Styczeń 2020

Opis

1

Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / redakcja naukowa Jadwiga Berbeka, Krzysztof Lipecki ; autorzy: Jadwiga Berbeka, Zbigniew Borek, Krzysztof Borodako, Karol Görner, Krzysztof Lipecki, Michał Rudnicki.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
2

Angielski bez tajemnic : 100 pułapek językowych, których unikniesz / Adam Urban.
Wydanie I.
Warszawa : Preston School & Publishing, 2019.

Katalog
3

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych - zmiany, trendy i zasady / Radosław Balkowski.
Wydanie I, stan prawny na dzień: 19 kwietnia 2018 r.
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2018.
(Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Katalog
4

Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski, Wacław Petryński.
Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [ca 2014].
(Krótkie Wykłady)

Katalog
5

Choroba Parkinsona : od mechanizmów do leczenia / Andrzej Friedman redakcja naukowa ; autorzy Andrzej Friedman, Piotr Alster, Agnieszka Drzewińska, Monika Figura, Renata Kowalska-Taczanowska, Dariusz Koziorowski, Łukasz Milanowski, Joanna Samborska-Ćwik, Stanisław Szlufik.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2019.
(Choroby mózgu)

Katalog
6

Czy są jakieś pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
7

Dtv-Atlas Physik. Band 1, Mechanik, Akustik, Thermodynamik, Optik / Hans Breuer ; Graphische Gestaltung der Abbildungen Rosemarie Breuer.
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004.
(Dtv-Atlas ; 3226)

Katalog
8

Dtv-Atlas Physik. Band 2, Elektrizität, Magnetismus, Festkörper, Moderne Physik / Hans Breuer ; Graphische Gestaltung der Abbildungen Rosemarie Breuer.
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.
(Dtv-Atlas ; 3227)

Katalog
9

Dźwięk w filmie : między sztuką a rzemiosłem / Jacek Pająk.
Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Katalog
10

Fotowoltaika : podręcznik dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów / Ryszard Tytko.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2019.

Katalog
11

Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015.

Katalog
12

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych / Monika Kotowska.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
13

Kosmetologia. 1 / Anna Kołodziejczak redakcja naukowa ; autorzy: Barbara Algiert-Zielińska, Mirella Batory, Marcin Błaszczyk, Anna Kołodziejczak (Augustyniak), Agata Markiewicz-Tomczyk, Michał Polguj, Helena Rotsztejn, Renata Sieradzan-Skrzetuska, Ewa Sobolewka, Kamila Zduńska-Pęciak.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
14

Mała anatomia kliniczna / Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki, Ryszard Aleksandrowicz.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
15

Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się / Marzena Żylińska (red.).
Stary Toruń : Edukatorium Marzena Żylińska, 2019.

Katalog
16

Ogrody na Śląsku. T. 1, Od średniowiecza do XVII w. / Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.

Katalog
17

Ogrody na Śląsku. T. 2, Barok / Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.

Katalog
18

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny.
Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

Katalog
19

Polowanie na goryle...czyli nieoczywista medycyna ratunkowa / Maciej Bohatyrewicz, Michał Dudek, Małgorzata Rak.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, © copyright 2019.

Katalog
20

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach.
Warszawa : Difin, 2014.
(Engram)

Katalog
21

Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria i praktyka / Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera.
Warszawa : Difin, 2020.
(Engram)

Katalog
22

Sieci komputerowe dla bystrzaków / Doug Lowe ; tłumaczenie Tadeusz Zawiła, Tomasz Walczak.
Gliwice : Helion SA, copyright © 2019.
(Septem)
(W Prostocie Tkwi Siła)
(Dla Bystrzaków)

Katalog
23

Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu / Michał Biernacki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018.
(Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ; nr 276)

Katalog
24

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1 / Jan Ziobro.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.
(Bezpieczeństwo)

Katalog
25

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2 / Jan Ziobro.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.
(Bezpieczeństwo)

Katalog
26

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania / redakcja Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Katalog
27

Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Katalog
28

Żywe ryby na piasku : poeci londyńskich "Kontynentów" / Jerzy Sikora.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem