczenia: Joanna Godlewska, Piotr Müller, Agata Sebastian, Maciej Sebastian].- Wyd. 3 pol. / pod red. Juliusza Jakubaszki
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Antropomotoryka : przewodnik do ćwiczeń / Adam Wilczewski, Ireneusz Chaliburda, Jerzy Saczuk
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka / pod redakcją Emilii Kolarzyk ; [Michał Seweryn, Piotr Pokrzywa, Ewa Dulińska-Stanek, Katarzyna Bandoła, Emilia Kolarzyk, Jadwiga Helbin, Wojciech Szot, Joanna Zając, Artur Potocki, Ewa Czarnobilska, Dorota Myszkowska, Anna Chmielewska, Marcel Mazur, Piotr Hydzik, Krzysztof Ciszowski, Beata Szkolnicka]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880 / Zofia Ostrowska-Kębłowska.- Wyd. 2 popr. i uzup.
Poznań : Wydawnictwo Miejskie, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Architektura krajobrazu dla każdego / Lidia Kasińska, Anna Sieniawska-Kuras
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Bezpieczeństwo i zarządzanie : analiza strategiczna / Piotr Daniluk
Warszawa : Difin, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Biblia e-biznesu / Marcin Cichoń [et al.]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013
(Onepress)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabeli Pruchnickiej-Grabias i Anny Szelągowskiej ; [aut. Anna Bera et al.]
Warszawa : CeDeWu, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Fitokosmetologia : wykłady z fitokosmetologii, fitokosmetyki i kosmetyki naturalnej / Katarzyna Wołosik, Małgorzata Knaś, Marek Niczyporuk
Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Fitzpatrick : atlas i zarys dermatologii klinicznej. T. 3 / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra ; [tł. Bartosińska Joanna et al.].- Wyd. pol. / red. nauk. Dorota Krasowska
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Geschäftskommunikation : besser schreiben : Kursbuch / Axel Hering, Magdalena Matussek
Ismaning : Max Hueber Verlag, 2007
(Deutsch als Fremdsprache)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Infrastruktura transportu samochodowego / Kazimierz Towpik, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski.- Wyd. 2 popr.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Insurance : concepts & coverage : property, liability, life, health and risk management / by Marshall Wilson Reavis III
Victoria : FriesenPress, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

International health and safety at work revision guide : for the NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety / Ed Ferrett.- 2nd ed.
London ; New York : Routledge/Taylor and Francis Group cop. 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Inżynieria jakości - projektowanie projakościowe : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki oraz wprowadzenie do ćwiczeń / Hieronim Suterski, Sławomir Miedziarek
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, 2008
(Podręczniki i Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ; 4)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne / redakcja naukowa Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Microsoft SQL Server 2014 : optymalizacja zapytań / Benjamin Nevarez ; [tłumaczenie: Jakub Hubisz]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Vaughan Evans, Brian Tracy ; [tłumaczenie Magda Witkowska]
Gliwice : Helion, 2015
(Onepress Power)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim / Zbigniew Burciu
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Ocena wpływu terapii EMG-biofeedback i elektrostymulacji funkcjonalnej na jakość życia kobiet po operacjach ginekologicznych z objawami nietrzymania moczu / Krystyna Garstka-Namysł
Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2012
(Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 411)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Ochrona przesłuchiwanych dzieci / Kamila Chmielewska
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013
(Biblioteka RPD)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej / Zbigniew Nowak ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa / Wiesława Caputa
Warszawa : CeDeWu, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Practical meetings and conferences : a guide for professionals / Piotr Domański, Maciej Domański
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Safety at work / edited by John Channing.- 8th ed
London ; New York : Routledge/Taylor and Francis Group 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Specjalistyczne pogotowia w ratownictwie górniczym / Aneta Grodzicka, Andrzej Chłopek, Jan Szlązak
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa : biomechanika praktyczna i systematyczny trening dla osiągnięcia wydajności ruchowej i zapobiegania urazom / Joanne Elphinston ; [korekta językowa Małgorzata Kowalska].- Wyd. 2 pol. / red. nauk. Adam M. Pogorzała
Poznań : Wydawnictwo WSEiT : Galilea Press, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Sterowanie i wizualizacja rolniczych procesów produkcyjnych : materiały naukowo-dydaktyczne / Marcin Tomasik, Henryk Juszka, Stanisław Lis
Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Stwardnienie rozsiane / pod red. Krzysztofa Selmaja ; [zesp. aut. Maria Cichalewska et al.]
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Symbioza nauki z biznesem / red. Mariusz Kołosowski
Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka
Warszawa : Difin, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Tydzień w Londynie : angielski dla podróżujących / Agnieszka Drummer, Beata Williamson ; [lektor Mark Adlington]
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych / Monika Dobska, Paweł Dobski
Warszawa : ABC a Wolers Kluwer business, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zasady opracowania tekstów naukowych i prezentowania wyników badań : z wykorzystaniem języka angielskiego w inżynierii materiałowej i innych pokrewnych dziedzinach / Katarzyna Konopka, Bożena Przybyła
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Żywienie w sporcie : kompletny przewodnik / Anita Bean ; przeł. Ewa Wojtczak.- Wyd. 2
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem