Sierpień 2016

Opis


1

Anatomia człowieka z elementami fizjologii : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Janusza Skrzata i Jerzego Walochy
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kowalewski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bezpieczeństwo systemu : człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Monografia / red. nauk. Szymon Salamon
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Bezpieczeństwo systemu : człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Referaty / red. nauk. Szymon Salamon
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Budowanie mikrousług / Sam Newman, [tłumaczenie Radosław Meryk]
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Die Bundesrepublik Deutschland : 1969-1990 / von Andreas Rödder
München : R. Oldenbourg Verlag, 2004
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte ; Bd. 19A)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym / red. Joanna Chorostowska-Wynimko, Monika Franczuk ; [aut. Katarzyna Broczek et al.]
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Ćwiczenia laboratoryjne z teorii obwodów : skrypt. Cz. 1 / Robert Łukowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Zakład Elektrotechniki i Elektroniki
Piła : Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytutu Politechnicznego PWSZ im. St. Staszica, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Dermatologia geriatryczna. T. 2 / pod redakcją Andrzeja Kaszuby, Jacka Szepietowskiego, Zygmunta Adamskiego
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 20, Schw-Spum / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014
(Biblioteka RPD)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Energia w żywności i żywieniu / pod redakcją Jana Gawęckiego i Jana Jeszki
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Erdgeschichte : die Entstehung der Kontinente und Ozeane / Roland Walter.- 5. Aufl.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, c2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym / Józef Opara ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą "Ekorozwój", 1 lutego 2011 r. / [oprac. Magdalena Narożna] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Grundlagen der organischen Chemie / Joachim Buddrus.- 3., überarbeitete und aktualisierte Aufl.
Berlin ; New York : De Gruyter, c2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. "Osiągnięcia młodych naukowców" : monografia / red. nauk.: Izabela Niziałek, Emilia Grzegorzewska
Warszawa : [Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Implementacje komputerowe iteracyjnego rozwiązywania zadań z mechaniki płynów / Jan Adam Kołodziej, Piotr Gorzelańczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Innowacyjność regionów Polski Wschodniej / Marek Brzeziński, Diana Mietlicka
Lublin : Innowatio Press Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2013
(Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć / [red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag] ; Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ; Wałbrzych : DZG "Unipap", 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Kierunki integracji małopolskich Romów / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam Bartosz et al.]
Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Koordynacja a dyrektywa : podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym / [autorzy: Kinga Beda, Elżbieta Czyżowska, Iwona Grabowska, Barbara Liniewicz, Anna Rusiecka, Barbara Szymańska, Agnieszka Tyc].- Stan prawny na dzień 30 czerwca 2015 r
Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala. Departament Współpracy Międzynarodowej, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami / Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski.- Stan prawny na 1 lutego 2016 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Mein Leben / Marcel Reich-Ranicki.- 17. Aufl.
Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 23, Verdu-Weltq / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Miejsca / Magda Gogół
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Mikroekonomia : testy i zadania / Barbara Bakier, Marta Dawidziuk, Anna Iwacewicz-Orłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Murarstwo i tynkarstwo : odbiory, naprawy i rozliczenia / Włodzimierz Martinek, Nabi Ibadov.- Wyd. 4
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014
(Technologia)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Neuropsychologia medyczna. T. 1 / red. nauk. Carol L. Armstrong, Lisa Morrow ; red. nauk. wyd. pol. Michał Harciarek ; tł. z jęz. ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Neuropsychologia medyczna. T. 2 / red. nauk. Carol L. Armstrong, Lisa Morrow ; red. nauk. wyd. pol. Michał Harciarek ; tł. z jęz. ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Obserwator gospodarczy : diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy : publikacja kluczowych wyników badań : badania ilościowe wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw, badania TOP 50 wśród strategicznych firm, badania jakościowe wśród pracodawców, badania ilościowe wśród osób bezrobotnych / [zespół aut. Anna Fiń et al.] ; oprac. Interactive Agencja Komunikacji Marketingowej
Kraków ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość / pod red. Artura Polloka
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Operacyjne planowanie finansowe : ujęcie praktyczne / Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny / pod red. naukową Krystyny Gomółki
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

35

Plus Deutsch 1 : Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Arbeitsbuch für die Grundstufe / Hans-Peter Apelt, Mary L. Apelt
Ismaning : Max Hauber Verlag, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Podstawowe metody numeryczne dla studentów kierunków inżynierskich / Adam Marlewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Piła : Artpress, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

37

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 / zespół aut. Agnieszka Trela [et al.] ; współpr. Eugenia Zawadzka [et al.]
Opole : Zarząd Województwa Opolskiego, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

38

Przedsiębiorstwa jutra : prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim / metodologia i narzędzia badawcze pod red. nauk. Krzysztofa Malika
Opole : Pro Media, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2012
(Europeistyka)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

Przewodnik do rozwiązywania zadań z mechaniki płynów z wykorzystaniem metod komputerowych / Piotr Gorzelańczyk, Jan Adam Kołodziej
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Schlagwörter der Nachkriegszeit : 1945 - 1949 / Dieter Felbick
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog / wstęp i oprac. Aleksandra Paszkowska
Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

43

Strategie i praktyki sprawnego działania : lean, six sigma i inne / Adam Hamrol ; [recenzenci Józef Gawlik, Bożena Skołud]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

44

Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej : systemy wspomagania decyzji, modelowanie symulacyjne, techniki inteligentne / Edward Radosiński
Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / [aut. Barbara Szulczewska et al.] ; red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

46

U stóp Wieży Piastowskiej / [red. Iwona Solisz, Radosław Miążek]
Opole : Opolski Urząd Wojewódzki, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

47

Wpływ inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Andrzej Łączak
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie : Art Druk, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

48

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak.- Wyd. 2 popr.
Warszawa : Difin, 2015
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog