Styczeń 2020

Opis

1

Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / redakcja naukowa Jadwiga Berbeka, Krzysztof Lipecki ; autorzy: Jadwiga Berbeka, Zbigniew Borek, Krzysztof Borodako, Karol Görner, Krzysztof Lipecki, Michał Rudnicki.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
2

Angielski bez tajemnic : 100 pułapek językowych, których unikniesz / Adam Urban.
Wydanie I.
Warszawa : Preston School & Publishing, 2019.

Katalog
3

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych - zmiany, trendy i zasady / Radosław Balkowski.
Wydanie I, stan prawny na dzień: 19 kwietnia 2018 r.
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2018.
(Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Katalog
4

Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski, Wacław Petryński.
Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [ca 2014].
(Krótkie Wykłady)

Katalog
5

Choroba Parkinsona : od mechanizmów do leczenia / Andrzej Friedman redakcja naukowa ; autorzy Andrzej Friedman, Piotr Alster, Agnieszka Drzewińska, Monika Figura, Renata Kowalska-Taczanowska, Dariusz Koziorowski, Łukasz Milanowski, Joanna Samborska-Ćwik, Stanisław Szlufik.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2019.
(Choroby mózgu)

Katalog
6

Czy są jakieś pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
7

Dtv-Atlas Physik. Band 1, Mechanik, Akustik, Thermodynamik, Optik / Hans Breuer ; Graphische Gestaltung der Abbildungen Rosemarie Breuer.
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004.
(Dtv-Atlas ; 3226)

Katalog
8

Dtv-Atlas Physik. Band 2, Elektrizität, Magnetismus, Festkörper, Moderne Physik / Hans Breuer ; Graphische Gestaltung der Abbildungen Rosemarie Breuer.
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.
(Dtv-Atlas ; 3227)

Katalog
9

Dźwięk w filmie : między sztuką a rzemiosłem / Jacek Pająk.
Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Katalog
10

Fotowoltaika : podręcznik dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów / Ryszard Tytko.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2019.

Katalog
11

Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015.

Katalog
12

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych / Monika Kotowska.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
13

Kosmetologia. 1 / Anna Kołodziejczak redakcja naukowa ; autorzy: Barbara Algiert-Zielińska, Mirella Batory, Marcin Błaszczyk, Anna Kołodziejczak (Augustyniak), Agata Markiewicz-Tomczyk, Michał Polguj, Helena Rotsztejn, Renata Sieradzan-Skrzetuska, Ewa Sobolewka, Kamila Zduńska-Pęciak.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
14

Mała anatomia kliniczna / Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki, Ryszard Aleksandrowicz.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
15

Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się / Marzena Żylińska (red.).
Stary Toruń : Edukatorium Marzena Żylińska, 2019.

Katalog
16

Ogrody na Śląsku. T. 1, Od średniowiecza do XVII w. / Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.

Katalog
17

Ogrody na Śląsku. T. 2, Barok / Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.

Katalog
18

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny.
Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

Katalog
19

Polowanie na goryle...czyli nieoczywista medycyna ratunkowa / Maciej Bohatyrewicz, Michał Dudek, Małgorzata Rak.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, © copyright 2019.

Katalog
20

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach.
Warszawa : Difin, 2014.
(Engram)

Katalog
21

Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria i praktyka / Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera.
Warszawa : Difin, 2020.
(Engram)

Katalog
22

Sieci komputerowe dla bystrzaków / Doug Lowe ; tłumaczenie Tadeusz Zawiła, Tomasz Walczak.
Gliwice : Helion SA, copyright © 2019.
(Septem)
(W Prostocie Tkwi Siła)
(Dla Bystrzaków)

Katalog
23

Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu / Michał Biernacki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018.
(Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ; nr 276)

Katalog
24

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1 / Jan Ziobro.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.
(Bezpieczeństwo)

Katalog
25

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2 / Jan Ziobro.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.
(Bezpieczeństwo)

Katalog
26

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania / redakcja Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Katalog
27

Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Katalog
28

Żywe ryby na piasku : poeci londyńskich "Kontynentów" / Jerzy Sikora.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog