Marzec 2021

Opis

1

Architektura w Polsce 1945-1989 / Anna Cymer.
Wydanie II poprawione.
Warszawa : Centrum Architektury : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019.

Katalog
2

Atlas anatomii człowieka / Frank Henry Netter ; [red. konsult. Jennifer K. Brueckner et al.].
Wyd. 2 pol., dodr. / tł. i red. Kazimierz S. Jędrzejewski i Witold Woźniak.
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009.

Katalog
3

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie : podmiotowe i przedmiotowe / redakcja naukowa Danuta Dyk ; autorzy Edyta K. Cudak [i 6 pozostałych].
Wydanie II zmienione i uzupełnione.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
4

Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna / Michał Brzeziński ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski.
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019.

Katalog
5

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Zięba.
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018.

Katalog
6

BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study / Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki.
Wydanie I - 5 dodruk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Katalog
7

Chemical engineering : [student's book]. Book 1-3 / Elizabeth Norton, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
8

Chemical engineering : teacher's guide / Elizabeth Norton, Jenny Dooley.
Newbury : Express Publishing, 2019.
(Career Paths)

Katalog
9

Czerniak : współczesne podejście / redakcja naukowa Piotr Rutkowski.
Wydanie 1.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
(W Gabinecie Lekarza Specjalisty: onkologia ; 1(2)/2019)

Katalog
10

Diagnostyka laboratoryjna chorób reumatycznych : wybrane zagadnienia. T. 1 / redakcja naukowa Katarzyna Fischer, Marek Brzosko.
Wydanie II zmienione i uzupełnione.
Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019.

Katalog
11

Diagnostyka laboratoryjna chorób reumatycznych : wybrane zagadnienia. T. 2 / redakcja naukowa Katarzyna Fischer, Marek Brzosko.
Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019.

Katalog
12

Edukacyjne wyzwania w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa: Mieczysław Dudek, Wojciech Błażejewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.
(Edukacja, Terapia, Opieka, ISSN 2658-0071 ; t. 1)

Katalog
13

Einführung in die Textlinguistik / Monika Schwarz-Friesel, Manfred Consten.
Darmstadt : WBG (Wissenschaftliche Buchgeselschaft), cop. 2014.
(Einführung Germanistik)

Katalog
14

Finanse jednostek organizacyjnych / pod redakcją Ryszarda Pukały, Marka Uryniaka.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania, ISSN 2300-5157 ; nr 14)

Katalog
15

Fotogrametria / Zdzisław Kurczyński.
Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.

Katalog
16

Gdzie są architektki? / Despina Stratigakos ; przełożyła: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska.
Wydanie I.
Warszawa : Centrum Architektury, 2019.

Katalog
17

Geometria w projektowaniu : studia z proporcji i kompozycji / Kimberly Elam ; tłumaczenie Magdalena Komorowska.
Wydanie pierwsze.
Kraków : d2d.pl, 2019.

Katalog
18

Informacja na rynku usług finansowych / redakcja naukowa Edyta Rutkowska-Tomaszewska ; autorzy: Edyta Rutkowska-Tomaszewska [i 22 pozostałych].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © 2019.

Katalog
19

Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine / redakcja / editors Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Małgorzata Dziechciaż, Barbara Stawarz, Alicja Kłos.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018.

Katalog
20

Konsultacje społeczne : 24 inspiracje z Warszawy / redakcja merytoryczna: Anna Petroff-Skiba.
Warszawa : Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 2019.

Katalog
21

Lit : niezwykły lek w psychiatrii / Janusz Rybakowski.
Wydanie I.
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2019. -

Katalog
22

Miejsca wykonywanych wyroków śmierci : kaci aparatu bezpieczeństwa na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956 / Dariusz Jacek Fudali.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.

Katalog
23

Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego / Alicja Dolińska, Romuald Jończy, Przemysław Śleszyński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020.

Katalog
24

Padaczka u osób starszych / redakcja naukowa Joanna Jędrzejczak, Beata Majkowska-Zwolińska.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
25

Podręcznik użytkownika BSP. 4, Bezzałogowe statki powietrzne w ratownictwie medycznym / Anna Fryśkowska, Dymitr Książek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2020.

Katalog
26

Podróż zimowa Schuberta : anatomia obsesji / Ian Bostridge ; przekład Szymon Żuchowski ; przekład cyklu wierszy Wilhelma Müllera "Podróż zimowa" Jacek Dehnel.
Wydanie I.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2019.

Katalog
27

Praxis der Übersetzens polnisch-deutsch, deutsch-polnisch : mit Übungen, Kommentaren und Fehleranalysen / von Grażyna Milińska.
München : Oldenbourg Verlag, cop. 2011.

Katalog
28

Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa : konteksty antropologiczno-filozoficzne / Andrzej Bałandynowicz.
3. wydanie.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Katalog
29

Produkty nowej generacji : wybrane zagadnienia / pod redakcją Aleksandry Badory, Leszka Woźniaka.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2019.

Katalog
30

Psychiatria / Piotr Gałecki, Agata Szulc.
Dodruk.
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2020.

Katalog
31

Raspberry Pi : receptury / Simon Monk ; przekład Anna Mizerska, Konrad Matuk.
Gliwice : Helion, copyright © 2020.

Katalog
32

Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

Katalog
33

Zarządzanie wartością i wycena marki : jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek.
Wydanie I.
Warszawa : CeDeWu, 2019.

Katalog
34

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych : XXIII konferencja / redakcja naukowa: Janusz Wątroba.
Kraków : StatSoft Polska, 2019.

Katalog
35

Zdrowe kolana : trening funkcjonalny stawów kolanowych / Joachim Merk, Thomas Horstmann ; redakcja merytoryczna pierwszego wydania polskiego Paweł Posłuszny ; tłumaczenie: Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz.
Wydanie pierwsze polskie.
Wrocław : MedPharm Polska, © 2021.

Katalog
36

Zioła w medycynie : choroby skóry, włosów i paznokci. T. 1, Choroby zakaźne, choroby o podłożu alergicznym, choroby grudkowo-złuszczające, choroby naczyniowe, zaburzenia barwnikowe, choroby gruczołów łojowych i potowych / redakcja naukowa: Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
37

Zioła w medycynie : choroby skóry, włosów i paznokci. T. 2, Choroby włosów i paznokci, uszkodzenia skóry, inne choroby skóry, składniki naturalne wpływające na stan skóry, zioła w psychodermatologii / redakcja naukowa: Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Katalog
38

Żywienie w chorobach nowotworowych / redakcja naukowa Andrzej W. Szawłowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Piotr Paluszkiewicz, Maciej Słodkowski, Jacek Sobocki.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL, 2020.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem