Czerwiec 2019

Opis


1

ACCA : advanced financial management. (AFM) / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

2

ACCA : advanced financial management. (AFM) : Practice & revision kit : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 12th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

3

ACCA : advanced financial management. (AFM) : Study text : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

4

ACCA : financial management. (FM) / ACCA.- 12th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

5

ACCA : financial management. (FM) : Practice & revision kit : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

6

ACCA : financial management. (FM) : Study text : for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 / ACCA.- 11th ed.
London : BPP Learning Media : BPP House, 2018
Katalog

7

Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 6 (2013))
Katalog

8

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania kryzysowego / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański
Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 12, z. 2)
Katalog

9

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [autorzy Gertruda Krystyna Świderska, Bogusława Bek-Gaik, Szczepan Borowski, Mariusz Karwowski, Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek, Monika Raulinajtys-Grzybek, Małgorzata Świderska, Paweł Warowny].- Wyd. 2, zm. i rozsz
Warszawa : MAC Consulting : Difin, 2017
Katalog

10

Dietetyka kliniczna / redakcja naukowa Marian Grzymisławski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Katalog

11

Dietetyka sportowa / redakcja naukowa Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak ; autorzy Zbigniew Bartuzi [i 61 pozostałych].- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Katalog

12

dtv-Atlas Deutsche Literatur : mit 116 farbigen Abbildungsseiten / Horst Dieter Schlosser ; Graphiker Uwe Goede.- 9., durchgesehene und aktualiesierte Aufl., Originalausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002
(Dtv ; 3219)
Katalog

13

Economic cycles and uncertainty / edited by Konrad Walczyk
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015
(Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, ISSN 0866-9503 ; 97)
Katalog

14

Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce / Edyta Małecka-Ziembińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Katalog

15

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod redakcją Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018
Katalog

16

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / pod redakcją Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018
Katalog

17

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów : praca zbiorowa / pod red. Jacka Sztylera ; Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler
Gdańsk : ODDK, 2017
Katalog

18

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) / Arkadiusz Juzwa
Gdańsk : ODDK, 2018
Katalog

19

Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych / Robert Kowalski.- Wydanie I
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Katalog

20

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego / wydawca: Aneta Flisek.- 36. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2019 r
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, © 2019
(Twoje Prawo)
Katalog

21

Local and regional economy in theory and practice / subject edithors Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2016
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 431)
Katalog

22

Mięśnie brzucha : atlas ćwiczeń / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z jęz. fr. tł. Urszula Zemełko.- Wyd. pol. / red. nauk. Tadeusz Stefaniak, Ryszard Jasiński
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013
Katalog

23

Nasze 20 lat : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1998-2018 / teksty Mirosław Szczypiorski, Przemysław Kulon
Legnica : Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka", 2018
Katalog

24

Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne / redakcja naukowa Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska.- Wydanie 1
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Katalog

25

Osiemnastowieczne druki leszczyńskie w języku polskim : studium bibliologiczno-filologiczne / Michał Janeczek.- Wydanie pierwsze
Leszno : Urząd Miasta Leszna : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2018
Katalog

26

Patofizjologia : repetytorium / Dominika Kanikowska, Janusz Witowski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
Katalog

27

Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne = Polish rural landscapes former and contemporary / [red. nauk. t. Zbigniew Kuriata] ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009
(Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460 ; nr 12)
Katalog

28

Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej = Ukrains'ko-pol's'kij dosvid evroregional'noi spivpraci / redakcja Krzysztof Rejman, Yuriy Pachkovskyy, Beata Petrecka
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018
Katalog

29

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.- 16. wydanie, stan prawny na 31 lipca 2018 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
(Seria Akademicka)
Katalog

30

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- 8. wydanie, stan prawny na 25 lutego 2019 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
(Przepisy z Wprowadzeniem)
Katalog

31

Prawo bezpieczeństwa publicznego / redakcja naukowa Mirosław Karpiuk, Konrad Walczuk ; autorzy poszczególnych części: Adamczak Rafał, Bożek Martin, Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Czuryk Małgorzata, Karpiuk Mirosław, Nikołajew Jerzy, Walczuk Konrad, Wieczorek Mariusz
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej , 2013
Katalog

32

Problemy przekazu wartości i komunikcji interpersonalnej we współczesnej szkole / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Igor Kominarec, Czesław Lewicki
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2012
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 4 (2012))
Katalog

33

Rachunek kosztów księgowego i controllera / Michał Chalastra
Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2018
Katalog

34

Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną = Role of local government in the management of tourist regions / Izabela Kapera
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
Katalog

35

Społeczeństwo nadzorowane : w poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji / Julia Angwin ; przekład Kurhaus Publishing®
Warszawa : Kurhaus Publishing, 2017
(Cywilizacja)
Katalog

36

Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Jolanta Witek]
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2011
(Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 79)
Katalog

37

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk.- 4. wydanie, stan prawny na 1 stycznia 2018 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
(Komentarze Praktyczne)
Katalog

38

Stary Testament w malarstwie / Bożena Fabiani.- Wyd. 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Katalog

39

The study of language / George Yule.- 6th ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017
Katalog

40

Tarczyca : diagnoza i leczenie / Suzy Cohen ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, copyright 2018
Katalog

41

Themen aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A1 : Kursbuch / von Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller.- 1 Aufl., Dr. 14
Ismaning : Hueber Verlag, 2018
Katalog

42

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : społeczny wymiar bezpieczeństwa / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2019
Katalog

43

Vademecum biur rachunkowych : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Fedaka
Warszawa : Rachunkowość, [2012]
(Rachunkowość - wydanie specjalne)
Katalog

44

Witamina D superhormon : jak zapobiegać chorobom spowodowanym jej niedoborem / Jörg Spitz ; tłumaczenie z języka niemieckiego: Magdalena Kaczmarek
Wrocław : Esteri - Edra Urban & Partner, © copyright, 2019
Katalog

45

Wybrane problemy obliczeń w sieciach niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej / Józef Beluch
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018
Katalog

46

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada.- Wyd. 2
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Katalog