Lp. Nazwa czasopisma Dostępne roczniki
A&B Architektura & Biznes : miesięcznik ogólnopolski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
A+U Architecture and Urbanism 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2002, 2003
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2005, 2007, 2010
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2003, 2007, 2009
Almanach Nowotarski 2002
Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 2017, 2018, 2019, 2020
Anestezjologia, Intensywna Terapia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Annales Academiae Medicae Silesiensis 2007, 2008
Architektura Murator 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Archivolta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Bank : miesięcznik finansowy 2004, 2005, 2006, 2007
Bank i Kredyt 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
Beauty Forum 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bezpieczeństwo Narodowe 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Body Life : fachowe czasopismo branży fitness 2018
Bohemistyka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Bulletin of the International Association for Shell and Spatial Structures 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Business English Magazine : język angielski biznesowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Cabines 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Chemical & Engineering News 2010, 2011
Chip 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Circulation : journal of the American Heart Association 2001, 2002, 2003
Communications of the ACM 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny magazyn medyczny 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Dermatologia Kliniczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Dermatologica 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Detail : Review of Architecture 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Deutsch Aktuell 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Deutsch als Fremdsprache : Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Deutschland 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Deutsch Perfekt : das Aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Diabetologia Praktyczna : pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Dobre Wnętrze 2003, 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Down Beat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Ekonomista : czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
ELT Journal 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 2008, 2009
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Finansista : miesięcznik o finansach przedsiębiorstw i samorządów lokalnych 2002, 2003, 2004
Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny 2004, 2005, 2006
Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 1996, 1998, 1999, 2000, 2001
Garten + Landschaft : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Germanistische Studien 2004, 2005, 2006, 2008
Gerontologia Polska 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011
Harvard Business Review 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Informationen zur politischen Bildung 2000, 2002, 2003
International Journal of Lexicography 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
International Journal of Theoretical and Applied Finance 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Jazz Forum : the european jazz magazine 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Języki Obce w Szkole 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Journal of Nutrition Education and Behavior 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
JUMA das Jugendmagazin oraz dodatek TIPP 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Kardiologia po Dyplomie 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Kardiologia Polska 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Kwartalnik Historyczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kwartalnik Neofilologiczny 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Landscape Architecture : the magazin of the American Society of Landscape Architects 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Les Nouvelles Esthétiques 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Licentiatus : zeszyty dydaktyczno-naukowe 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Lingua Posnaniensis : czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Management and Production Engineering Review 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Management Systems in Production Engineering : scientific and technical quarterly 2014
Materiały Budowlane 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Mazowsze Studia Regionalne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Meble Plus : miesięcznik branżowy 2012, 2013, 2014, 2015
Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Medycyna po Dyplomie 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Medycyna Praktyczna 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Medycyna Praktyczna. Chirurgia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Medycyna Środowiskowa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Międzynarodowy Przegląd Polityczny : analizy, dokumenty, wystąpienia 2008, 2009, 2010
Monument : studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2004, 2005
Murator 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Muzyk 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 2002, 2003
Na Ratunek : magazyn dla służb ratujących życie 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Nauka i Praktyka 2016
NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2006, 2007
NetWorld : sieci komputerowe i telekomunikacja 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Neurologia i Neurochirurgia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Neurologia Praktyczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Newsweek 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Niebieska Linia : dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Niezależna Gazeta Polska, Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia 2009, 2010, 2011
Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego 2002
Nowa Europa Wschodnia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Nowa Klinika
(d. Klinika)
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Nowa Medycyna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia 2009
Nowe Technologie : magazyn comarch 2005
Nursing Research 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Ochrona Zabytków 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Onkologia Polska 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Operations Research and Decisions (d. Badania Operacyjne i Decyzje) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Organizacja i Kierowanie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Passagen/Passages 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Państwo i Prawo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
PC World 2017, 2018, 2019
Perkusista 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Pielęgniarstwo Polskie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Pielęgniarstwo XXI wieku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Piosenka : rocznik kulturalny 2013, 2014, 2015, 2016
Pneumonologia i Alergologia Polska 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Polish Anglosaxon Studies 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
Polish Journal of Cosmetology 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Polish Journal of Food and Nutrition Science 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Polski Przegląd Chirurgiczny 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Polski Przegląd Dyplomatyczny 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Postępy Nauk Medycznych 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Postępy Żywienia Klinicznego 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2010, 2011
Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Kształtowanie Terenów Zieleni 2006, 2008, 2009
Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2007, 2008, 2009
Problemy Jakości 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Problemy Pielęgniarstwa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Problemy Zarządzania 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Przegląd Dermatologiczny 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Przegląd Epidemiologiczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2007, 2008, 2009
Przegląd Historyczny 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Przegląd Mechaniczny : miesięcznik naukowo-techniczny 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Przegląd Organizacji 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Przegląd Pediatryczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014
Przegląd Zachodni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Przemysł Chemiczny 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Przewodnik Lekarza 2006, 2007
Psychiatria 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Psychology of Language and Communication 2007, 2008, 2009, 2010
Psychoterapia 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Rachunkowość 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021r
Renowacje i Zabytki 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Research in Language 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Ruch Muzyczny 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Schlesien in Kirche und Welt : Heimatbrief der Katholiken aus dem Erzbistum Breslau 2002, 2003
Science 2010, 2011
Scripta Comeniana Lesnensia, Miscellanea
(d. Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea)
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Silesia Nova : Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 2007, 2008, 2009, 2010
Software Developer's Journal
(d. Software 2.0)
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Spotkania z Zabytkami
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Sprawy Międzynarodowe
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Strony : opolskie pismo społeczno-kulturalne
2009, 2010, 2011, 2012
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Studia Politologiczne
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Studia Śląskie
2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Studies in Polish Linguistics
2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Sudety: przyroda, kultura, historia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Super Volley 2005, 2006, 2007
Technologia i Automatyzacja Montażu Zespołów, Maszyn i Urządzeń 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
TESOL Quarterly 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Theoretical and Applied Informatics 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Wiadomości Psychiatryczne 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Wiedza Obronna 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Wrocławskie Studia Wschodnie 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Wychowanie Muzyczne 2018, 2019, 2020, 2021
Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
(d. Zarządzanie Produkcją)
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Zawód: Architekt : ogólnopolskie czasopismo Izby Architektów RP 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Zbiór Dokumentów 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Zdrowie Publiczne 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Zeszyt Problemowy 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
Zeszyty Naukowe ASW (d. Zeszyty Naukowe AON) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Turystyka w Regionie 2008
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2007, 2008
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne 2005
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
2002
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
2002
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
2002
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura 1991
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie 2008, 2009, 2010
Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Żywność : nauka, technologia, jakość 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

UWAGA: w w/w tytułach czasopism część roczników jest niekompletna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem