Lipiec 2020

Opis

1

100 kontroli z archiwum NIK : praca zbiorowa / pod redakcją Doroty Bernhardt-Kowalskiej, Piotra Chojnackiego, Ryszarda Szyca.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej, 2018.

Katalog
2

Dramaty wybrane / Marek Kochan ; wstęp Kalina Zalewska.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
3

Grundbegriffe der Theologie / Matthias Viertel (Hrsg.).
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.
(dtv ; 34256)

Katalog
4

Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz ; przy współudz. Hanny Golasz-Szołomickiej.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.

Katalog
5

Harmonic experience : tonal harmony from its natural origins to its modern expression / W.A. Mathieu.
Rochester, Vermont : Inner Traditions, cop. 1997.

Katalog
6

How to Speak Any Language Fluently : Fun, stimulating and effective methods to help anyone learn languages faster / Alex Rawlings.
London : Robinson, an imprint of Little, Brown Book Group, 2017.

Katalog
7

Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w transplantologii / redakcja naukowa Marta Kotomska, Edyta Karpeta, Roman Danielewicz ; wydawca: Anna Plewa.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
8

Internet rzeczy / Marcin Sikorski ; redakcja naukowa Adam Roman.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
(Real IT World ; 1/2020)

Katalog
9

Jakże samotny na niepewnej drodze! : o tłumaczeniach literatury polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
10

Mikrobiota przewodu pokarmowego / redakcja naukowa Anatol Panasiuk ; autorzy Anatol Panasiuk, Joanna Kowalińska.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
11

Mózg : starzenie się i neurodegeneracja / Janusz Błaszczyk.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.

Katalog
12

Podologia : podręcznik dla studentów medycyny, podologii i kosmetologii / redakcja: Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Wacław Kuczmik ; redakcja merytoryczna: Krzysztof Ziaja.
Gdańsk : Via Medica, 2020.

Katalog
13

Podręcznik użytkownika BSP. 1, Zasady wykonywania lotów VLOS / Damian Wierzbicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
14

Podręcznik użytkownika BSP. 2, Bezzałogowe statki powietrzne w bezpieczeństwie wewnętrznym / Damian Wierzbicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
15

Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak.
Wydanie I.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
16

Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym : pozytywny wymiar kooperacji negatywnej / Rafał Kwasiński.
Wydanie I.
Warszawa : Difin SA, copyright 2019.

Katalog
17

Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ / Piotr Uhma.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018.

Katalog
18

Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury / Marta Woźniak-Zapór, Kinga Sorkowska-Cieślak.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018.

Katalog
19

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2020.

Katalog
20

Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / pod redakcją Romana Fedana, Krzysztofa Rejmana, Dariusza Kłaka.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania, ISSN 2300-5157 ; nr 13)

Katalog
21

Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce / redakcja naukowa Maciej Tażbirek, Władysław Pierzchała.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
22

Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania : rynek - ryzyko - procedury / Anna Motylska-Kuźma.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

Katalog
23

Zespół urazowy w praktyce / redakcja naukowa Krzysztof Karwan, Przemysław Guła, Małgorzata Rak ; autorzy Krzysztof Karwan [i 15 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem