Sierpień 2016

Opis


1

Anatomia człowieka z elementami fizjologii : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Janusza Skrzata i Jerzego Walochy
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kowalewski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bezpieczeństwo systemu : człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Monografia / red. nauk. Szymon Salamon
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Bezpieczeństwo systemu : człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Referaty / red. nauk. Szymon Salamon
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Budowanie mikrousług / Sam Newman, [tłumaczenie Radosław Meryk]
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Die Bundesrepublik Deutschland : 1969-1990 / von Andreas Rödder
München : R. Oldenbourg Verlag, 2004
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte ; Bd. 19A)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym / red. Joanna Chorostowska-Wynimko, Monika Franczuk ; [aut. Katarzyna Broczek et al.]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Ćwiczenia laboratoryjne z teorii obwodów : skrypt. Cz. 1 / Robert Łukowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Zakład Elektrotechniki i Elektroniki
Piła : Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytutu Politechnicznego PWSZ im. St. Staszica, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Dermatologia geriatryczna. T. 2 / pod redakcją Andrzeja Kaszuby, Jacka Szepietowskiego, Zygmunta Adamskiego
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 20, Schw-Spum / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014
(Biblioteka RPD)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Energia w żywności i żywieniu / pod redakcją Jana Gawęckiego i Jana Jeszki
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Erdgeschichte : die Entstehung der Kontinente und Ozeane / Roland Walter.- 5. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, c2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym / Józef Opara ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą "Ekorozwój", 1 lutego 2011 r. / [oprac. Magdalena Narożna] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Grundlagen der organischen Chemie / Joachim Buddrus.- 3., überarbeitete und aktualisierte Aufl.
Berlin ; New York : De Gruyter, c2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. "Osiągnięcia młodych naukowców" : monografia / red. nauk.: Izabela Niziałek, Emilia Grzegorzewska
Warszawa : [Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Implementacje komputerowe iteracyjnego rozwiązywania zadań z mechaniki płynów / Jan Adam Kołodziej, Piotr Gorzelańczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Innowacyjność regionów Polski Wschodniej / Marek Brzeziński, Diana Mietlicka
Lublin : Innowatio Press Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2013
(Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć / [red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag] ; Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ; Wałbrzych : DZG "Unipap", 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Kierunki integracji małopolskich Romów / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam Bartosz et al.]
Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Koordynacja a dyrektywa : podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym / [autorzy: Kinga Beda, Elżbieta Czyżowska, Iwona Grabowska, Barbara Liniewicz, Anna Rusiecka, Barbara Szymańska, Agnieszka Tyc].- Stan prawny na dzień 30 czerwca 2015 r
Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala. Departament Współpracy Międzynarodowej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami / Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski.- Stan prawny na 1 lutego 2016 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Mein Leben / Marcel Reich-Ranicki.- 17. Aufl.
Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 23, Verdu-Weltq / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Miejsca / Magda Gogół
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Mikroekonomia : testy i zadania / Barbara Bakier, Marta Dawidziuk, Anna Iwacewicz-Orłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Murarstwo i tynkarstwo : odbiory, naprawy i rozliczenia / Włodzimierz Martinek, Nabi Ibadov.- Wyd. 4
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014
(Technologia)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Neuropsychologia medyczna. T. 1 / red. nauk. Carol L. Armstrong, Lisa Morrow ; red. nauk. wyd. pol. Michał Harciarek ; tł. z jęz. ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Neuropsychologia medyczna. T. 2 / red. nauk. Carol L. Armstrong, Lisa Morrow ; red. nauk. wyd. pol. Michał Harciarek ; tł. z jęz. ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Obserwator gospodarczy : diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy : publikacja kluczowych wyników badań : badania ilościowe wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw, badania TOP 50 wśród strategicznych firm, badania jakościowe wśród pracodawców, badania ilościowe wśród osób bezrobotnych / [zespół aut. Anna Fiń et al.] ; oprac. Interactive Agencja Komunikacji Marketingowej
Kraków ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość / pod red. Artura Polloka
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Operacyjne planowanie finansowe : ujęcie praktyczne / Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny / pod red. naukową Krystyny Gomółki
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Plus Deutsch 1 : Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Arbeitsbuch für die Grundstufe / Hans-Peter Apelt, Mary L. Apelt
Ismaning : Max Hauber Verlag, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Podstawowe metody numeryczne dla studentów kierunków inżynierskich / Adam Marlewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Piła : Artpress, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 / zespół aut. Agnieszka Trela [et al.] ; współpr. Eugenia Zawadzka [et al.]
Opole : Zarząd Województwa Opolskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Przedsiębiorstwa jutra : prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim / metodologia i narzędzia badawcze pod red. nauk. Krzysztofa Malika
Opole : Pro Media, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2012
(Europeistyka)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Przewodnik do rozwiązywania zadań z mechaniki płynów z wykorzystaniem metod komputerowych / Piotr Gorzelańczyk, Jan Adam Kołodziej
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Schlagwörter der Nachkriegszeit : 1945 - 1949 / Dieter Felbick
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog / wstęp i oprac. Aleksandra Paszkowska
Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Strategie i praktyki sprawnego działania : lean, six sigma i inne / Adam Hamrol ; [recenzenci Józef Gawlik, Bożena Skołud]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

44

Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej : systemy wspomagania decyzji, modelowanie symulacyjne, techniki inteligentne / Edward Radosiński
Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

U stóp Wieży Piastowskiej / [red. Iwona Solisz, Radosław Miążek]
Opole : Opolski Urząd Wojewódzki, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Wpływ inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Andrzej Łączak
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie : Art Druk, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak.- Wyd. 2 popr.
Warszawa : Difin, 2015
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem