Lipiec 2020

Opis

1

100 kontroli z archiwum NIK : praca zbiorowa / pod redakcją Doroty Bernhardt-Kowalskiej, Piotra Chojnackiego, Ryszarda Szyca.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej, 2018.

Katalog
2

Dramaty wybrane / Marek Kochan ; wstęp Kalina Zalewska.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
3

Grundbegriffe der Theologie / Matthias Viertel (Hrsg.).
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.
(dtv ; 34256)

Katalog
4

Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz ; przy współudz. Hanny Golasz-Szołomickiej.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.

Katalog
5

Harmonic experience : tonal harmony from its natural origins to its modern expression / W.A. Mathieu.
Rochester, Vermont : Inner Traditions, cop. 1997.

Katalog
6

How to Speak Any Language Fluently : Fun, stimulating and effective methods to help anyone learn languages faster / Alex Rawlings.
London : Robinson, an imprint of Little, Brown Book Group, 2017.

Katalog
7

Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w transplantologii / redakcja naukowa Marta Kotomska, Edyta Karpeta, Roman Danielewicz ; wydawca: Anna Plewa.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
8

Internet rzeczy / Marcin Sikorski ; redakcja naukowa Adam Roman.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
(Real IT World ; 1/2020)

Katalog
9

Jakże samotny na niepewnej drodze! : o tłumaczeniach literatury polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
10

Mikrobiota przewodu pokarmowego / redakcja naukowa Anatol Panasiuk ; autorzy Anatol Panasiuk, Joanna Kowalińska.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
11

Mózg : starzenie się i neurodegeneracja / Janusz Błaszczyk.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.

Katalog
12

Podologia : podręcznik dla studentów medycyny, podologii i kosmetologii / redakcja: Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Wacław Kuczmik ; redakcja merytoryczna: Krzysztof Ziaja.
Gdańsk : Via Medica, 2020.

Katalog
13

Podręcznik użytkownika BSP. 1, Zasady wykonywania lotów VLOS / Damian Wierzbicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
14

Podręcznik użytkownika BSP. 2, Bezzałogowe statki powietrzne w bezpieczeństwie wewnętrznym / Damian Wierzbicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
15

Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak.
Wydanie I.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
16

Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym : pozytywny wymiar kooperacji negatywnej / Rafał Kwasiński.
Wydanie I.
Warszawa : Difin SA, copyright 2019.

Katalog
17

Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ / Piotr Uhma.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018.

Katalog
18

Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury / Marta Woźniak-Zapór, Kinga Sorkowska-Cieślak.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018.

Katalog
19

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2020.

Katalog
20

Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / pod redakcją Romana Fedana, Krzysztofa Rejmana, Dariusza Kłaka.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania, ISSN 2300-5157 ; nr 13)

Katalog
21

Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce / redakcja naukowa Maciej Tażbirek, Władysław Pierzchała.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Katalog
22

Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania : rynek - ryzyko - procedury / Anna Motylska-Kuźma.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

Katalog
23

Zespół urazowy w praktyce / redakcja naukowa Krzysztof Karwan, Przemysław Guła, Małgorzata Rak ; autorzy Krzysztof Karwan [i 15 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019.

Katalog