Sierpień 2020

Opis

1

Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście : pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni / przedmowa Roman Zwiercan ; wstęp Artur Adamski.
Gdynia : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Katalog
2

Architektura proekologiczna : rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze / Katarzyna Banasik-Petri.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018.

Katalog
3

Badania kardiologiczne sportowców amatorów / redakcja naukowa Renata Główczyńska, Anna Turska-Kmieć, Andrzej Folga.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
(dtv ; 34256)

Katalog
4

Charakterystyka obiektów imprez masowych : aspekt modeli ekonomicznych i bezpieczeństwa / Joanna Jedel, Józef Zawadzki, Grzegorz Pietrek.
Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2019.

Katalog
5

Choroby nerek : kompendium / redakcja naukowa Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
6

Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes : der Wortschatz des 8. Jahrhunderts (und früherer Quellen) : (Titelabkürzung: ChWdW8) / Elmar Seebold ; bearb. von Elmar Seebold unter Mitarb. von Brigitte Bulitta [et al.].
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2001.

Katalog
7

CPE use of English : student's book / Virginia Evans.
5th impr.
Newbury : Express Pubishing, 2018.

Katalog
8

Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba.
Wydanie III.
Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019.

Katalog
9

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Katalog
10

Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym : na przykładzie regionu opolskiego / Romuald Jończy ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015.

Katalog
11

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : założenia, doświadczenia, rekomendacje / Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016.

Katalog
12

Enzymologia : podstawy / Sławomir Strumiło, Adam Tylicki.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

Katalog
13

Grzyby w budynkach : zagrożenia, ochrona, usuwanie / Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Katalog
14

Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.

Katalog
15

Hyper aged Japan / Rajmund Mydel.
Kraków : AFM Publishing House, 2017.

Katalog
16

Instrumentarium i techniki zabiegów chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej / redakcja naukowa Aldona Michalak, Marta Kotomska, Roman Danielewicz ; autorzy Beata Błaszczyk [i 20 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
17

"Jadąc do ciebie": szkice o poezji Jacka Podsiadły / Tomasz Dalasiński.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Pana Cogito)

Katalog
18

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 6 / pod redakcją Jacka Biernackiego i Bogusława Kubisza.
Warszawa : Wydawnictwo Bellona ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Emowie, 2019.
(Biblioteka "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" ; 13)

Katalog
19

Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl ; przełożyła Barbara Ilkosz.
Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.

Katalog
20

Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / redakcja naukowa Bogusław Fiedor ; [recenzenci Witold Kwaśnicki, Jerzy Wilkin].
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015.

Katalog
21

Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym / Joanna Konarska.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.

Katalog
22

Obszar swobody w rachunkowości / Anna Staszel.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
23

Ocalone, nieuśmierzone... : o twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Jolanta Nawrot, Wiesław Ratajczak.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
24

Podręcznik użytkownika BSP. 3, Bezzałogowe statki powietrzne w architekturze / Anna Fryśkowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
25

Podręcznik użytkownika BSP. 6, Bezzałogowe statki powietrzne w inżynierii produkcji / Michał Kędzierski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
26

Podstawy leczenia żywieniowego / Mikołaj Spodaryk.
Wydanie I.
Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Scientifica, 2019.

Katalog
27

Profilaktyka wobec wyzwań współczesności i przyszłości : praca zbiorowa ze studentami II roku kierunku pedagogika drugiego stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu / redakcja Joanna Inglot-Kulas.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
28

Die Rolle der deutschen Minderheit in Bezug auf die sozialwirtschaftliche Entwicklung der Oppelner Region : Ausgewählte Fragen und Aspekte / Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska ; Übersetzung David Skrabania.
Dresden ; Gleiwitz : Haus der Deutsch-Polonischen Zusammmenarbeit, 2018.

Katalog
29

Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie drugiej wojny światowej : historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. T. 1 / Mieczysław Samborski.
Warszawa : Wydawnictwo Polityka Polska, 2018.

Katalog
30

Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie drugiej wojny światowej : historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. T. 2 / Mieczysław Samborski.
Warszawa : Wydawnictwo Polityka Polska, 2018.

Katalog
31

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. / [dok. oprac. zespół red. w składzie Karina Bedrunka et al.] ; Samorząd Województwa Opolskiego.
Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 2013.

Katalog
32

Unia Lubelska : twór niedoskonały / Wojciech Górski.
Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2019.

Katalog
33

Wambierzyce na Jakubowym Szlaku : 800 lecie : 1218-2018 / Konrad Kazimierz Czapliński ; tłumaczenie na język czeski Vera Kopecka.
Dzierżoniów : "Edytor" Drukarnia-Wydawnictwo, [około 2018].

Katalog
34

Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki / Grażyna Wojtkowska-Łodej, Andrzej T. Szablewski, Tomasz Motowidlak.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018.

Katalog