Czerwiec 2019

Opis


1

ACCA : advanced financial management. (AFM) / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

2

ACCA : advanced financial management. (AFM) : Practice & revision kit : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 12th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

3

ACCA : advanced financial management. (AFM) : Study text : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

4

ACCA : financial management. (FM) / ACCA.- 12th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

5

ACCA : financial management. (FM) : Practice & revision kit : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

6

ACCA : financial management. (FM) : Study text : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

7

Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 6 (2013))
Katalog

8

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania kryzysowego / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański
Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 12, z. 2)
Katalog

9

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [autorzy Gertruda Krystyna Świderska, Bogusława Bek-Gaik, Szczepan Borowski, Mariusz Karwowski, Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek, Monika Raulinajtys-Grzybek, Małgorzata Świderska, Paweł Warowny].- Wyd. 2, zm. i rozsz
Warszawa : MAC Consulting : Difin, 2017
Katalog

10

Dietetyka kliniczna / redakcja naukowa Marian Grzymisławski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Katalog

11

Dietetyka sportowa / redakcja naukowa Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak ; autorzy Zbigniew Bartuzi [i 61 pozostałych].- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Katalog

12

dtv-Atlas Deutsche Literatur : mit 116 farbigen Abbildungsseiten / Horst Dieter Schlosser ; Graphiker Uwe Goede.- 9., durchgesehene und aktualiesierte Aufl., Originalausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002
(Dtv ; 3219)
Katalog

13

Economic cycles and uncertainty / edited by Konrad Walczyk
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015
(Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, ISSN 0866-9503 ; 97)
Katalog

14

Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce / Edyta Małecka-Ziembińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Katalog

15

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod redakcją Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018
Katalog

16

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / pod redakcją Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018
Katalog

17

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów : praca zbiorowa / pod red. Jacka Sztylera ; Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler
Gdańsk : ODDK, 2017
Katalog

18

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) / Arkadiusz Juzwa
Gdańsk : ODDK, 2018
Katalog

19

Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych / Robert Kowalski.- Wydanie I
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Katalog

20

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego / wydawca: Aneta Flisek.- 36. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2019 r
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, © 2019
(Twoje Prawo)
Katalog

21

Local and regional economy in theory and practice / subject edithors Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2016
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 431)
Katalog

22

Mięśnie brzucha : atlas ćwiczeń / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z jęz. fr. tł. Urszula Zemełko.- Wyd. pol. / red. nauk. Tadeusz Stefaniak, Ryszard Jasiński
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Katalog

23

Nasze 20 lat : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1998-2018 / teksty Mirosław Szczypiorski, Przemysław Kulon
Legnica : Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka", 2018
Katalog

24

Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne / redakcja naukowa Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska.- Wydanie 1
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Katalog

25

Osiemnastowieczne druki leszczyńskie w języku polskim : studium bibliologiczno-filologiczne / Michał Janeczek.- Wydanie pierwsze
Leszno : Urząd Miasta Leszna : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2018
Katalog

26

Patofizjologia : repetytorium / Dominika Kanikowska, Janusz Witowski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Katalog

27

Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne = Polish rural landscapes former and contemporary / [red. nauk. t. Zbigniew Kuriata] ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009
(Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460 ; nr 12)
Katalog

28

Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej = Ukrains'ko-pol's'kij dosvid evroregional'noi spivpraci / redakcja Krzysztof Rejman, Yuriy Pachkovskyy, Beata Petrecka
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018
Katalog

29

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.- 16. wydanie, stan prawny na 31 lipca 2018 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
(Seria Akademicka)
Katalog

30

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- 8. wydanie, stan prawny na 25 lutego 2019 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
(Przepisy z Wprowadzeniem)
Katalog

31

Prawo bezpieczeństwa publicznego / redakcja naukowa Mirosław Karpiuk, Konrad Walczuk ; autorzy poszczególnych części: Adamczak Rafał, Bożek Martin, Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Czuryk Małgorzata, Karpiuk Mirosław, Nikołajew Jerzy, Walczuk Konrad, Wieczorek Mariusz
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej , 2013
Katalog

32

Problemy przekazu wartości i komunikcji interpersonalnej we współczesnej szkole / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Igor Kominarec, Czesław Lewicki
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2012
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 4 (2012))
Katalog

33

Rachunek kosztów księgowego i controllera / Michał Chalastra
Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2018
Katalog

34

Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną = Role of local government in the management of tourist regions / Izabela Kapera
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
Katalog

35

Społeczeństwo nadzorowane : w poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji / Julia Angwin ; przekład Kurhaus Publishing®
Warszawa : Kurhaus Publishing, 2017
(Cywilizacja)
Katalog

36

Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Jolanta Witek]
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2011
(Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 79)
Katalog

37

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk.- 4. wydanie, stan prawny na 1 stycznia 2018 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
(Komentarze Praktyczne)
Katalog

38

Stary Testament w malarstwie / Bożena Fabiani.- Wyd. 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Katalog

39

The study of language / George Yule.- 6th ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017
Katalog

40

Tarczyca : diagnoza i leczenie / Suzy Cohen ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, copyright 2018
Katalog

41

Themen aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A1 : Kursbuch / von Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller.- 1 Aufl., Dr. 14
Ismaning : Hueber Verlag, 2018
Katalog

42

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : społeczny wymiar bezpieczeństwa / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2019
Katalog

43

Vademecum biur rachunkowych : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Fedaka
Warszawa : Rachunkowość, [2012]
(Rachunkowość - wydanie specjalne)
Katalog

44

Witamina D superhormon : jak zapobiegać chorobom spowodowanym jej niedoborem / Jörg Spitz ; tłumaczenie z języka niemieckiego: Magdalena Kaczmarek
Wrocław : Esteri - Edra Urban & Partner, © copyright, 2019
Katalog

45

Wybrane problemy obliczeń w sieciach niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej / Józef Beluch
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018
Katalog

46

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada.- Wyd. 2
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem