Luty 2021

Opis

1

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 8 / pod redakcją Izabeli Uchmanowicz, Moniki Przestrzelskiej i Piotra Jerzego Gurowca.
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2020.

Katalog
2

Bezpieczeństwo transportu morskiego / Ryszard K. Miler.
Warszawa : PWN, cop. 2015.

Katalog
3

Choroby tarczycy u mężczyzn / pod redakcją Marka Ruchały.
Wydanie I.
Poznań : Termedia, 2019.

Katalog
4

Chrapanie i bezdechy : diagnostyka i leczenie / Ewa Olszewska.
Warszawa : MediPage, 2019.

Katalog
5

CPN : znak, identyfikacja, historia = CPN : logo, identity, history / Patryk Hardziej ; tłumaczenie = translation Maria M. Piechaczek-Borkowska, Michał Szymonik.
Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2019.

Katalog
6

Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2019.

Katalog
7

Ekonometria / Welfe.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © 2018.

Katalog
8

Fast food : teacher's guide / Alan Seymour, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
9

Fast food : [student's book]. Book 1-3 / Alan Seymour, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
10

Interakcje leków z pożywieniem / redaktor naukowy Zofia Zachwieja ; redaktor prowadzący Paweł Paśko ; [autorzy : Jadwiga Biernat, Maria Halina Borawska, Joanna Chłopicka, Renata Markiewicz-Żukowska, Marta Michalak, Regina Olędzka, Paweł Paśko, Jadwiga Piotrowicz, Aneta Tarnowska, Zofia Zachwieja].
Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2016.

Katalog
11

Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata / redakcja naukowa Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak ; autorzy Urszula Ambroziak [i 55 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
12

Krótka historia architektury : kieszonkowy przewodnik po stylach, budowlach, elementach i materiałach / Susie Hodge ; tłumaczenie Jerzy Malinowski.
Wydanie 1.
Warszawa : Almapress, © 2019.

Katalog
13

Language practice for advanced : English grammar and vocabulary : with key / Michael Vince.
4th ed.
London : Macmillan Education, 2014.

Katalog
14

Metody szacowania wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz inwestycyjnej dla różnych rodzajów nieruchomości / Marek Banaś, Józef Czaja, Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018.

Katalog
15

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc.
Wydanie I.
Kraków : Impuls, 2018.

Katalog
16

Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce / Marek Gaworski.
Wydanie I.
Warszawa : Arkady, 2019.

Katalog
17

Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 : sto lat troski o państwo / pod redakcją Danuty Bolikowskiej ; wybór tekstów Danuta Bolikowska, Adam Safaryjski.
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

Katalog
18

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak.
Wydanie III zmienione, uzupełnione i uaktualnione.
Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.

Katalog
19

Niebezpieczne kosmetyki : jak uniknąć nowotworów, bezpłodności, chorób tarczycy, przedwczesnego starzenia i innych dolegliwości / Marion Schimmelpfennig ; tłumaczenie Aneta Trybulska.
Wydanie I.
Białystok : Vital Gwarancja Zdrowia, 2019.

Katalog
20

"Nuta autobiograficzna" : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Magdalena Śniedziewska.
Wydanie I.
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019.
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")

Katalog
21

O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod redakcją Janusza Wojtyczy.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.

Katalog
22

Paramedics : teacher's guide / Jenny Dooley, Alisha Clark.
Newbury : Express Publishing, 2017.
(Career Paths)

Katalog
23

Pielęgnowanie pacjentki w wybranych procedurach w ginekologii : podręcznik dla studentów na kierunkach: Położnictwo i Pielęgniarstwo / Agnieszka Strama, Anna Jaros, Magdalena Milan.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2020.

Katalog
24

Pilates w rehabilitacji / Samantha Wood ; redakcja naukowa wydania polskiego Piotr Majcher, Michał Ginszt ; tłumaczenie z języka angielskiego Marcin Pustkowski.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2020.

Katalog
25

Podręcznik użytkownika BSP. 5, Bezzałogowe statki powietrzne w informatyce-cyfrowe przetwarzanie obrazów / Michał Kędzierski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
26

Postępowanie ortopedyczne w chorobach biodra i miednicy / Scott W. Cheatham, Morey J. Kolber, redakcja wydania polskiego Wojciech J. Marczyński ; autorzy: Darla Bowen Cathcart, Whitney Chambers, Scott W. Cheatham, Keelan Enseki, Alicia Fernandez-Fernandez, Fran Guardo, William J. Hanney, Aimie F. Kachingwe, Dave Kohlrieser, Morey J. Kolber, Peter Aaron Sprague, Melissa Moran Tovin ; tłumaczenie z języka angielskiego : Paweł Bartosz, Bartosz Gaj, Michał Ignarski, Maciej Kogut, Andrzej Kolbuszewski, Julia Macias, Marcin Para, Rafał Śmietana, Mirosław Trzaska.
Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019.

Katalog
27

Projektowanie i eksploatacja maszyn roboczych / redakcja naukowa Marta Kurek, Tadeusz Łagoda.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2019.
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 515)

Katalog
28

Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego / Maciej Mrozowski.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2020.

Katalog
29

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń / redakcja naukowa Arkadiusz Trzos.
Katowice : Elamed Media Group, 2019.

Katalog
30

Refaktoryzacja : ulepszanie struktury istniejącego kodu / Martin Fowler we współpracy z Kentem Beckiem, tłumaczenie Andrzej Watrak, z wykorzystaniem fragmentów książki: Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu, w tłumaczeniu Justyny Walkowskiej.
Gliwice : Helion SA, copyright 2019.

Katalog
31

Rysunek architektoniczny w praktyce : czyli jak patrzeć ze zrozumieniem / Radosław Jan Balcerzak, Mirosław Orzechowski, Joanna Pętkowska-Hankel, Michał Suffczyński, Adam Sufliński, Tomasz Trzupek.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2019.

Katalog
32

Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 1, Pierwiastki i związki nieorganiczne / Aleksander Kołodziejczyk.
Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz : Instytut Technologii Eksploatacji, copyright © 2019.

Katalog
33

Szkoła na saksofon / Tadeusz Hejda.
Wyd. 17.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2011.

Katalog
34

Termodynamika / Jan Szargut.
Wyd. 7 popr., 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Katalog
35

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej / Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin SA, 2020.

Katalog
36

Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
37

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych : XXII konferencja / redakcja naukowa Janusz Wątroba.
Kraków : StatSoft Polska, 2018.

Katalog
38

Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi / redakcja naukowa Anna Jeznach-Steinhagen ; autorzy: Iwona Boniecka [i 17 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog