Październik 2019

Opis


1

Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia / Waldemar Machała.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019

Katalog

2

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)

Katalog

3

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)

Katalog

4

Boży eksperyment : purytanie w siedemnastowiecznej Ameryce / Piotr Stawiński
Lublin : Polihymnia, 2012
(Religie Świata - Świat Religii ; 9)

Katalog

5

Chuligański charakter czynu w świetle prawa karnego i prawa wykroczeń. T. 1, Modele prawnokarnej walki z chuligaństwem w Polsce w latach 1950-1997 / Agata Wądołowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2017

Katalog

6

Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych / redakcja naukowa: Sławomir Majewski, Iwona Rudnicka, Tomasz Pniewski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Katalog

7

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce / Lucyna Ostrowska, Karolina Orywal, Ewa Stefańska, Magdalena Lech, Napoleon Waszkiewicz ; redakcja naukowa Lucyna Ostrowska.- Wydanie I, 1 dodruk
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Katalog

8

Fizjologia oddychania według Nunna / Andrew B. Lumb ; przekład Kamil Polok.- Wydanie polskie / redaktor naukowy Dariusz Maciejewski
Warszawa : MediPage, 2019

Katalog

9

Foto-obrazy architektury : fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę / [redakcja Piotr Wróbel ; zespół Jan Bosak, Bartosz Haduch, Artur Jasiński, Anna Palej]
Kraków : Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016

Katalog

10

Geriatria / Klaus Hager, Olaf Krause (red.) ; współpraca Meiken Brecht [i 21 pozostałych] ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka - rozdz. 18-32, Elżbieta Zwierzyńska - rozdz. 1-17.- Wydanie I polskie / redakcja wydania polskiego Małgorzata Sobieszczańska
Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018

Katalog

11

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1 / Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1050)

Katalog

12

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 2 / Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1051)

Katalog

13

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 3 / Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1052)

Katalog

14

Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Jan Klimek.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2019

Katalog

15

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 1, Aktualności badawcze / redakcja naukowa Ryszard Knosala
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2019

Katalog

16

Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym = Quality of life in psychological, health and efficiency dimension / redakcja naukowa Marian Wolicki, Malwina Setkowicz
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
(Dyskurs Pedagogiczny = Pedagogical Discourse, ISSN 2083-5434 ; t. 15, 2015)

Katalog

17

Kolumna Maryjna w obrazie miasta Otmuchowa : katalog wystawy / Adrian Dwornicki
Otmuchów : [Wydawca nieznany], 2018

Katalog

18

Metoda Delaviera : atlas treningu siłowego dla kobiet / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z języka francuskiego tłumaczyła Iwona Szefer-Bujnowicz.- Wydanie 1 polskie / redakcja naukowa Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, © copyright 2019

Katalog

19

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym / Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska.- Wydanie I
Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018

Katalog

20

Otmuchów miasto z historią : niepowtarzalny przewodnik po niezwykłym mieście / Adrian Dwornicki
Otmuchów : [Wydawca nieznany], 2018

Katalog

21

Patobiochemia : pytania, odpowiedzi i komentarze / redakcja Dariusz Sitkiewicz ; autorzy: Sławomir Białek, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dariusz Sitkiewicz, Zofia Suchocka, Grażyna Sygitowicz, Piotr Tomaszewski
Wrocław : MedPharm Polska, © 2019

Katalog

22

PICC i wkłucia pośrednie : wskazania, wprowadzanie, postępowanie / Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo ; redakcja wydania polskiego Waldemar Machała ; tłumaczenie z języka angielskiego Piotr Müller.- Wyd. 1
Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018

Katalog

23

Płynoterapia : przewodnik kliniczny / redakcja naukowa Mirosław Czuczwar ; Jan Adamski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Mirosław Czuczwar, Magdalena Juzwa-Sobieraj, Bartosz Kudliński, Marcin Ligowski, Piotr Nowakowski, Cezary Pakulski, Wojciech Wierzejski, Marzena Zielińska.- Wydanie I
Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2018

Katalog

24

Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski.- Wydanie I
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

25

Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek.- Wydanie 2, stan prawny na 5 marca 2019 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
(Komentarze Praktyczne)

Katalog

26

Rachunkowość podatkowa : analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / Irena Olchowicz, Marcin Jamroży.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin SA, 2018

Katalog

27

Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych = Paramedical and nursing management in surgical emergencies / redakcja Zbysław W. Grajek
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016

Katalog

28

Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Krzysztof Załęski.- Wydanie I
Warszawa : Difin, 2018

Katalog

29

Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Katarzyna Waniek
Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 12, z. 4)

Katalog

30

System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak, Kamil Sikora ; [autorzy poszczególnych rozdziałów: Marian Zdyb, Hanna Spasowska-Czarny, Dorota Lebowa, Leszek Bielecki, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak].- Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015
(Seria Akademicka)

Katalog

31

Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck.- Wydanie I
Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

32

Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 135)

Katalog

33

Trening mięśni ramion : atlas ćwiczeń / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z jęz. fr. tł. Iwona Szefer.- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

Katalog

34

Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness / redakcja Dominik Sieroń
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018

Katalog

35

Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa / Bogumił Stęplewski.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2019
(Bezpieczeństwo)

Katalog

36

Współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego = Contemporary threats to health and public security / redakcja Zbysław W. Grajek, Małgorzata Knaś, Andrzej Sęk
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016

Katalog

37

Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów / zespół dyplomantów pod kierunkiem i redakcją naukową Piotra Zaskórskiego ; [autorzy Renata Barańska, Marcin Ciechanowicz, Łukasz Kamiński, Konrad Lipner, Leszek Peczyński, Adrian Walczyk, Daniel Walczuk, Wojciech Zaskórski]
Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2015

Katalog

38

Zarys prawa administracyjnego / Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.- 4. wyd. uaktualnione i zm.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
(Skrypty Becka)

Katalog

39

Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 3, Strażnicy niewidzialnych arsenałów / Bohdan Urbankowski
Warszawa : Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego : Wydawnictwo Polskie IHOO, 2017

Katalog

40

Żywienie na oddziałach intensywnej terapii / redakcja wydania oryginalnego Pierre Singer ; tłumaczenie z języka angielskiego Stanisław Kłęk [i 5 pozostałych].- Wydanie polskie / redakcja Stanisław Kłęk
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018
(World Review of Nutrition and Dietetics, ISSN 0084-2230 ; t. 105)


Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem