Luty 2020

Opis

1

Algorytmy Data Science : siedmiodniowy przewodnik / Dávid Natingga ; tłumaczenie: Andrzej Grażyński.
Wydanie II.
Gliwice : Helion, © 2019.

Katalog
2

Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / redakcja naukowa Ewa Miklaszewska.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019.

Katalog
3

Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga ; Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
(Studia Migracyjne)

Katalog
4

Doping w sporcie / redakcja naukowa Andrzej Pokrywka, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Artur Mamcarz.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
5

Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / redakcja naukowa Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019.

Katalog
6

Fizjologia żywienia / redakcja naukowa Hanny Krauss ; autorzy Zuzanna Chęcińska-Maciejewska [i 21 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2019.

Katalog
7

Funkcjonowanie systemu rodzinnego w rodzinach dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry / Barbara Czuba.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
8

Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku / Sebastian Bobowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.
(Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ; nr 277)

Katalog
9

Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.
(Engram)

Katalog
10

Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2019.

Katalog
11

Metodyka przygotowania pracy dyplomowej : poradnik dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie / Wojciech Błażejewski, Eugeniusz Szal.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
12

Metzler Lexikon Englischsprachiger Autorinnen und Autoren / hrsg. Eberhard Kreutzer und Ansgar Nünning.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B.Metzler, 2002.

Katalog
13

Mój wiek XX : 1900-1970 / Olgierd Czerner.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2016.

Katalog
14

Mój wiek XX : 1971-2000 / Olgierd Czerner.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2015.

Katalog
15

Nomadyzm po polsku : szkice o literaturze współczesnej / Stanisław Gawliński.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
16

Programowanie obrabiarek CNC / Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka.
Wydanie IV zmienione i uaktualnione - II wydanie WN PWN.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2020.

Katalog
17

Projektowanie gier 3D : wprowadzenie do technologii DirectX 11 / Frank D. Luna ; [tł. Krzysztof Wołowski].
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.

Katalog
18

Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej / Dominika Mirońska.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016.

Katalog
19

Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
20

Tylko prawda jest ciekawa : o twórczości Józefa Mackiewicza / Adam Fitas.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
21

Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych : III Nyskie Forum Bezpieczeństwa / redakcja Maria Huchrak oraz Tadeusz Iwanek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2019.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem