Sierpień 2020

Opis

1

Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście : pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni / przedmowa Roman Zwiercan ; wstęp Artur Adamski.
Gdynia : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Katalog
2

Architektura proekologiczna : rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze / Katarzyna Banasik-Petri.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018.

Katalog
3

Badania kardiologiczne sportowców amatorów / redakcja naukowa Renata Główczyńska, Anna Turska-Kmieć, Andrzej Folga.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
(dtv ; 34256)

Katalog
4

Charakterystyka obiektów imprez masowych : aspekt modeli ekonomicznych i bezpieczeństwa / Joanna Jedel, Józef Zawadzki, Grzegorz Pietrek.
Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2019.

Katalog
5

Choroby nerek : kompendium / redakcja naukowa Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
6

Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes : der Wortschatz des 8. Jahrhunderts (und früherer Quellen) : (Titelabkürzung: ChWdW8) / Elmar Seebold ; bearb. von Elmar Seebold unter Mitarb. von Brigitte Bulitta [et al.].
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2001.

Katalog
7

CPE use of English : student's book / Virginia Evans.
5th impr.
Newbury : Express Pubishing, 2018.

Katalog
8

Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba.
Wydanie III.
Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019.

Katalog
9

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Katalog
10

Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym : na przykładzie regionu opolskiego / Romuald Jończy ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015.

Katalog
11

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : założenia, doświadczenia, rekomendacje / Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016.

Katalog
12

Enzymologia : podstawy / Sławomir Strumiło, Adam Tylicki.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

Katalog
13

Grzyby w budynkach : zagrożenia, ochrona, usuwanie / Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Katalog
14

Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.

Katalog
15

Hyper aged Japan / Rajmund Mydel.
Kraków : AFM Publishing House, 2017.

Katalog
16

Instrumentarium i techniki zabiegów chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej / redakcja naukowa Aldona Michalak, Marta Kotomska, Roman Danielewicz ; autorzy Beata Błaszczyk [i 20 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
17

"Jadąc do ciebie": szkice o poezji Jacka Podsiadły / Tomasz Dalasiński.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
18

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 6 / pod redakcją Jacka Biernackiego i Bogusława Kubisza.
Warszawa : Wydawnictwo Bellona ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Emowie, 2019.
(Biblioteka "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" ; 13)

Katalog
19

Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl ; przełożyła Barbara Ilkosz.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.

Katalog
20

Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / redakcja naukowa Bogusław Fiedor ; [recenzenci Witold Kwaśnicki, Jerzy Wilkin].
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015.

Katalog
21

Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym / Joanna Konarska.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.

Katalog
22

Obszar swobody w rachunkowości / Anna Staszel.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
23

Ocalone, nieuśmierzone... : o twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Jolanta Nawrot, Wiesław Ratajczak.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
24

Podręcznik użytkownika BSP. 3, Bezzałogowe statki powietrzne w architekturze / Anna Fryśkowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
25

Podręcznik użytkownika BSP. 6, Bezzałogowe statki powietrzne w inżynierii produkcji / Michał Kędzierski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
26

Podstawy leczenia żywieniowego / Mikołaj Spodaryk.
Wydanie I.
Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Scientifica, 2019.

Katalog
27

Profilaktyka wobec wyzwań współczesności i przyszłości : praca zbiorowa ze studentami II roku kierunku pedagogika drugiego stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu / redakcja Joanna Inglot-Kulas.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
28

Die Rolle der deutschen Minderheit in Bezug auf die sozialwirtschaftliche Entwicklung der Oppelner Region : Ausgewählte Fragen und Aspekte / Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska ; Übersetzung David Skrabania.
Dresden ; Gleiwitz : Haus der Deutsch-Polonischen Zusammmenarbeit, 2018.

Katalog
29

Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie drugiej wojny światowej : historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. T. 1 / Mieczysław Samborski.
Warszawa : Wydawnictwo Polityka Polska, 2018.

Katalog
30

Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie drugiej wojny światowej : historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. T. 2 / Mieczysław Samborski.
Warszawa : Wydawnictwo Polityka Polska, 2018.

Katalog
31

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. / [dok. oprac. zespół red. w składzie Karina Bedrunka et al.] ; Samorząd Województwa Opolskiego.
Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 2013.

Katalog
32

Unia Lubelska : twór niedoskonały / Wojciech Górski.
Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2019.

Katalog
33

Wambierzyce na Jakubowym Szlaku : 800 lecie : 1218-2018 / Konrad Kazimierz Czapliński ; tłumaczenie na język czeski Vera Kopecka.
Dzierżoniów : "Edytor" Drukarnia-Wydawnictwo, [około 2018].

Katalog
34

Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki / Grażyna Wojtkowska-Łodej, Andrzej T. Szablewski, Tomasz Motowidlak.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem