Październik 2019

Opis


1

Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia / Waldemar Machała.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019

Katalog

2

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)

Katalog

3

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)

Katalog

4

Boży eksperyment : purytanie w siedemnastowiecznej Ameryce / Piotr Stawiński
Lublin : Polihymnia, 2012
(Religie Świata - Świat Religii ; 9)

Katalog

5

Chuligański charakter czynu w świetle prawa karnego i prawa wykroczeń. T. 1, Modele prawnokarnej walki z chuligaństwem w Polsce w latach 1950-1997 / Agata Wądołowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2017

Katalog

6

Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych / redakcja naukowa: Sławomir Majewski, Iwona Rudnicka, Tomasz Pniewski.- Wydanie I
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Katalog

7

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce / Lucyna Ostrowska, Karolina Orywal, Ewa Stefańska, Magdalena Lech, Napoleon Waszkiewicz ; redakcja naukowa Lucyna Ostrowska.- Wydanie I, 1 dodruk
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Katalog

8

Fizjologia oddychania według Nunna / Andrew B. Lumb ; przekład Kamil Polok.- Wydanie polskie / redaktor naukowy Dariusz Maciejewski
Warszawa : MediPage, 2019

Katalog

9

Foto-obrazy architektury : fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę / [redakcja Piotr Wróbel ; zespół Jan Bosak, Bartosz Haduch, Artur Jasiński, Anna Palej]
Kraków : Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016

Katalog

10

Geriatria / Klaus Hager, Olaf Krause (red.) ; współpraca Meiken Brecht [i 21 pozostałych] ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka - rozdz. 18-32, Elżbieta Zwierzyńska - rozdz. 1-17.- Wydanie I polskie / redakcja wydania polskiego Małgorzata Sobieszczańska
Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018

Katalog

11

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1 / Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1050)

Katalog

12

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 2 / Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1051)

Katalog

13

Information systems architecture and technology : proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 3 / Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, editors
Cham : Springer Nature Switzerland AG, © 2020
(Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; 1052)

Katalog

14

Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Jan Klimek.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2019

Katalog

15

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 1, Aktualności badawcze / redakcja naukowa Ryszard Knosala
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2019

Katalog

16

Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym = Quality of life in psychological, health and efficiency dimension / redakcja naukowa Marian Wolicki, Malwina Setkowicz
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
(Dyskurs Pedagogiczny = Pedagogical Discourse, ISSN 2083-5434 ; t. 15, 2015)

Katalog

17

Kolumna Maryjna w obrazie miasta Otmuchowa : katalog wystawy / Adrian Dwornicki
Otmuchów : [Wydawca nieznany], 2018

Katalog

18

Metoda Delaviera : atlas treningu siłowego dla kobiet / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z języka francuskiego tłumaczyła Iwona Szefer-Bujnowicz.- Wydanie 1 polskie / redakcja naukowa Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, © copyright 2019

Katalog

19

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym / Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska.- Wydanie I
Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018

Katalog

20

Otmuchów miasto z historią : niepowtarzalny przewodnik po niezwykłym mieście / Adrian Dwornicki
Otmuchów : [Wydawca nieznany], 2018

Katalog

21

Patobiochemia : pytania, odpowiedzi i komentarze / redakcja Dariusz Sitkiewicz ; autorzy: Sławomir Białek, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Dariusz Sitkiewicz, Zofia Suchocka, Grażyna Sygitowicz, Piotr Tomaszewski
Wrocław : MedPharm Polska, © 2019

Katalog

22

PICC i wkłucia pośrednie : wskazania, wprowadzanie, postępowanie / Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo ; redakcja wydania polskiego Waldemar Machała ; tłumaczenie z języka angielskiego Piotr Müller.- Wyd. 1
Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018

Katalog

23

Płynoterapia : przewodnik kliniczny / redakcja naukowa Mirosław Czuczwar ; Jan Adamski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Mirosław Czuczwar, Magdalena Juzwa-Sobieraj, Bartosz Kudliński, Marcin Ligowski, Piotr Nowakowski, Cezary Pakulski, Wojciech Wierzejski, Marzena Zielińska.- Wydanie I
Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2018

Katalog

24

Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski.- Wydanie I
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

25

Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek.- Wydanie 2, stan prawny na 5 marca 2019 r
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
(Komentarze Praktyczne)

Katalog

26

Rachunkowość podatkowa : analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / Irena Olchowicz, Marcin Jamroży.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin SA, 2018

Katalog

27

Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych = Paramedical and nursing management in surgical emergencies / redakcja Zbysław W. Grajek
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016

Katalog

28

Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Krzysztof Załęski.- Wydanie I
Warszawa : Difin, 2018

Katalog

29

Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Katarzyna Waniek
Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 12, z. 4)

Katalog

30

System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak, Kamil Sikora ; [autorzy poszczególnych rozdziałów: Marian Zdyb, Hanna Spasowska-Czarny, Dorota Lebowa, Leszek Bielecki, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak].- Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015
(Seria Akademicka)

Katalog

31

Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck.- Wydanie I
Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

32

Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 135)

Katalog

33

Trening mięśni ramion : atlas ćwiczeń / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; z jęz. fr. tł. Iwona Szefer.- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

Katalog

34

Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness / redakcja Dominik Sieroń
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018

Katalog

35

Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa / Bogumił Stęplewski.- Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2019
(Bezpieczeństwo)

Katalog

36

Współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego = Contemporary threats to health and public security / redakcja Zbysław W. Grajek, Małgorzata Knaś, Andrzej Sęk
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016

Katalog

37

Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów / zespół dyplomantów pod kierunkiem i redakcją naukową Piotra Zaskórskiego ; [autorzy Renata Barańska, Marcin Ciechanowicz, Łukasz Kamiński, Konrad Lipner, Leszek Peczyński, Adrian Walczyk, Daniel Walczuk, Wojciech Zaskórski]
Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2015

Katalog

38

Zarys prawa administracyjnego / Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.- 4. wyd. uaktualnione i zm.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
(Skrypty Becka)

Katalog

39

Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 3, Strażnicy niewidzialnych arsenałów / Bohdan Urbankowski
Warszawa : Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego : Wydawnictwo Polskie IHOO, 2017

Katalog

40

Żywienie na oddziałach intensywnej terapii / redakcja wydania oryginalnego Pierre Singer ; tłumaczenie z języka angielskiego Stanisław Kłęk [i 5 pozostałych].- Wydanie polskie / redakcja Stanisław Kłęk
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018
(World Review of Nutrition and Dietetics, ISSN 0084-2230 ; t. 105)


Katalog