Marzec-Kwiecień 2019

Opis


1

Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 1918-2009 / Lech Mażewski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010


Katalog

2

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : najbliżej człowieka / Edmund Szweda
Warszawa : Difin, 2016


Katalog

3

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / Marek Leszczyński (red.), Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Mochocki.- Wyd. 2, zaktual.
Warszawa : Difin, 2016
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)


Katalog

4

Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2013


Katalog

5

Egzamin na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty / red. nauk.: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski.- Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014


Katalog

6

Egzamin na tłumacza przysięgłego : wzory umów i pism, umowy handlowe : wersja polsko-niemiecka / Harald Marschner
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016


Katalog

7

Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców / Janusz Bryk, Marcin Kobylas, Irena Malinowska
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014


Katalog

8

Jam session / Jacek Niedziela-Meira ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydział Instrumentalny
Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2017


Katalog

9

Lexikon des polnischen Rechts / Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013


Katalog

10

Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak.- Wyd. 2, 6 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
(Biblioteka Socjologiczna)


Katalog

11

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach = Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen / Ewa Tuora-Schwierskott.- 2. wyd
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013


Katalog

12

Psychiatria w geriatrii / Przemysław Bieńkowski, Tomasz Gabryelewicz, Ludwik Gawryś, Janusz Heitzman, Jakub Kaźmierski, Jerzy Leszek, Zbigniew Lew-Starowicz, Radosław Magierski, Dorota Parnowska, Tadeusz Parnowski, Tomasz Sobów, Jerzy Vetulani, Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka ; pod redakcją Janusza Heitzmana.- Wydanie I
Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2018


Katalog

13

Renowacja mebli i innych przedmiotów / Catherine Levard ; tłumaczenie: Karolina Koriat
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2018


Katalog

14

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w stanach zagrożenia państwa : wybrane problemy bezpieczeństwa / Jerzy Kupiński, Maciej Januszkiewicz ; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017


Katalog

15

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii / redakcja naukowa Natasza Tobiasz-Kałkun, Alicja Szewczyk.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018


Katalog

16

Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym / Elżbieta Kurzępa.- [Stan prawny: 1 lutego 2017 r.]
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2017
(MP Monografie Prawnicze)


Katalog

17

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Arkadiusz Urbanek.- Wydanie I
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018


Katalog

18

Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, cop. 2015


Katalog

19

Zarys teorii bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Jarosław Gryz ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016


Katalog

20

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011


Katalog