Marzec-Kwiecień 2019

Opis


1

Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 1918-2009 / Lech Mażewski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010


Katalog

2

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : najbliżej człowieka / Edmund Szweda
Warszawa : Difin, 2016


Katalog

3

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / Marek Leszczyński (red.), Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Mochocki.- Wyd. 2, zaktual.
Warszawa : Difin, 2016
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)


Katalog

4

Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2013


Katalog

5

Egzamin na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty / red. nauk.: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski.- Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014


Katalog

6

Egzamin na tłumacza przysięgłego : wzory umów i pism, umowy handlowe : wersja polsko-niemiecka / Harald Marschner
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016


Katalog

7

Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców / Janusz Bryk, Marcin Kobylas, Irena Malinowska
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014


Katalog

8

Jam session / Jacek Niedziela-Meira ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydział Instrumentalny
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2017


Katalog

9

Lexikon des polnischen Rechts / Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013


Katalog

10

Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak.- Wyd. 2, 6 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
(Biblioteka Socjologiczna)


Katalog

11

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach = Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen / Ewa Tuora-Schwierskott.- 2. wyd
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013


Katalog

12

Psychiatria w geriatrii / Przemysław Bieńkowski, Tomasz Gabryelewicz, Ludwik Gawryś, Janusz Heitzman, Jakub Kaźmierski, Jerzy Leszek, Zbigniew Lew-Starowicz, Radosław Magierski, Dorota Parnowska, Tadeusz Parnowski, Tomasz Sobów, Jerzy Vetulani, Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka ; pod redakcją Janusza Heitzmana.- Wydanie I
Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2018


Katalog

13

Renowacja mebli i innych przedmiotów / Catherine Levard ; tłumaczenie: Karolina Koriat
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2018


Katalog

14

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w stanach zagrożenia państwa : wybrane problemy bezpieczeństwa / Jerzy Kupiński, Maciej Januszkiewicz ; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017


Katalog

15

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii / redakcja naukowa Natasza Tobiasz-Kałkun, Alicja Szewczyk.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018


Katalog

16

Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym / Elżbieta Kurzępa.- [Stan prawny: 1 lutego 2017 r.]
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2017
(MP Monografie Prawnicze)


Katalog

17

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Arkadiusz Urbanek.- Wydanie I
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018


Katalog

18

Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, cop. 2015


Katalog

19

Zarys teorii bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Jarosław Gryz ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016


Katalog

20

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011


Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem