Czerwiec 2021

Opis

1

Almanach broni światowej : przewodnik po ponad 600 typach różnego rodzaju sprzętu wojskowego / tł. z ang. Jerzy Markowski.
Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1997.

Katalog
2

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa : płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza / redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.

Katalog
3

Andrologia : zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii / redakcja naukowa Jolanta Słowikowska-Hilczer ; autorzy Jolanta Słowikowska-Hilczer [i 59 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, copyright © 2021.

Katalog
4

Blok operacyjny XXI wieku : organizacja i funkcjonowanie / pod redakcją Marka Piotrowskiego.
Katowice : Elamed Media Group, 2020.
(Ogólnopolski Przegląd Medyczny)

Katalog
5

Blondynka na językach : hiszpański europejski / Beata Pawlikowska.
Warszawa : Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2011.

Katalog
6

C# 8.0 Programowanie : tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych / Ian Griffiths, przekład : Piotr Rajca.
Gliwice : Helion, copyright 2020.

Katalog
7

Choroby laryngologiczne u dzieci / redakcja naukowa Beata Zielnik-Jurkiewicz.
Wydanie II.
Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020.

Katalog
8

Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przełożył Andrzej Lipiński.
Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013.
(Kontrasty i Kontrowersje)

Katalog
9

Elsevier essentials : choroby otępienne / Ansgar Felbecker, Volker Limmroth, Barbara Tettenborn (red.) ; współpraca: Claudio Bassetti [i 19 pozostałych] ; tłumaczenie z języka niemieckiego Katarzyna Zaręba.
I wydanie polskie / redakcja naukowa Konrad Rejdak.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2020.
(Elsevier Essentials)

Katalog
10

Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego / redakcja naukowa Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

Katalog
11

Globalne problemy lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem / redakcja naukowa Krzysztof Kociubiński, Elżbieta Szyszlak.
Wydanie 1.
Warszawa : Difin, 2020.

Katalog
12

Immunologiczne choroby skóry / Anna Pituch-Noworolska.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.

Katalog
13

Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.

Katalog
14

Nanomateriały węglowe w technologii elektroniki drukowanej / Marcin Słoma.
Wydanie I.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

Katalog
15

Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska ; [recenzent Czesław Karolak].
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Katalog
16

Nowa dieta przeciwnowotworowa : zatrzymaj gen raka / Johannes F. Coy ; tłumaczenie z języka niemieckiego Magdalena Kaczmarek.
Wrocław : Esteri, copyright © 2020.
(Twoje Zdrowie)

Katalog
17

Obrona Sokratesa ; Kriton : Uczta / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008.
(Biblioteka Filozofów ; 1)

Katalog
18

Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych wraz z rekomendacjami : opracowano w ramach umowy nr 6/7/11/NPZ/2019/1094/79 na realizację zadania pn.: przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji opisującej sytuację zdrowotną ludności Polskiej i jej uwarunkowania z uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu : raport końcowy / redakcja naukowa Adam Kozierkiewicz, Bogdan Wojtyniak.
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2020.

Katalog
19

Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę / Maria Wacławek, Tadeusz Rodziewicz.
Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015.

Katalog
20

Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku / Marek Bednarek, Krzysztof Spychała ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.

Katalog
21

Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe / pod redakcją: Marioli Głowackiej, Marioli Łodzińskiej.
Warszawa : Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 2017.

Katalog
22

Płynoterapia - poradnik dla lekarzy / redakcja naukowa Dariusz Moczulski.
Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020.

Katalog
23

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami / Joanna Felczak.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)

Katalog
24

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna / redakcja naukowa Anna Koper, Krzysztof Jan Koper ; autorzy Katarzyna Bandoch [i 35 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
25

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce / opracowanie Joanna Banik ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.

Katalog
26

Projakościowe zarządzanie organizacją / pod redakcją Dariusza Kłaka, Lucyny Szczygieł.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania, ISSN 2300-5157 ; nr 15)

Katalog
27

Psychologia muzyki / redakcja naukowa Maria Chełkowska-Zacharewicz, Julia Kaleńska-Rodzaj.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : PWN, 2020.

Katalog
28

Ratusz w Oleśnie / opracowanie Katarzyna Latocha ; redakcja i korekta Krzysztof Spychała ; Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy, [2021].

Katalog
29

Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej / autorzy: Marta Juchnowicz [i 7 pozostałych] ; redakcja naukowa Katarzyna Kimla-Walenda, Agata Kostrzewa.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, © 2020.

Katalog
30

Techniki iniekcyjne w zabiegach medycyny estetycznej / Theda C. Kontis, Victor G. Lacombe, Sarah E. Faris ; przedmowa Jean D. Carruthers.
Wydanie I polskie / redakcja Andrzej Ignaciuk.
Wrocław : Edra Urban & Partner, 2021.

Katalog
31

Teoria i praktyka planowania przestrzennego : urbanistyka Europy / Jan Maciej Chmielewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.

Katalog
32

Termomodernizacja : przedsięwzięcia, efekty, finansowanie / Magdalena Bartoszek, Jan Guzik, Krzysztof Ronowski, Kazimierz Wysocki ; recenzent rozdz. 1-5 Maciej Grzywacz.
Wydanie pierwsze.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2019.

Katalog
33

Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki.
Stan prawny na 1 lipca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Katalog
34

Uzależnienie od alkoholu : oblicza problemu / Lidia Cierpiałkowska, Jan Chodkiewicz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

Katalog
35

Wielka księga savoir-vivre'u : [nienaganne maniery, stylowe zachowanie, ujmujący wygląd, słowniczek dobrych manier] / Herbert Schwinghammer ; z ang. przeł. Barbara Tarnas.
Warszawa : Bauer-Welt Media, 2003.

Katalog
36

Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych = Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen / Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki.
Warszawa : Promocja XXI, 2006.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem