Luty 2020

Opis

1

Algorytmy Data Science : siedmiodniowy przewodnik / Dávid Natingga ; tłumaczenie: Andrzej Grażyński.
Wydanie II.
Gliwice : Helion, © 2019.

Katalog
2

Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / redakcja naukowa Ewa Miklaszewska.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019.

Katalog
3

Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga ; Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
(Studia Migracyjne)

Katalog
4

Doping w sporcie / redakcja naukowa Andrzej Pokrywka, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Artur Mamcarz.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
5

Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia / redakcja naukowa Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019.

Katalog
6

Fizjologia żywienia / redakcja naukowa Hanny Krauss ; autorzy Zuzanna Chęcińska-Maciejewska [i 21 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2019.

Katalog
7

Funkcjonowanie systemu rodzinnego w rodzinach dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry / Barbara Czuba.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
8

Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku / Sebastian Bobowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.
(Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ; nr 277)

Katalog
9

Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.
(Engram)

Katalog
10

Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2019.

Katalog
11

Metodyka przygotowania pracy dyplomowej : poradnik dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie / Wojciech Błażejewski, Eugeniusz Szal.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
12

Metzler Lexikon Englischsprachiger Autorinnen und Autoren / hrsg. Eberhard Kreutzer und Ansgar Nünning.
Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B.Metzler, 2002.

Katalog
13

Mój wiek XX : 1900-1970 / Olgierd Czerner.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2016.

Katalog
14

Mój wiek XX : 1971-2000 / Olgierd Czerner.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2015.

Katalog
15

Nomadyzm po polsku : szkice o literaturze współczesnej / Stanisław Gawliński.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
16

Programowanie obrabiarek CNC / Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka.
Wydanie IV zmienione i uaktualnione - II wydanie WN PWN.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2020.

Katalog
17

Projektowanie gier 3D : wprowadzenie do technologii DirectX 11 / Frank D. Luna ; [tł. Krzysztof Wołowski].
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.

Katalog
18

Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej / Dominika Mirońska.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016.

Katalog
19

Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
20

Tylko prawda jest ciekawa : o twórczości Józefa Mackiewicza / Adam Fitas.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
21

Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych : III Nyskie Forum Bezpieczeństwa / redakcja Maria Huchrak oraz Tadeusz Iwanek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2019.

Katalog