Wrzesień 2011

Opis


1

Architektura : elementy stylu architektonicznego / pod red. Milesa Lewisa ; [współpr. Oya Demirbilek et al. ; tł. Ewa Romkowska]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


2

Detale projektowe dla architektów / Przemysław Markiewicz
Kraków : Archi-Plus, 2010
(Vademecum Projektanta)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


3

English-Polish dictionary of international business abreviations = Angielsko-polski słownik skrótów biznesu międzynarodowego / Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec
Kraków : Wydawnictwo Dr Lex, 2005
(Foreign Trade Collection)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


4

Giełda i rynki kapitałowe : słownik polsko-angielski / Joanna Miler-Cassino
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


5

The hero with a thousand faces / by Joseph Campbell
London : Fontana Press, 1993
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


6

Kompendium intensywnej terapii / red. Marin H. Kollef [et al. ; przekł. Elżbieta Byrska-Maciejasz et al.].- Wyd. pol. / red. nauk. Tadeusz Szreter
Warszawa : MediPage, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


7

Kosmetologia pielęgnacyjna / Agata Goliszewska [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


8

Kryminologia / Brunon Hołyst.- Wyd. 10 zm. i rozszerzone
Warszawa : LexisNexis, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


9

Language learning strategies : what every teacher should know / Rebecca L. Oxford.- 18 print.
Boston : Heinle & Heinle Publishers, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


10

Leksykon prawa ochrony zabytków : 100 podstawowych pojęć / pod red. Kamila Zeidlera ; [aut. leksykonu Tomasz Bąkowski et al.].- Stan prawny: 31 październik 2009 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


11

Leksykon skrótów : telekomunikacja / Jan Łazarski
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


12

Metzler Sachlexikon Musik : [auf der Grundlage des von Günther Massenkeil hrsg. Großen Lexikons der Musik (1978-82/1987), einer Bearbeitung des Dictionnaire de la musique von Marc Honegger (1976)] / [red. Bearb. der Neuausg. Ralf Noltensmeier]
Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 1998
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


13

Minima moralia : Reflexionen aus dem beschädigten Leben / Theodor W. Adorno
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1704)

(Gesammelte Schriften / Theodor W. Adorno ; Bd. 4)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


14

Multimedia i grafika komputerowa : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Tomasz Rudny
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


15

Muzyka baroku / Danuta Szlagowska
Gdańsk : Wydaw. Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, 1998
(Skrypty i Podręczniki / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ISSN 0860-5750 ; 29)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


16

Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego / Jadwiga Paja Stach
Kraków : Musica Iagellonica, 2009
(Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis; 17)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


17

Muzyka renesansu / Małgorzata Wozaczyńska ; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.- Wyd. 2
Gdańsk : AM, 1996
(Skrypty i Podręczniki / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ISSN 0860-5750 ; 27)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


18

Muzyka średniowiecza / Małgorzata Wozaczyńska ; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.- Wyd. 4 uzup.
Gdańsk : AM, 1998
(Skrypty i Podręczniki / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ISSN 0860-5750 ; 28)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


19

Nyskie fortyfikacje na przestrzeni dziejów / [red. Paweł Szymkowicz, Bartłomiej Kozak ; tł. Biuro Tłumaczeń Best et al.]
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


20

Powiadamianie i dysponowanie w ratownictwie medycznym / Przemysław Guła
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2009
(Medycyna Praktyczna)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


21

Pracownia informatyczno-handlowa : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec. Cz. 1 / Jadwiga Józwiak, Monika Knap
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


22

Pracownia informatyczno-handlowa : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec. Cz. 2 / Jadwiga Józwiak, Monika Knap
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


23

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


24

Praktyczny podręcznik dietetyki / pod red. Mirosława Jarosza ; [aut.: Magdalena Białkowska et al.]
Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


25

Praktyczny słownik łacińsko-polski / oprac. Jerzy Mańkowski ; przy współudziale Justyny Mańkowskiej.- Wyd. 3 rozsz.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


26

Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego.- Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2011 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


27

Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych / Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]
Gliwice : Helion, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


28

Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów : czynniki konwencjonalne i niekonwencjonalne / Wiesław Sikorski
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


29

Rachunek kosztów dla inżynierów / Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


30

Słownik uzbrojenia historycznego / Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun.- Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


31

The theory and practice of translation / by Eugene A. Nida and Charles R. Taber.- 4th impr.
Leiden ; Boston : Brill, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


32

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy / pod red. Bogusława Hadyniaka i Jana Monkiewicza
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010
(Współczesne Ubezpieczenia)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


33

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania / pod red. Lecha Gąsiorkiewicza i Jana Monkiewicza
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010
(Współczesne Ubezpieczenia)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


34

Wielki atlas anatomii człowieka / Beverly McMillan ; il. Argosy Publishing ; [tł. Aleksandra Glinka-Maruszak et al.]
Warszawa : Buchmann, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog


35

Wstrzyknięcia domięśniowe : podręcznik dla studiów medycznych / Alina Dzirba
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


36

Wybrane zagadnienia z analizy żywności / pod red. Mieczysława Obiedzińskiego
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


37

Zarys współczesnej promocji zdrowia / Dorota Cianciara
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


38

Zarządzanie salonem zdrowia i urody : organizacja pracy i rola menedżera / Hoa Thanh Le-Aiken, Jacek Arct
Warszawa : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


39

Zintegrowane systemy zarządzania / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem