Sierpień 2021

Opis

1

Andrzej Dudek-Dürer a multidimensional artist : possibilities of didactic solutions in art education inspired by the figure of the artist / Marcin Cziomer ; translated by Sara Kozioł and Jadwiga Piwowar.
Kraków : AFM Publishing House : on commision Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2020.

Katalog
2

Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych : EDM i teleporady / autorzy: Marta Bogusiak [i 9 pozostałych] ; redaktor Michał Kowalski.
Stan prawny na dzień 1 lutego 2021 r.
Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2021.

Katalog
3

Biedy i bogactwo samotności : studium psychologiczne / Zofia Dołęga.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.
(Engram)

Katalog
4

Biomechanika w sporcie i ćwiczeniach ruchowych / Peter M. McGinnis ; redakcja polskiego wydania Sławomir Winiarski, Krzysztof Buśko, Jan Gajewski, Robert Michnik, Alicja Rutkowska-Kucharska, Adam Siemieński, Andrzej Wit ; przekład z języka angielskiego Wacław Petryński.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.

Katalog
5

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog
6

Choroby alergiczne skóry w praktyce lekarza rodzinnego / Joanna Narbutt.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.

Katalog
7

Choroby autoimmunologiczne pod kontrolą / Nicole Schaenzler, Markus Breitenberger ; tłumaczenie z języka niemieckiego Magdalena Kaczmarek.
Wrocław : Esteri - Edra Urban & Partner, © copyright 2020.
(Twoje Zdrowie)

Katalog
8

Chorzy ze stresu : problemy psychosomatyczne / Ewa Kempisty-Jeznach.
Warszawa : Prószyński Media, 2021.

Katalog
9

Dekalog leczenia przewlekłej białaczki szpikowej : poradnik lekarza praktyka / Tomasz Sacha.
Wydanie I.
Warszawa : ITEM Publishing, 2020.

Katalog
10

Dermoskopia / H. Peter Soyer, Giuseppe Argenziano, Rainer Hofmann-Wellenhof, Iris Zalaudek ; tłumaczenie z języka angielskiego: Marek Ziarkiewicz.
Wydanie drugie polskie / redaktor Andrzej Kaszuba.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.

Katalog
11

EKG w medycynie ratunkowej i pomocy doraźnej / Matthias Jahn, Frank Löwe (red.) ; współautorzy: Frank Flake, Michael Helms, Matthias Jahn, Frank Löwe, Michael Praetz, Mareike Soltau ; wspołpraca Boris Hoffmann ; redakcja wydania polskiego Jerzy Krzysztof Wranicz ; tłumaczenie z j. niemieckiego: Barbara Wencka.
Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.

Katalog
12

Etyka / Sergio Sánchez-Migallón ; tłumaczenie Paweł Szczygieł i Jacek Łuczak.
Kielce : Wydawnictwo Jedność, © 2020.
(Bóg, Człowiek, Świat ; 1)

Katalog
13

Geriatria : wybrane zagadnienia / pod redakcją Jerzego Gąsowskiego i Karoliny Piotrowicz.
Wydanie I.
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2020.

Katalog
14

Gerichtsdolmetschen : Grundwissen und -fertigkeiten / Christiane Driesen, Haimo-Andreas Petersen.
2., überarbeitete Auflage.
Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, cop. 2018.
(Narr Studienbüche,r ISSN 0941-8105)

Katalog
15

Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość / Monika Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog
16

Inżynieria powierzchni / Marek Blicharski.
Wydanie II (zaktualizowane i rozszerzone).
Warszawa : Wydawnictwo WNT : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Katalog
17

Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych : skrypt do zajęć Warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych. Psychospołeczne uwarunkowania pracy z klientem / Anna Romanowska-Tołłoczko.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2020.

Katalog
18

Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań / Krzysztof Michalski, Marcin Jurgilewicz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog
19

Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych / Joanna Sadkowska.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin SA, © 2021.

Katalog
20

Leczenie chorób infekcyjnych / redakcja naukowa John W. Wilson, Lynn L. Estes ; autorzy Salvador Alvarez [i 23 pozostałych].
Wydanie I / redakcja naukowa polskiego wydania Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
21

Liny stalowe : budowa, właściwości, eksploatacja, zastosowania / Andrzej Tytko.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2021.

Katalog
22

Lipidologia / redakcja naukowa Artur Mamcarz, Marcin Barylski, Marcin Wełnicki ; autorzy: Anna Adamska-Wełnicka [i 81 pozostałych].
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
23

Mathematics for students of economics, finance and management / Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein.
First edition.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog
24

Nowe style konsumpcji / Aleksandra Badora, Krzysztof Kud, Magdalena Celińska, Oliwia Drążek, Emilia Klimkiewicz, Dorota Majewska, Anna Pasek, Agnieszka Snopek.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.

Katalog
25

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy / Piotr Herman, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog
26

Ograniczona płodność męska : fizjologia, zagrożenia, leczenie niepłodności / Krzysztof L. Krzystyniak, Hanna M. Kalota.
Wydanie III uzupełnione.
Warszawa : Wydawnictwo Medyk, 2021.

Katalog
27

Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspierającej / pod redakcją Wojciecha Lepperta; autorzy Katarzyna Cierzniakowska [i 22 pozostałych].
Gdańsk : Via Medica, 2020.

Katalog
28

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach / Anita Gałęska-Śliwka, Dawid Chwiałkowski.
Wydanie I, stan prawny na 15.09.2020.
Warszawa : CeDeWu, 2020.

Katalog
29

Przekształcanie pracy : perspektywa pracownika i organizacji / Agnieszka Wojtczuk-Turek.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2020.

Katalog
30

Psychologia negocjacji : między nauką a praktyką zarządzania / Elżbieta Kowalczyk.
Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2021.

Katalog
31

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną : od zależności ku samodzielności życiowej / Mariola Wolan-Nowakowska.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.
(Engram)

Katalog
32

Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych / Maciej Piekarski.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Katalog
33

Schizofrenia u kobiet : monografia / pod redakcją Agaty Szulc i Piotra Gałeckiego.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Medical Education, 2020.

Katalog
34

Siła nawyku : dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie / Charles Duhigg ; [tł. Małgorzata Guzowska ; aut. wstępu Ewa Woydyłło].
Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014.

Katalog
35

Specyfika osobowości sprawców przestępstw seksualnych / Marta Rawińska.
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2021.

Katalog
36

Statystyka dla psychologów i pedagogów / Bruce M. King. Edward W. Minium ; przełożyła Marzenna Zakrzewska ; redakcja naukowa wydania polskiego Jerzy Brzeziński.
Wydanie I - 2 dodruk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Katalog
37

Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym / redakcja naukowa Tomasz Łączek.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2020.

Katalog
38

Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach : jak autonomiczne systemy mogą wpływać na firmy, modele biznesowe i rynki / Andrzej Wodecki.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Katalog
39

Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji / Jacek Kabziński.
Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Katalog
40

Zaburzenia odżywiania / Anna Brytek-Matera.
Wydanie I.
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Katalog
41

Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży : uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej / Magdalena Chęć.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin SA, 2020.

Katalog
42

Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze / Tomasz R. Aleksandrowicz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2021.

Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem