Luty 2021

Opis

1

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 8 / pod redakcją Izabeli Uchmanowicz, Moniki Przestrzelskiej i Piotra Jerzego Gurowca.
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2020.

Katalog
2

Bezpieczeństwo transportu morskiego / Ryszard K. Miler.
Warszawa : PWN, cop. 2015.

Katalog
3

Choroby tarczycy u mężczyzn / pod redakcją Marka Ruchały.
Wydanie I.
Poznań : Termedia, 2019.

Katalog
4

Chrapanie i bezdechy : diagnostyka i leczenie / Ewa Olszewska.
Warszawa : MediPage, 2019.

Katalog
5

CPN : znak, identyfikacja, historia = CPN : logo, identity, history / Patryk Hardziej ; tłumaczenie = translation Maria M. Piechaczek-Borkowska, Michał Szymonik.
Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2019.

Katalog
6

Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2019.

Katalog
7

Ekonometria / Welfe.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © 2018.

Katalog
8

Fast food : teacher's guide / Alan Seymour, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
9

Fast food : [student's book]. Book 1-3 / Alan Seymour, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
10

Interakcje leków z pożywieniem / redaktor naukowy Zofia Zachwieja ; redaktor prowadzący Paweł Paśko ; [autorzy : Jadwiga Biernat, Maria Halina Borawska, Joanna Chłopicka, Renata Markiewicz-Żukowska, Marta Michalak, Regina Olędzka, Paweł Paśko, Jadwiga Piotrowicz, Aneta Tarnowska, Zofia Zachwieja].
Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2016.

Katalog
11

Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata / redakcja naukowa Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak ; autorzy Urszula Ambroziak [i 55 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
12

Krótka historia architektury : kieszonkowy przewodnik po stylach, budowlach, elementach i materiałach / Susie Hodge ; tłumaczenie Jerzy Malinowski.
Wydanie 1.
Warszawa : Almapress, © 2019.

Katalog
13

Language practice for advanced : English grammar and vocabulary : with key / Michael Vince.
4th ed.
London : Macmillan Education, 2014.

Katalog
14

Metody szacowania wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz inwestycyjnej dla różnych rodzajów nieruchomości / Marek Banaś, Józef Czaja, Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018.

Katalog
15

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc.
Wydanie I.
Kraków : Impuls, 2018.

Katalog
16

Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce / Marek Gaworski.
Wydanie I.
Warszawa : Arkady, 2019.

Katalog
17

Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 : sto lat troski o państwo / pod redakcją Danuty Bolikowskiej ; wybór tekstów Danuta Bolikowska, Adam Safaryjski.
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

Katalog
18

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak.
Wydanie III zmienione, uzupełnione i uaktualnione.
Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.

Katalog
19

Niebezpieczne kosmetyki : jak uniknąć nowotworów, bezpłodności, chorób tarczycy, przedwczesnego starzenia i innych dolegliwości / Marion Schimmelpfennig ; tłumaczenie Aneta Trybulska.
Wydanie I.
Białystok : Vital Gwarancja Zdrowia, 2019.

Katalog
20

"Nuta autobiograficzna" : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Magdalena Śniedziewska.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
21

O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod redakcją Janusza Wojtyczy.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.

Katalog
22

Paramedics : teacher's guide / Jenny Dooley, Alisha Clark.
Newbury : Express Publishing, 2017.
(Career Paths)

Katalog
23

Pielęgnowanie pacjentki w wybranych procedurach w ginekologii : podręcznik dla studentów na kierunkach: Położnictwo i Pielęgniarstwo / Agnieszka Strama, Anna Jaros, Magdalena Milan.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2020.

Katalog
24

Pilates w rehabilitacji / Samantha Wood ; redakcja naukowa wydania polskiego Piotr Majcher, Michał Ginszt ; tłumaczenie z języka angielskiego Marcin Pustkowski.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2020.

Katalog
25

Podręcznik użytkownika BSP. 5, Bezzałogowe statki powietrzne w informatyce-cyfrowe przetwarzanie obrazów / Michał Kędzierski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
26

Postępowanie ortopedyczne w chorobach biodra i miednicy / Scott W. Cheatham, Morey J. Kolber, redakcja wydania polskiego Wojciech J. Marczyński ; autorzy: Darla Bowen Cathcart, Whitney Chambers, Scott W. Cheatham, Keelan Enseki, Alicia Fernandez-Fernandez, Fran Guardo, William J. Hanney, Aimie F. Kachingwe, Dave Kohlrieser, Morey J. Kolber, Peter Aaron Sprague, Melissa Moran Tovin ; tłumaczenie z języka angielskiego : Paweł Bartosz, Bartosz Gaj, Michał Ignarski, Maciej Kogut, Andrzej Kolbuszewski, Julia Macias, Marcin Para, Rafał Śmietana, Mirosław Trzaska.
Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019.

Katalog
27

Projektowanie i eksploatacja maszyn roboczych / redakcja naukowa Marta Kurek, Tadeusz Łagoda.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2019.
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 515)

Katalog
28

Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego / Maciej Mrozowski.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2020.

Katalog
29

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń / redakcja naukowa Arkadiusz Trzos.
Katowice : Elamed Media Group, 2019.

Katalog
30

Refaktoryzacja : ulepszanie struktury istniejącego kodu / Martin Fowler we współpracy z Kentem Beckiem, tłumaczenie Andrzej Watrak, z wykorzystaniem fragmentów książki: Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu, w tłumaczeniu Justyny Walkowskiej.
Gliwice : Helion SA, copyright 2019.

Katalog
31

Rysunek architektoniczny w praktyce : czyli jak patrzeć ze zrozumieniem / Radosław Jan Balcerzak, Mirosław Orzechowski, Joanna Pętkowska-Hankel, Michał Suffczyński, Adam Sufliński, Tomasz Trzupek.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2019.

Katalog
32

Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 1, Pierwiastki i związki nieorganiczne / Aleksander Kołodziejczyk.
Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz : Instytut Technologii Eksploatacji, copyright © 2019.

Katalog
33

Szkoła na saksofon / Tadeusz Hejda.
Wyd. 17.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2011.

Katalog
34

Termodynamika / Jan Szargut.
Wyd. 7 popr., 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Katalog
35

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej / Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin SA, 2020.

Katalog
36

Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
37

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych : XXII konferencja / redakcja naukowa Janusz Wątroba.
Kraków : StatSoft Polska, 2018.

Katalog
38

Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi / redakcja naukowa Anna Jeznach-Steinhagen ; autorzy: Iwona Boniecka [i 17 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem