Listopad-Grudzień 2019

Opis


1

A better world, Inc : how companies profit by solving global problems…where governments cannot / Alice Korngold.
New York : Palgrave Macmillan, 2014

Katalog

2

Corporate responsibility : the American experience / Archie B. Carroll [et al.] ; Kenneth E. Goodpaster executive editor ; illustrations compiled and annotated by Kristen Delegard with David H. Rodbourne.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2012

Katalog

3

CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Agata Rudnicka.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012.

Katalog

4

Diagnostyka w sporcie : podręcznik nowoczesnego trenera / pod redakcją Krzysztofa Kusego i Jacka Zielińskiego.
Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2017.
(Seria: Podręczniki / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0303-5107 ; nr 78)

Katalog

5

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka.
Wyd. 1, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
(Resocjalizacja)

Katalog

6

dtv-Atlas Schulmathematik / Fritz Reinhardt ; Graphische Gestaltung der Abbildungen Carsten und Ingo Reinhardt.
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003.
(dtv 3099)

Katalog

7

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo : przewodnik dla niefachowców / Carey Parker ; tłumaczenie Paweł Borkowski.
Wydanie III.
Gliwice : Helion SA, 2019.

Katalog

8

Fiskalizm a aktywność gospodarcza w Polsce : aspekty ekonomiczno-prawne, granice stosowania, skutki. T. 1, Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz od towarów i usług (VAT), podstawy prawne i wpływ fiskalizmu na wzrost gospodarczy w Polsce / Monika Grajewska, Aleksander Maksimczuk, Anna Świerczewska-Gąsiorowska.
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016.

Katalog

9

Fiskalizm a aktywność gospodarcza w Polsce : aspekty ekonomiczno-prawne, granice stosowania, skutki. T. 2, Wpływ niektórych elementów składowych fiskalizmu na rozwój przedsiębiorczości i sektora MŚP w Polsce, aspekt prawny z elementami porównań międzynarodowych / Monika Grajewska, Aleksander Maksimczuk, Anna Świerczewska-Gąsiorowska.
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016.

Katalog

10

Friedrich Gottlieb Klopstock / Katrin Kohl.
Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, 2000.
(Sammlung Metzler ISSN 0558-3667 Bd. 325)

Katalog

11

Grammar and vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency : fully updated for the revised CPE / Richard Side and Guy Wellman.
18th impr.
Harlow : Longman/Pearson Education, 2018.

Katalog

12

Jedzie pan jazz : edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej / Andrzej Białkowski, Wojciech J. Burszta.
Wydanie pierwsze.
Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe ; [Warszawa] : Uniwersytet SWPS Wydawnictwo, 2019.

Katalog

13

Korekcja postawy ciała : wybrane techniki manualne : poradnik dla terapeutów ilustrowany 30 przypadkami / Jane Johnson ; redakcja wydania polskiego Jacek Lewandowski ; tłumaczenie z języka angielskiego: Mirosław Kokosz.
Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018.

Katalog

14

Ksenotransplantacje : aspekty prawne i etyczne / Tomasz Borowiec.
Warszawa : Difin SA, 2019.

Katalog

15

The making of a name: the inside story of the brands we buy / Steve Rivkin and Fraser Sutherland.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004.

Katalog

16

Managing corporate social responsibility : a communication approach / W. Timothy Coombs & Sherry J. Holladay.
Malden, Mass. [etc.] : Wiley-Blackwell, 2012.

Katalog

17

Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

18

Onomastics goes business : role and relevance of brand, company and other names in economic contexts / ed. by Holger Wochele, Julia Kuhn, and Martin Stegu.
Berlin : Logos, 2012.

Katalog

19

Opolski garnizon wojskowy w latach 1989-2009 : 10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana (ostatnia dekada 1989-1999) : 10 Opolska Brygada Logistyczna (pierwsza dekada 1999-2009). Tom 1 / Jan Zadworny.
Opole : Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej ; [Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej], 2014.

Katalog

20

Opolski garnizon wojskowy w latach 1989-2009 : 10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana (ostatnia dekada 1989-1999) : 10 Opolska Brygada Logistyczna (pierwsza dekada 1999-2009). Tom 2 / Jan Zadworny.
Opole : Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej ; [Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej], 2014.

Katalog

21

The Oxford handbook of names and naming / edited by Carole Hough ; with assistance from Daria Izdebska.
First published in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2018.
(Oxford Handbooks in Linguistics)

Katalog

22

Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym / redakcja naukowa Tomasz Grodzicki, Jakub Kenig.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Katalog

23

Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusza policji : studium prawne i kryminologiczne / Edyta Kimera.
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2016.

Katalog

24

Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.
(Engram)

Katalog

25

Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji / Magdalena Jaworowicz, Piotr Jaworowicz.
Warszawa : Difin, 2017.
(Engram)

Katalog

26

Terroryzm lotniczy wobec Izraela / Łukasz Szymankiewicz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin SA, © 2019.
(Bezpieczeństwo)

Katalog

27

Tracheotomia przezskórna : podstawy, techniki, strategie / Dariusz Maciejewski.
Wydanie I.
Lublin : Makmed, copyright © 2019.

Katalog

28

Wschodnie DNA : przewodnik biznesowy do skutecznego zarządzania pracownikami ze Wschodu / Zbyszek Pawlak, Tomasz Peterman.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog

29

Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie / Bolesław Rafał Kuc, Zbigniew Ścibiorek.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)

Katalog

30

Zioła w medycynie : choroby układu krążenia / Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2019.

Katalog

31

Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 4, Tłumacze narodowych testamentów / Bohdan Urbankowski.
Warszawa : Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego : Wydawnictwo Polskie IHOO, 2017.

Katalog

32

Żywienie młodego sportowca : co jeść, by zostać mistrzem / Justyna Mizera, Krzysztof Mizera.
Łódź : Galaktyka, 2019.

Katalog

33

Żywienie w sporcie / Dan Benardot ; redakcja naukowa wydania polskiego Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Zbigniew Szyguła ; tłumaczenie z języka angielskiego Katarzyna Fijał, Kamil Kowalczyk.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2019.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem